Phương pháp định giá theo chỉ số PE

Chia sẻ: Pham Ngoc Thach | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
160
lượt xem
38
download

Phương pháp định giá theo chỉ số PE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng 1A : Biểu đồ giá . 2006 2007 2008 Bảng 1B : Dữ liệu cổ phiếu Ngày : 15/01/2010 Giá :(đồng) 120,000 Số lượng niêm yết hiện tại : 26,662,962 Số lượng cổ phiếu lưu hành : 26,653,842 Giá cao nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp định giá theo chỉ số PE

  1. Bảng 1A : Biểu đồ giá . 2006 2007 2008 Khả năng thanh khoản : Hệ số thanh toán hiện thời 1.55 3.11 2.83 Hệ số thanh toán nhanh 0.72 1.48 1.29 Khả năng sinh lợi : Lợi nhuận biên gộp 53.61% 52.67% 53.25% Lợi nhuận biên sau thuế 10.03% 9.07% 8.67% ROE 51.08% 18.04% 18.52% ROA 18.03% 12.19% 11.91% Hiệu quả hoạt động : Vòng quay khoản phải thu 5.66 5.46 7.00 Vòng quay hàng tồn kho 3.32 2.61 2.25 Bảng 1B : Dữ liệu cổ Vòng quay tổng tài sản 1.81 1.36 1.40 phiếu Vòng quay vốn CSH 5.12 2.01 2.18 Ngày : 15/01/2010  Giá :(đồng) 120,000 Số lượng niêm yết hiện tại : @☼@ 26,662,962 Sinh viên làm bài – Lê Thế Thương CK1 Số lượng cổ phiếu lưu (+84)1284 335 933 hành : 26,653,842 lethethuong@gmail.com.vn Giá cao nhất trong 52 tuần : Bảng 1: Mô hình dự báo 133,000 Tỷ đồng 2006 2007 2008 2009 2010 2 Giá thấp nhất trong 52 tuần : dự báo dự báo d 72,300 Doanh thu thuần 868.19 1269.2 1485.4 1654.8 1903.0 2 Khối lượng giao dịch : Tốc độ tăng trưởng 57% 8 6 0 2 8 19230 46% 17% 11% 15% 2 Giá trị vốn hóa thị trường : Lợi nhuận trước thuế 87.06 128.31 145.03 314.44 338.79 3 3,118 tỷ Lợi nhuận thuần 87.06 115.15 128.86 279.41 301.04 3 Bảng 1C: Các chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng 58% 32% 12% 117% 8% 7 chính. Lợi nhuận biên trước 10.03 10.11% 9.76% 19.00 17.80 1 (Tỷ đồng) 2006 thuế % % % % 2007 Lợi nhuận biên thuần 10.03 9.07% 8.67 16.88 15.82 1 2008 % % % % Tổng tài sản 482.85 EPS (đồng) 10,882 6,114 6,445 13,887 11,295 1 944.66 1081.78 P/E 11.03 19.63 18.62 8.64 10.62 9 Nguồn vốn CSH 170.44 Giá trị sổ sách/1 CP 20,163 31,129 35,068 33,868 42,021 5 638.41 695.94 P/B 5.95 3.85 3.42 3.54 2.86 2 Doanh thu thuần 868.19 1269.28 1485.46 Với EPS theo như dự báo của chúng tôi, cổ phiếu DHG đang Lợi nhuận trước thuế 87.06 giao dịch với P/E dự kiến 2009 là 8.64 lần quá rẻ so với các cổ phiếu niêm yết cùng ngành ở Việt Nam và với tiềm năng 128.31 của DHG. 145.03 Lợi sau thuế thuần 87.06 Phương pháp định giá theo chỉ số P/E: 115.15 Giả định 1 : 128.86 Chọn P/E ngành dược phẩm và công nghệ sinh học năm 2009 Bảng 1D: Các chỉ số tài là trung bình P/E ngành trong năm vừa qua là 12.09 . Khi đó ta chính cơ bản . có giá của DHG theo định giá trong thời gian tới sẽ là : 167,893 đ
  2. Còn nếu ta dự kiến P/E DHG Phần bù rủi ro thị trường 6.5% năm 2013 là 15.5 lần và dựa Beta của BBC 0.73 vào số liệu dự phóng ta có : Chi phí sử dụng vốn cổ đông 14.05% P2012 = 246,140 đ Phần bù khác 4% Chi phí sử dụng vốn cổ đông 18.05% Khi đó ta có : D2009 Phần bù tín dụng 4.0% D2010 D2011 Chi phí sử dụng vốn nợ 13.3% D2012 Thuế suất thuế TNDN 10.5% P2012 Chi phí sử dụng vốn nợ sau thuế 11.90% Vốn cổ đông/Tổng vốn 67% 2500 Vốn nợ/Tổng vốn 33% 2500 WACC (Chi phí sử dụng vốn bình 16.02% 2500 quân gia quyền) 2500 Bảng 19: Dòng tiền mặt tự do và giá trị doanh nghiệp 246140 Tỷ đồng 2009 2010 2011 Vậy P0= 164,020 đ 2012 2013 Lợi nhuận thuần 279 301 322 Phương pháp định giá theo 381 423 chỉ số P/B : Khấu hao 78 87 112 Giả định 2 : 118 125 Chi phí lãi vay 3 8 13 Chọn P/B DHG năm 2009 là 19 29 trung bình của DHG trong 3 Thay đổi vốn lưu động 263 174 117 năm vừa qua vì DHG mới 186 141 niêm yết bổ sung một số Đầu tư vào tài sản cố định (3) (183) (173) lượng cổ phiếu lớn (80) (76) 25/12/2009 nên nếu lấy P/B FCFF dòng tiền mặt tự do với công ty 620 387 391 như dự kiến trong mô hình dự phóng vừa rồi là không 624 642 phù hợp lắm với cổ phiều Giá trị tới hạn 2013 DHG . Vì vậy P/B DHG dự 4791 kiến 2009 phải là :4.4 lần FCFF chưa chiết khấu 620 387 391 khi đó giá cổ phiếu DHG 5415 theo phương pháp định giá FCFF đã chiết khấu 534 288 250 này là : 149,019 đ 2989 4061 Nợ Còn nếu ta dự kiến P/B năm 2013 của DHG là 3.5 lần và 517 dựa vào số liệu dự phóng ta Tiền mặt có: P201 = 254,727 đ 438 Vốn cổ đông Khi đó ta có : D2009 3982 D2010 Giá trị một cổ phiếu D2011 149,387 D2012 P2012 Khuyến nghị : MUA VÀO 2500 2500 Lời lẽ xí nữa là xong rồi đó bà con 2500 2500 254727 Vậy P0 = 169,477 đ Phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền : Các giả định tính toán WACC Lãi suất phi rủi ro

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản