Pricing communication networks P3

Chia sẻ: Do Xon Xon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
70
lượt xem
5
download

Pricing communication networks P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công nghệ mạng Chương này mối quan tâm chung của các khía cạnh công nghệ mạng rất quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ vận tải và cho họ những phẩm chất nhất định của hiệu suất. Chúng tôi xác định một tập hợp các hành động kiểm soát và khái niệm chung chung được triển khai trong mạng lưới thông tin liên lạc ngày nay. Mục đích của chúng tôi là để giải thích hoạt động của công nghệ mạng và những vấn đề của mô hình phân bổ nguồn lực rất quan trọng trong đại diện cho một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pricing communication networks P3

Đồng bộ tài khoản