Programming HandBook part 117

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
4
download

Programming HandBook part 117

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 117', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 117

  1. gì đó cho các bạn ! Mà còn cách fix thì sao nhỉ , trong SQL có một thứ gọi là trigger Hàm này có tính năng tương tự như hàm bắt sự kiện trong JavaScript , ta sẽ viết 1 hàm để bắt những lỗi trên hoặc có thể viết = chính ngôn ngữ lập trình web. Còn cách viết thế nào thì phải nhờ anh DarkHawk cái nhẩy --Chuyên gia dondoc (vniss) Phần 2 SQL Advanced (bài 2) Câu lệnh điều kiện AND & OR AND và OR dùng nối 2 hoặc nhiều điều kiện trong một mệnh đề WHERE. Toán tử AND hiển thị số hàng nếu tất cả điều kiện trong danh sách đều đúng (true). Toán tử OR hiển thị số hàng nếu một vài điều kiện trong danh sách đúng (true). Vẫn xài Persons Table: Sử dụng AND để hiển thị những giá trị trong table person với FirstName ="Tove" ,và LastName ="Svendson" Trích: SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Tove' AND LastName='Svendson' Kết quả : Tương tự với toán tử OR ta sẽ dùng hiển thị FirstName và LastName như trên, nhưng đây là câu điều kiện hoặc lên sẽ show ra FirstName="Tove" hoặc LastName ="Svendson" mà trong table Persons có 2 người FirstName là 'Svendson' nên ta sẽ
  2. nhận được 2 kết quả : Hoặc ta có thể kết hợp cả 2 toán tử AND và OR để ra được kết quả trên (sử dụng biểu thức sẽ phức tạp hơn) Trích: SELECT * FROM Persons WHERE (FirstName='Tove' OR FirstName='Stephen') AND LastName='Svendson' Kết quả : dondoc (vniss) Phần 2 SQL Advanced (bài 3) Toán tử IN Toán tử IN có thể được sử dụng nếu bạn biết chính xác giá trị mà bạn muốn trả về trong ít nhất một cột. Soạn Persons table (hoặc cái gì đó tương tự) như sau : Ví dụ 1 : Câu lệnh sau Select và hiển thị table Persons với LastName = "Hansen" hoặc "Pettersen" : Trích: SELECT * FROM Persons WHERE LastName IN ('Hansen','Pettersen')
  3. Kết quả : dondoc (vniss) Phần 2 SQL Advanced (bài 4) Toán tử BETWEEN : Toán tử BETWEEN ... AND dùng để lọc ra một khoảng trong dữ liệu giữa 2 giá trị. Giá trị đó có thể là số (numbers), chữ (text) hoặc ngày tháng (dates) Cú pháp : Trích: SELECT column_name FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2 Persons Table : Ví dụ 1: Ta muốn lấy được ra tất cả các giá trị trong LastName trong khoảng từ "Hansen" đến "Pettersen" thì câu lệnh sẽ như sau : Trích: SELECT * FROM Persons WHERE LastName BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen' Kết quả ta có 2 giá trị hiển thị theo alphabetically :
  4. Ví dụ 2 : Trong ví dụ này ta sẽ hiện thị ra kết quả không phải trong khoảng 'Hansen' và 'Pettersen' Chỉ cần thêm NOT vào trước BETWEEN : Trích: SELECT * FROM Persons WHERE LastName NOT BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen' Kết quả sẽ hiển thị những giá trị từ Pettersen trở xuống : dondoc (vniss) Phần 2 SQL Advanced (bài 4) Toán tử BETWEEN : Toán tử BETWEEN ... AND dùng để lọc ra một khoảng trong dữ liệu giữa 2 giá trị. Giá trị đó có thể là số (numbers), chữ (text) hoặc ngày tháng (dates) Cú pháp : Trích: SELECT column_name FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2 Persons Table : Ví dụ 1:
  5. Ta muốn lấy được ra tất cả các giá trị trong LastName trong khoảng từ "Hansen" đến "Pettersen" thì câu lệnh sẽ như sau : Trích: SELECT * FROM Persons WHERE LastName BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen' Kết quả ta có 2 giá trị hiển thị theo alphabetically : Ví dụ 2 : Trong ví dụ này ta sẽ hiện thị ra kết quả không phải trong khoảng 'Hansen' và 'Pettersen' Chỉ cần thêm NOT vào trước BETWEEN : Trích: SELECT * FROM Persons WHERE LastName NOT BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen' Kết quả sẽ hiển thị những giá trị từ Pettersen trở xuống : dondoc (vniss) Phần 2 SQL Advanced (bài 6) SQL UNION and UNION ALL Câu lệnh UNION được sử dụng để select (lựa chọn) những thông tin liên quan đến nhau của hai tables, số lượng những câu lệnh JOIN. Tuy nhiên nếu sử dụng câu lện UNION thì tất cả những sự lựa chọn tại các cột cần phải giống nhau về mặt dữ
  6. liệu.
Đồng bộ tài khoản