PL/SQL Programming

Chia sẻ: Chu Văn Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:984

0
103
lượt xem
40
download

PL/SQL Programming

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PL/SQL lets you declare local variables and constants and then use those identifiers in your PL/SQL program. You can declare the variables and constants to be a datatype known to the RDBMS, such as NUMBER or VARCHAR2. However, you can also make use of PL/SQL−specific data structures such.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PL/SQL Programming

Đồng bộ tài khoản