Programming Discussion p12

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
5
download

Programming Discussion p12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo “mưa tuyết” bằng JavaScript Bạn muốn thấy cảnh mưa tuyết rơi rơi trên trang Web của mình? Xin mời bạn “xắn tay áo” và gõ vào máy đoạn mã JavaScript sau đây (bạn nhớ lưu thành dạng văn bản có phần mở rộng là .html). Các bông tuyết được vẽ bằng công cụ Airbrush trong Microsoft Paint

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming Discussion p12

  1. Tạo “mưa tuyết” bằng JavaScript Bạn muốn thấy cảnh mưa tuyết rơi rơi trên trang Web của mình? Xin mời bạn “xắn tay áo” và gõ vào máy đoạn mã JavaScript sau đây (bạn nhớ lưu thành dạng văn bản có phần mở rộng là .html). Các bông tuyết được vẽ bằng công cụ Airbrush trong Microsoft Paint, kích thước 10x10 pixel, lưu thành tập tin blue_snow.gif. Chương trình có thể chạy được trên cả Internet Explorer 4.0 và Netscape Navigator 4.0 trở lên. PHP Code: Mua tuyet
  2. document.write(""); } } else if (ie4up) { if (i == 0) { document.write(""); } else { document.write(""); } } } function snowNS() { for (i = 0; i < no; ++ i) { yp[i] += sty[i]; if (yp[i] > doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } dx[i] += stx[i]; document.layers["dot"+i].top = yp[i]; document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowNS()", speed); } function snowIE() { for (i = 0; i < no; ++ i) { yp[i] += sty[i]; if (yp[i] > doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random();
  3. doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } dx[i] += stx[i]; document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i]; document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowIE()", speed); } if (ns4up) { snowNS(); } else if (ie4up) { snowIE(); } // End --> kent(HCE)
Đồng bộ tài khoản