Phụ lục ISO 14000_ Các nước thành viên ISO và tham gia TC 207 (*)

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
342
lượt xem
123
download

Phụ lục ISO 14000_ Các nước thành viên ISO và tham gia TC 207 (*)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục 1. Các nước thành viên ISO và tham gia TC 207 (*) (*) Ðể phân ra thành các nước công nghiệp hoá và nước đang phát triển, xem UNDP (1995) Báo cáo phát triển con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ lục ISO 14000_ Các nước thành viên ISO và tham gia TC 207 (*)

  1. Phụ lục Phụ lục 1. Các nước thành viên ISO và tham gia TC 207 (*) (*) Ðể phân ra thành các nước công nghiệp hoá và nước đang phát triển, xem UNDP (1995) Báo cáo phát triển con người. 1. Các cơ quan thành viên Các nước công nghiệp có cơ quan Tham gia Các nước đang phát triển Tham gia thành viên ISO trong TC có cơ quan thành viên trong TC 207 ISO 207 Anbani - Angieri o Australia p Achentina p áo p Bangladesh - Belarus - Barbado o Bungari - Brazil p Bỉ p Chile p Canada s Trung Quốc p Croatia o Colobia p Cộng hoà Séc p Costa Rica - Ðan Mạch p Cuba p Estonia o Kiprus - Síp - Phần Lan p Ecuado p Pháp p Ai Cập o Ðức p Ethiopia - Hy Lạp o Hồng Kông o Hungari - ấn Ðộ p Ai xơ len o Inđônêxia p Ailen p I ran, CH Hồi giáo - Israel p Jamaica p Italia p Kenia - Nhật Bản p CHDC Triều Tiên - Kazacstan - Hàn Quốc p
  2. Lithuania o Libăng o Hà Lan p Malaixia p Niu Dilân p Mauritus p Na Uy p Mêhicô p Ba Lan o Mông Cổ p Bồ Ðào Nha o Ma Rốc - Rumani - Nigiênia - Nga p Pakistan - Slovackia o Panama - Slovenia o Philipin p Tây Ban Nha p ả Rập Xê út - Thuỵ Ðiển p Singapo p Thuỵ Sĩ p Nam Phi p Ucraina p Srilanca o Anh p CH ả Rập Siri - Mỹ p Tanzania p Uzobeckistan - Thái Lan p Trinidad & Tobago P Tunisia - Thổ Nhĩ Kỳ P Uruguay P Vênêzuêla P Việt Nam o Zămbabuê P {S - (Ban thư ký) + P - Thành viên tham gia; 48, O - Thành viên Quan sát viên: 16, Total: 64} 2. Các thành viên thông tấn (không tham gia vào TC 207): Acmêni, Bahrain, Barbados, Brunei Darussalam, Estoni, Hồng Kông, Jordani, Côoét, Libăng, Lithuani, Malavi, Malta, Mozămbic, Nêpan, Oman, Papua Niu Ghinê, Pêru, Qatar, Turmenistan, Uganda, Các tiểu vương quốc ả Rập thống nhất, Yêmen.
  3. 3. Thành viên đăng ký (không giam gia vào TC 207): Antigua và Barbuda, Bolivia, Burundi, Fiji, Grênađa, Saint Lucia. 4. Các tổ chức bên ngoài có quan hệ với TC 207 (chưa đầy đủ): CEFIC Hội đồng công nghiệp hoá chất Châu Âu EEB Ban Môi trường Châu Âu GEN Mạng lưới Cấp nhãn hiệu sinh thái toàn cầu ICC Phòng Thương mại quốc tế IISI Viện sắt thép Quốc tế INEM Mạng lưới quản lý môi trường quốc tế IOCU Tổ chức Hội những người tiêu dùng quốc tế ITC Trung tâm thương mại quốc tế OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển quốc tế UNDP Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNCTAD Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển WWF Quỹ Ðộng thực vật hoang dại Nguồn: ISO (1995)
  4. Phụ lục 2: Các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường SC/WG ISO Tư liệu Giai đoạn 14001 Cụ thể hoá Hệ thống quản lý môi trường DIS SC1 14004 Hướng dẫn chung - Hệ thống quản lý môi trường DIS 14002 Hướng dẫn Hệ thống quản lý môi trường cho XN vừa, NP nhỏ 14010 Hướng dẫn Kiểm toán môi trường - Những nguyên tắc DIS SC2 chung 14011.3 Hướng dẫn Kiểm toán môi trường - Thủ tục KT, Phần DIS I: Kiểm toán Xí nghiệp vừa và nhỏ 14011.2 ... Phần II: Kiểm toán sự tuân thủ NP 14011.3 ... Phần III: Kiểm toán báo cáo môi trường NP 14012 Hướng dẫn Kiểm toán môi trường - Chỉ tiêu trình độ DIS đối với kiểm toán viên 14013 ... - Quản lý các chương trình kiểm toán hệ thống môi NP trường 14014 Hướng dẫn tổng quan môi trường ban đầu WD 14015 Hướng dẫn đánh giá địa điểm môi trường NP 14020 Các nguyên tắc cơ bản đối với cấp nhãn hiệu môi WD SC3 trường 14021 Cấp nhãn hiệu môi trường - Khiếu nại môi trường tự CD tuyên bố - Thuật ngữ, định nghĩa 14022 Các ký hiệu cấp nhãn hiệu môi trường (Kiểu II) WD 14023 Cấp nhãn hiệu môi trường - kiểm định và các phương NP pháp uỷ quyền 14024 Cấp nhãn hiệu môi trường - nguyên tắc chỉ đạo, thực CD tế, chỉ tiêu cho các chương trình cấp chứng chỉ - hướng dẫn thủ tục 14031 Ðánh giá hoạt động môi trường WD SC4 14032 Các chỉ thị hoạt động môi trường công nghiệp cụ thể NP 14040 Ðánh giá chu trình sống - Nguyên tắc chung và thực CD SC5 tế 14041 Ðánh giá chu trình sống - Phân tích thống kê chu trình WD sống 14042 Ðánh giá chu trình sống - Ðánh giá tác động chu trình WD sống
  5. 14043 Ðánh giá chu trình sống - Ðánh giá cải thiện chu trình NP sống 14050 Quản lý môi trường - thuật ngữ và định nghĩa WD SC6 14060 Hướng dẫn đối với việc đưa các khía cạnh môi trường DIS WG(*) vào tiêu chuẩn sản phẩm (*) Dự kiến cho những người viết tiêu chuẩn (NP - Dự án mới; WD - Dự thảo Công tác; CD - Dự thảo của toàn Ban; DIS - Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế) (Nguồn: ISO/CASCO (1995): Tuyển tập Báo cáo; Heny J. (1995): Tiêu chuẩn quốc tế về Quản lý môi trường, không công bố).
  6. Phụ lục 3: Thí dụ tính toán cho một công ty nhỏ (dưới 100 nhân viên, không có chương trình môi trường và hệ thống quản lý chất lượng) 1. Các chi phí thực hiện: Thời hạn dự kiến 15 tháng: chi phí nội bộ tính cho chục người 2. Các chi phí tư vấn (dự vào phỏng vấn ông Ferrone, Excel Inc. 8/95) Lệ phí tư vấn 79.200 (2 tháng 22 ngày, 1.800 @/ngày ) $ Các chi phí đi lại 800 $ (cố vấn trong nước) Khách sạn, v.v... 12.000 (200 $/ngày, 2 tháng 30 @ ngày, kể ngày cuối tuần) $ 92.000 $ 3. Các chi phí đăng ký (dựa vào các lệ phí hiện tại cho đăng ký ISO 9000 do NSF, cơ quan đăng ký Mỹ. Xem: NSF International (1995) Các dịch vụ chủ chốt: Lệ phí đơn từ 600 $ Xem xét cẩm nang chất lượng 1.200 $ Xem xét kế hoạch hành động 450 $ (3 giờ) sửa đổi Công tác phí để đánh giá sơ bộ 1.800 $ (kể cả 600 $ cho đi lại và chi tiêu) Kiểm toán đăng ký 15.600 $ (2 kiểm toán viên, 5 ngày, kể cả đi lại 1.600 $ và chi tiêu 2.000 $) Báo cáo kết thúc 650 $ 20.300 $ Duy trì đăng ký: Lệ phí duy trì 550 $ Kiểm toán giám sát 7.200 $ (2 kiểm toán viên, 2 ngày, kể cả đi lại 1.600 $ và chi tiêu 800 $) Uỷ nhiệm công việc sửa 2.400 $ (1 kiểm toán viên, 2 ngày) chữa 10.150 $ Phụ lục 3a: thí dụ về các lệ phí cho đăng ký ISO 9000
  7. Kiểu lệ phí Số Nhận xét Thời gian dự kiến cho đăng tiền $ ký ISO 9001 Lệ phí đơn từ 600 cho mỗi công ty các công ty mọi quy mô: 1 ngày Xem xét cẩm nang 1.200 xem xét các kế hoạch hành công ty lớn (*): 1-2 ngày, vừa chất lượng động sửa chữa: 150 $/giờ và nhỏ: 1 ngày Công tác để đánh giá 1.200 cộng thêm đi lại và chi tiêu, lệ đăng ký 5 - 9 ngày cho công sơ bộ phí bổ sung nếu cần chuyên gia ty lớn, 4 - 7 ngày: vừa, 3 - 5 kỹ thuật ngày: nhỏ Báo cáo kết thúc 650 Lệ phí duy trì đăng ký 550 Kiểm toán giám sát 1.200 cho mỗi kiểm toán viên, cộng 2 - 3 ngày: công ty lớn; 1 - 3: đi lại, chi tiêu vừa; 1 - 2: công ty nhỏ (*) Quy mô công ty: Lớn - Trên 400 nhân viên; Vừa - 100 - 400 nhân viên; Nhỏ - dưới 100 nhân viên. Các dịch vụ bắt buộc Ði công tác để giới thiệu 1.200 cộng thêm đi lại và chi tiêu Kiểm toán nền 1.200 mỗi kiểm toán viên một ngày, cộng đi lại, chi tiêu Uỷ quyền thực hiện sửa chữa 1.200 mỗi kiểm toán viên một ngày, cộng đi lại, chi tiêu Chứng chỉ đăng ký bổ sung 25 {Nguồn: NSF International - ISO 9000 Registrar, Ann Arbor, Michigan, USA, 1995}

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản