intTypePromotion=1

Phương pháp học giới từ!

Chia sẻ: Zac Zac | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
317
lượt xem
160
download

Phương pháp học giới từ!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Agree on s’t : đồng ý về điều gì. EX: They always agree on their outlook. - Agree with: đồng ý với ai/tốt cho ai,cái gì EX: too much meat doesn’t agree with you. 2. - Assist s’o in s’t: giúp đỡ ai điều gì EX: My best friend assisted me in overcoming my pain - Aid s’o in s’t: giúp đỡ ai về điều gì EX: The preceptor aid me in doing my homework.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp học giới từ!

  1. Phương pháp học giới từ! 1. - Agree on s’t : đồng ý về điều gì. EX: They always agree on their outlook. - Agree with: đồng ý với ai/tốt cho ai,cái gì EX: too much meat doesn’t agree with you. 2. - Assist s’o in s’t: giúp đỡ ai điều gì EX: My best friend assisted me in overcoming my pain - Aid s’o in s’t: giúp đỡ ai về điều gì EX: The preceptor aid me in doing my homework. 3. - Appeal to: quyến rũ EX: She wants to appeal to handsome boys - Appeal for: kêu gọi EX: The government appeals for help for the flood-victims 4. - Blush at: đỏ mặt (thẹn,mắc cỡ) vì điều gì đó EX: Tom doesn’t make out how to blush at his own faults. - Blush for s’o: thay then cho ai EX: Don’t speak with your mom at that tone! I blush for you 5.Bring s’o to one’s senses: làm ai nghĩ lại EX: John doesn’t intend to leave school because of his bad situation.I hope I can bring him to his senses. 6.Brood over: Nghiền ngẫm về EX: Don’t waste time brooding over your past failures 7.Build one’s hope on ây hy vọng trên EX: Mary thinks she can build her hope on others’ help,but she is greatly mistaken
  2. 8. - Begin with: bắt đầu lại EX: Let us begin with the beginning (Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu) - Begin at: bắt đầu từ EX: Today,we begin at the page 35. 9.Bend one’s steps towards: rẽ về … EX: After a while of hesitation,he bent his steps towards home. 10.Bestow s’o on s’t: ban vật gì cho ai,đặt vật gì lên vật gì EX: Dead tired,I bestowed my limbs on the grass (quá mệt mỏi,tôi đặt mình lên bãi cỏ) 11. - Catch up with: bắt kịp EX: If you are absent from school for several weeks,you must work hard to catch up with the rest of the class. - Catch in the act: bắt quả tang EX: Tom was caught in the act while he was eating on the sly in the kitchen at the midnight. (To bị bắt quả tang khi đang ăn vụng trong nhà bếp lúc nửa đêm) 12.Challenge s’o to s’t : Thách đố ai làm gì. EX: he challenges me to tought his nail. (Anh ta thách tôi thử đụng vào ngón tay của anh ta xem) 13.Change s’t into s’t: đổi vật gì ra vật gì EX: If John wants to visit his daughter in Viet Nam,he must change Dollar into VietNam dong. 14.Chide s’o for s’t: mắng ai về điều gì EX: Students were chided because of their laziness.
  3. 15.Close with: tới gần (với mục đích tấn công) EX: Whenever I run away,the dog always closes with me. 16.Coax s’o into doing s’t: Dụ dỗ ai làm điều gì EX: The handsome boy coaxed her into leaving her family and running with him 17.Coincide with: trùng với EX: My birthday coincides with hers. 18. Come into fashion: hợp thời trang EX: Nancy Kwan’s ribbon has come into fashion among the young girls in Sai Gon {Cái mốt thắt dây vải lên đầu của Nancy Kwan(trong phim "the world of Susie wong) đang hợp thời trang với các thiếu nữ Sài Gòn} *Mình nghĩ chỗ này sai "among the young girls"--->among young girls 19.Come up to: bằng,lên tới EX: Your ability doesn’t come up to what I expect of you. 20.Come to one’s ears: đến tai ai. EX.If you don’t want to come to your mother’s ears,stop that thing immediately 21.Come into effect: có hiệu lực EX:When does the new law come into effect? 22.Comment on: bình luận về EX: I like commenting on my sister’s blog 22.Commune with: Thông cảm với. EX:Your mom punished you because she was frustrated.You should commune with her. (Mẹ bạn phạt bạn là do bất đắc dĩ.Bạn nên thông cảm với bà ấy) 23. - Compare with: so sánh với (for similar things) EX: I can compare her with my sister
  4. - Compare to: so sánh với (for dissimilar things) EX: You can’t compare Tom to Jery 24.Compete with s’o for s’t: ganh đua với ai để được gì EX: Three boys compete with each other for a girl 25.Complain against s’o: kêu ca về ai EX: I don’t know the reason why all the students complain against that teacher.Perhaps,He is a bad teacher. 26.Comply with:Đồng ý,tuân theo (một quy định nào đó EX: Students must comply with the school-rules 27.Conceal s’t from s’o: Giấu ai điều gì EX: Children can not conceal their mistents from parents (Con cái không thể giấu nổi bố mẹ lỗi lầm của chúng=Con cái ko thể qua mặt cha mẹ ) 28.Condole with s’o on s’t: Chia buồn với ai về điều gì EX: I condole with you on the loss of your father (Tôi xin chia buồn với anh về cái chết của ba anh) 29.Conduce to: mang lại điều gì EX: Money doesn’t always conduce to happiness (Tiền bạc không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc) 30.Confess to s’t: Thú nhận điều gì EX:Finally He confessed to his crime at the trial (Cuối cùng thì anh ta đã thú nhận tội lỗĩ tại phiên toà . 31 -Confide s’o to s’t: thổ lộ với ai điều gì. EX: He dare not confide his love to her
  5. -Confide s’o in s’t: Tin tưởng vào ai EX:I always confide in her,but I am unexpected that she is unfaithful to me. (Tôi luôn tin cô ta vậy mà tôi không ngờ cô ta phản bội tôi) 32.Confound with: Nhầm lẫn với.(Cái này chắc dùng được cho cả người và vật) EX: I confounded him with his brother 33.Connive at s’t: làm ngơ điều gì EX: My God! Why do you connive at our son’s fault? (Trời ạ!Sao anh làm ngơ với lỗi của con trai như vậy chứ?) 34.Consign to: giao phó cho EX: I consigned that plan to my secretary before going away on business (Tôiđã giao phó dự án đó cho thư ký của tôi trước khi đi công tác) 35.-Consist of: làm bằng (=to be make of) EX: #The table is make of wood #This statue consists of marble (Cái tượng này làm bằng đá cẩm thạch) -Consist in: quyết định ở.. EX: The liberty of a country is consisted in the freedom of its citizens (Tự do của một quốc gia được quyết định ở sự tự do của công dân quốc gia đó Lưu ý:Theo mình biết thì "Consist of" còn có nghĩa là "bao gồm" nữa. 36.Consort with: đi đôi với EX: The word must consort with the action (Lời nói phải đi đôi với việc làm) 37.Contend with s’o for s’t: Tranh giành với ai để dc gì
  6. EX: She used cunning to contend with her opponent for this prize (Cô ta đã dùng thủ đoạn để tranh giành với đối thủ giải thưởng đó 38.Contrast with: đối chiếu với Ex: The police must contrast evidences with statements to find the culprit. (Cảnh sát phải đối chiếu chứng cớ với lời khai để tìm ra thủ phạm) 39.Convince s’o of s’t: thuyết phục ai về điều gì EX.I will convince my mother of buying a smart headphone (Tôi sẽ thuyết phục mẹ mua một cái headphone xịn ) #nói vậy thôi nhưng chắc phải tiết kiêmj tiền ăn sáng qúa # 40.Copy from s’t: bắt chước theo EX: I hate Tom because he always copies from my action Chắc còn thiếu nhiều, ^^! ***
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2