intTypePromotion=1

Phương thức phòng và chống bệnh truyền nhiễm part 1

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
155
lượt xem
34
download

Phương thức phòng và chống bệnh truyền nhiễm part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế nào là bệnh truyền nhiễm b. Ví dụ Bệnh nhiệt thán, lở mồm long móng trâu bò, Bệnh tụ huyết trùng trâu bò, Bệnh dịch tả lợn, bệnh đóng dấu lợn, Bệnh g rù (Niu Cát Xơn), bệnh Gumboro, Bệnh dịch tả vịt, viêm gan vịt do siêu vi trùng Bệnh dại và bệnh Ca rê ở chó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương thức phòng và chống bệnh truyền nhiễm part 1

  1. •Phân bi t b nh TN và không TN 1 •Cách lây lan b nh TN 2 •Đi u ki n phát sinh b nh TN 3 •Phương pháp phòng ch ng b nh TN 4 •Vacxin là gì? 5
  2. 1. ThÕ n o l bÖnh TN a. §Æc ®iÓm BÖnh truyÒn nhiÔm l lo¹i bÖnh: L©y lan tõ con vËt n y sang con vËt kh¸c, L©y tõ ®Þa ph−¬ng n y sang ®Þa ph−¬ng kh¸c, L©y tõ n−íc n y sang n−íc kh¸c. Sau khi m¾c bÖnh v qua khái h×nh th nh miÔn dÞch
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2