PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC”

Chia sẻ: Bùi Thị Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
1.069
lượt xem
232
download

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC” VẬT LÝ 12

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC”

 1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI PH TẬP VỀ “MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC” Vật Lý 12
 2. LOẠI 1:Viết biểu thức cường độ dòng điện-hiệu điện thế: l 1-Tính tổng trở: R=ρ -Tính điện trở thuần: S Z L = Lω -Tính cảm kháng: 1 = ZC -Tính dung kháng: Cω Z = R + (Z L − ZC ) 2 2 -Tính tổng trở:
 3. *Trường hợp  ghép mạch điện: Công thức Ghép nối tiếp Ghép song song 1 1 1 R = R1 + R2 + .... l = + + .... R =ρ R R1 R2 S 1 1 1 Z L = Z L1 + Z L2 + ..... = + + ...... Z L = Lω Z L Z L1 Z L2 1 ZC = ZC1 + ZC2 + ..... 1 1 1 ZC = = + + ..... Cω Z C Z C1 Z C2    
 4. Ví dụ:Trường hợp ghép tụ điện * C1songsongC2 (Cb > C1,C2 ) Cb = C1 + C2 = >C2 = Cb − C1                         (Cb < C1 , C2 ) *C1 nối tiếp C2 1 1 1 C1.Cb = + = >C2 = Cb C1 C2 C1 −Cb hayZ Cb = Z C1 + Z C2 = > Z C = Z C − Z C 2 b 1 1 1 Z C2 = => 2 = C Z C2 .ω C2 .ω    
 5. 2­Tính I hoặc U bằng  định luật  2­T Ôm: U I= Z hoặc U0 I0 = Z
 6. 3-Tính độ lệch pha: 3-Tính Z L − ZC tgϕ = R *Nếu ZL > ZC =>ϕ > 0:u sớm pha hơn i. *Nếu ZL < ZC =>ϕ < 0:u trễ pha hơn i. *Nếu ZL = ZC =>ϕ = 0:u cùng pha i.
 7. 4-Viết biểu thức cường độ dòng 4-Vi điện và hiệu điện thế: *Nếu i= I0 sinωt => u= U0 sin(ωt +ϕ) với U0 = I0 Z hoặc U0 = U 2 *Nếu u= U0 sinωt => i = I0 sin(ωt - ϕ) U0 I0 = I 2 I0 = với hoặc Z
 8.  TỔNG QUÁT *Nếu i=I0sin(ωt+ϕi) =>u=U0sin (ωt+ϕi+ϕ) với U0=I0Z  hoặc                         U0 = U 2           ϕu = ϕi + ϕ => ϕ = ϕu ­ ϕi  *Nếu u=U0sin(U t+ϕu) =>i=I0sin (ωt+ϕu­ϕ) ω I0 = I 2 I0 = 0 với                           hoặc                          Z         ϕi  = ϕu­ ϕ => ϕ = ϕu ­ ϕi  
 9. CHÚ Ý:Nếu đoạn mạch thiếu phần tử nào  thì cho giá trị “trở kháng” đó bằng 0 trong  các công thức tính Đoạn          RL      RC              LC mạch Z L − ZC R +Z 2 2 Z R +Z 2 2 C L Z L > Z C = >tgϕ = + ∞ ZC ZL − tgϕ R Z L < Z C = >tgϕ = −∞ R ϕ>0: u sớm ϕ Z C = >ϕ = π / 2 ϕ pha hơn i pha hơn i Z L < Z C = >ϕ = −π / 2    
 10. LOẠI 2:Xác định R,L,C trong LO mạch nối tiếp 1-Công suất P của dòng điện xoay chiều: P=UI cos ϕ với cos ϕ :hệ số công suất (Chỉ có R tiêu thụ điện năng) P=RI2 =URI P R UR 2-Hệ số công suất:cos ϕ = == UI Z R 3-Nhiệt lượng tỏa ra trên mạch (trên điện trở ) Q = RI t2
 11. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Nếu cho Sử dụng công thức Chú ý Cho n dữ kiện tìm Cđhd I và U U R U L UC I= = = = được (n-1) ẩn số. Z R ZL ZC hđthd U R Z − ZC cos ϕ = ThườngR tgϕ = L Độ lệch hoặc Z= Z R tính cos ϕ pha ϕ với định luật Ôm Công suất P=UIcosϕ =RI2 hoặc Thường sử dụng để tính I = P P hoặc Q=RI t2 R rồi áp dụng định nhiệt Với định luật Ôm luật Ôm tính Z lượng Q
 12. LOẠI 3:Liên hệ giữa các hiệu điện thế hiệu dụng: U = U + (U L − U C ) 2 2 1-Sử dụng công thức: R 2-Áp dụng cho từng đoạn mạch thành lập các phương trình(1),(2),(3)…. 3-Lấy các phương trình trừ cho nhau:(1)-(2);(1)- (3)……. 4-Thay số vào tìm kết quả,thường là phương trình bậc 2,nếu ZL,ZC thường loại giá trị âm.
 13. LOẠI 4:Hiện tượng cộng hưởng: LO 1-Cộng hưởng điện: 1 khi ZL=ZC => Lω = Cω U U I max = = Z min R 1 ω= hay LC tức ϕ = 0(u cùng pha i) hay cos ϕ =1(hệ số công suất cực đại)
 14. 2-Ứng dụng:Tìm L,C,f khi 2- -Số chỉ Ampe kế cực đại. -Cường độ dòng điện và hiệu điện thế cùng pha. -Hệ số công suất cực đại, công suất cực đại. -Để mạch có cộng hưởng.
 15. •CÂU HỎI KHÁN GIẢ
 16. Vì sao điều lệnh quân đội đều cấm các Vì đoàn quân đi đều bước khi qua cầu? • Khi tần số bước đi của đoàn quân trùng với tần số dao động riêng của chiếc cầu làm biên độ dao động tăng lên đến giá trị cực đại , gây ra hiện tượng cộng hưởng. =>cầu bị gãy.
 17. Sóng điện từ do nhà vật lý nào phát Sóng minh, về sau được ai kiểm nghiệm là đúng? • Do Macxoen phát minh bằng lý thuyết. 10 năm sau khi Macxoen mất Hecxơ là người đầu tiên phát hiện sóng điện từ bằng thí nghiệm.Kết quả tìm được hoàn toàn phù hợp với những tiên đoán của Macxoen.
 18. Mạch điện xoay chiều trong gia đình được tạo ra từ đâu ? Đây là dòng điện xoay chiều 1 pha hay 3 đâu là pha? Những khu nhà dùng dòng điện xoay chiều ba pha để thắp đèn nếu có một pha bị nổ cầu chì thì các đèn ở hai pha khác như thế nào? Mạch điện sinh hoạt trong gia đình được * tạo ra từ máy phát điện xoay chiều 3 pha.Đó là một pha điện của dòng điện xoay chiều ba pha. *Khu nhà dùng dòng điện xoay chiều ba pha để thắp đèn, nếu có một pha bị nổ cầu chì thì các đèn ở hai pha còn lại sáng như cũ.
 19. Một người soi gương thấy ảnh trong gương lớn gấp ba lần vật.Hỏi đó là gương gì? Khi đó vật đặt ở đâu? *Gương cầu lõm, vật đặt trong tiêu điểm F.
 20. Hiiện tượng nhật thực, nguyệt H thực được giải thích dựa vào định luật nào trong vật lý ?Phát át biiểu định luật đó. b *Định luật truyền thẳng ánh sáng:Trong một môi trường trong suốt và đồng tính , ánh sáng truyền theo đường thẳng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản