intTypePromotion=1

Phương án sửa chữa

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
316
lượt xem
63
download

Phương án sửa chữa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biễu mẫu quy trình sửa chữa _Bảo trì - Phương án sửa chữa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương án sửa chữa

  1. Mã tài liệu: HC-04-BM04 QUY ĐỊNH BẢO TRÌ, BẢO HÀNH Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA Căn cứ vào phiếu đề nghị sửa chữa số :…………………………….. Của Đơn vị :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên thiết bị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số thiết bị: . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi sử dụng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mô tả hư hỏng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................... .................................................................................... ............................................................................ Đề nghị cung cấp vật tư - phụ tùng thay thế: STT Tên vật tư, thiết bị Hiệu/loại Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tính tiền Ngày tháng năm 2007 Người lập Trưởng phòng HCQT Giám đốc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2