PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN

Chia sẻ: Nguyen Tan Vy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
434
lượt xem
95
download

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA, KHOA……………………….. Tp. Hồ Chí Minh, ngày …..tháng….năm…… *** ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN:……………………… NHIỆM KỲ (20… – 20…) PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN Nhiệm kỳ 20…-20… ----------------------- I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Số liệu: - Tồng số học sinh: ………, trong đó nữ: ……… - Tổng số Đoàn viên:………, trong đó nữ: ……… - Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20…-20...: ……… + Thuận lợi: + Khó khăn: II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ: (ghi rõ các hoạt động, phong trào sẽ thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả sẽ đạt được) 1. Học tập - NCKH: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Chỉ tiêu phấn đấu: 2. Thực hiện nề nếp, nội quy: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Chỉ tiêu phấn đấu: 3. Rèn luyện Đoàn viên: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm:  Ưu tú:  Xuất sắc:  Khá:  Trung bình:  Yếu, kém: 4. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội: a. Các công việc sẽ thực hiện: b. Kết nạp mới: ……… đoàn viên (nếu có học sinh chưa vào đoàn) c. Xếp loại chi đoàn cuối năm:  Vững mạnh Khá Yếu kém  Trung bình 5. Các hoạt động phong trào:
  2. a. Văn hóa văn nghệ: b. Thể dục thể thao: c. Từ thiện: d. ……… III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM: Thời gian Nội dung thực hiện Ghi chú 09/20… 10/20… 11/20… 12/20… 01/20… 02/20… 03/20… 04/20… 05/20… 06/20… 07/20… 08/20… TM.BCH CHI ĐOÀN BÍ THƯ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản