Programming HandBook part 46

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
4
download

Programming HandBook part 46

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 46', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 46

  1. Cấu trúc điều khiển Bạn đã bao giờ dừng lại chỉ đường cho một lái xe lạc đường hay chưa ? Lấy một ví dụ bạn thử đặt mình vào tình huống như thế này: Chào ông bạn ông có thể chỉ cho tôi đương tới ngã tư Vọng được không? - Tất nhiên rùi ông đi theo lối này ,rẽ trái ,đi tiếp,rẽ phải và ông sẽ tìm thấy lối ra ngã tư Vọng á " Cách chỉ đường trên thật là rắc rối như một đường kẻ chằng chịt: Đi theo đường này,rẽ ở đây hic hic thế thì có mà ra Đại La mất .hichic đây là một cách chỉ dẫn khá củ chuối và ... Họ không chỉ cho người ấy biết là phải đi đường bao xa rồi phải đi đến đâu để có thể nhìn thấy biển hướng dẫn chỉ là Phố Vọng ở đâu ... Và nếu bạn là người tận tình thì hic hic bạn nên dẫn người ấy đi cho đến nơi đến chốn nhất là chỉ đường cho một cô gái xinh đẹp á . Và trong ngôn ngữ PHP cũng vậy nếu không điều khiển cấu trúc thì nó cũng giông như hướng dẫn chỉ đường thứ nhất á rất chi là lộn xộn. Việc điều khiển cấu trúc là những cốt lõi trong chương trình này.Chúng cho phép một ngôn ngữ lập trình có thể trả lời trực tiếp phụ thuộc vào những gì đang xảy ra, đồng thời nó cho phép thực hiên nhiệm vụ một cách hoàn hảo Trong ngôn ngữ PHP có hai loại hình cơ bản để điều khiển cấu trúc :  Ngôn ngữ điều kiện  Điều khiển theo một vòng khép kín Trong bài này bạn sẽ thấy một bài ví dụ về điều khiển cấu trúc .Bây giờ chúng ta sẽ học kĩ hơn. + Ngôn ngữ điều kiện: Ngôn ngữ điều kiện có thể giúp bạn chia nhỏ các phần khác nhau trong một ngôn ngữ ;ập trình phụ thuộc vào đó là một hay nhiểu điều kiện ,xác định đúng hay sai
  2. .Nói một cách đơn giản nó cho phép bạn thử nghiệm và điều hành những thao tác khác nhau dựa vào kết quả -Câu lệnh Nếu ( If statement) Xem ví dụ sau : Ví dụ này biểu thị một cách đơn giản nhất của một câu lệnh.Các câu lệnh luôn bắt đầu bằng chữ "If" theo sau là các điều kiện được đặt trong ngoặc đơn.Nếu câu lệnh điều kiện được công nhân là đúng thì sau đó các câu lệnh kèm theo điều kiện sẽ được chấp nhận .Trong trường hợp này nếu điều kiện là sai thì không thể thực hiện được gì và bạn sẽ thấy một cửa sổ Browser trống rỗng khi chạy chương trình ngôn ngữ lập trình. Nếu có hơn một câu lệnh được thực hiện trong cách điều khiển cấu trúc thì phải cho chúng vào trong ngoặc { Nên nhớ rằng vị trí của các yếu tố không ảnh hưởng tới việc thực hiện của ngôn ngữ lập trình. Các ví dụ được sắp xếp dưới đây rất hoàn thiện không chỉ trong các câu lệnh mà cong ở tất cả hình thức điều khiển theo một chu kì kín if ($x == 1) print '$x is equal to 1';
  3. if ($x == 1) print '$x is equal to 1'; if ($x == 1) { print '$x is equal to 1'; } if ($x == 1) { print '$x is equal to 1'; } Với sự rõ ràng này các nhà lập trình lựa chọn việc sử dụng cách viết lùi vào và ngoặc " { } " thậm chí cả một dòng mã .Tuy nhiên người ta vẫn thường ưa dùng mã số riêng. Bạn cũng có thể để tất cả điều kiện trong ngoặc đơn ,để thực hiện tất cả các điều kiện thì đòi hỏi tất cả các điều kiện phải đúng. Các câu lệnh khác ( Else Statement) Như tên của nó bạn có thể thực hiện thêm một số chức năng khác nếu điều kiện bên trong 1 (If Statement) được xác định là sai:
  4. + Câu lệnh Else if Statement Đến nay chúng ta vẫn có thể thực hiện một lệnh mà điều kiện không đúng.Nhưng còn nhiều điều kiện thì sao? Bạn có thể sử dụng một loạt câu lệnh If Statement để thử nghiệm tính khả thi của mỗi điều kiện, nhưng trong một số trường hợp thì lựa chọn đó không thích hợp vậy bạn phải dùng tới Else if Statement Sự kết hợp giữa If ,Else Statement và Else if Statement được thực hiện liên tiếp nếu điều kiện trong If Statemnet là sai .Khi điều kiện trong một Else if Statement được xác định là đúng thì các lện sẽ được thực hiện.Ngôn ngữ lập trình sẽ ngừng thực hiện toàn bộ If | Else if| Else Statement .Phần còn lại của ngôn ngữ lập trình sẽ tiếp tục thực hiện . Xem ví dụ sau : Phần cuối còn lại của câu lệnh sẽ bị loại bỏ nếu bạn không muốn thực hiện vì If hoặc Else If là đúng
  5. } else if ($x == 1) { print '$x is equal to 1'; } ?> Trong trường hợp này ko có điều kiện của If hoặc Else if statement là đúng và Else statement không được cung cấp dẫn tới không có kết quả của Browser . +Sự thay đổi : Trong những tình huống này sự thay đổi là lựa chọn tốt nhất đối với If | Else if| Else Statement để kiểm tra có nhiều giá trị chống lại 1 đièu kiên thay đổi hay không.Đây là dạng câu lệnh cơ bản Sau khi chạy từng phần mã hầu hết sẽ nên có nghĩa đối với bạn .Ở dòng đầu tiên của câu lện chúng ta thấy có sự thay đổi đòng nhất hơn được thực hiện trong ngoặc đơn. Mỗi trường hợp có thể có những giá trị thay đổi được. Những thay đổi được thực hiện từng phần nhỏ trên If/Else if/Else statements.Mỗi trường hợp giá trị phải khớp với giá trị thay đổi,mỗi câu lệnh được thực hiện gồm các trường hợp khác
  6. Để tránh trường hợp này xảy ra người ta sử dụng 1 câu lệnh khác " Break;" .Kết thúc việc thực hiện thay đổi câu lệnh và để cho ngôn ngữ lập trình tiwps tục thực hiện, nó cũng thực hiện một vòng khép kín . Bạn cũng có thể tùy ý sử dụng trường hợp đặc biệt gọi là " default" ( thao tác cài đặt trước) .Trường hợp này thao tác giống như Else Statement ,và thực hiện nếu các trường hợp khách là sai . TRường hợp này có thể là trường hợp cuối cùng bạn
Đồng bộ tài khoản