Programming HandBook part 47

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
26
lượt xem
4
download

Programming HandBook part 47

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 47', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 47

  1. biết: Giông như Break Statement là Exit Statement. Lối ra thường được sử dụng trong các tình huống mà bạn chạy chương trình gặp lỗi nặng( fatal error) (Ví dụ như user đăng nhập sai pass) hoặc bất kì lúc nào bạn cần kết thúc thực hiện ngôn ngữ lập trình trược khi nó tự động chấm dứt :
  2. print "this will not be printed, because the script will have terminate before this line is reached"; ?> Không giống như break, exit có thể được sử dụng ở bất cứ đâu trong ngôn ngữ lập trình của bạn,trong và ngoài điều khiển cấu trúc. + Ba bước của một cơ chế vận hành Mặc dù theo thuật ngữ kĩ thuật một cơ chế vận hành không phải là một cấu trúc điều khiển gồm ba phần ,biểu hiện bằng dấu " ? " có thể sử dụng với If/Else Statements .Nó cũng có thể được sử dụng trong những trường hợp mà bạn muốn thực hiện đọc lậpphụ thuộc vào điều kiện nào đúng hay sai Điều kiện phải được đăt trong ngoặc đơn đầu tiên .Nếu thực hiện được thì phần lệnh trong ngoặc đơn thứ hai cũng sẽ thự hiện.Nếu không phàn lệnh trong ngoặc đơn thứ 3 sẽ thự hiện (condition) ? (executes if the condition is true) : (executes if the condition is false); Bãn sẽ thấy sự hữu ích của nó như thế nào trong phần tiếp theo. Control Loops ( Điều khiển theo chu kì) Trong PHP thường có những trường hợp cá biệt mà bạn cần thực hiện lại nhiệm vụ ,như nhận sữ liệu từ các cơ sở dữ liệu ,gửi e-mail vào danh sách mail hoặc xem lại nội dung của bài viết .Điều khiển theo chu kì sẽ cho phép bạn thực hiện những nhiệm vụ này một cách hiệu quả .
  3. While Loops (Chu kì thời gian) Đây là những hình thức dơn giản nhất của chu kì Khi bạn chạy chương trình này bạn sẽ thấy các số từ 1 đến 10 hiện trên màn hình của bạn.Hãy xem mã . Trong nhiều trường hợp nó rất giống với If statement .Trước hết đó là thời gian đồng nhất kèm theo điều kiện trong ngoặ đơn. Các lệnh trong một chu kì sẽ được thực hiện miễn là điều kiện trong ngoặc đơn được xác định là đúng .Khi điều kiện có giá trị được kiểm tra trước khi chu kì đó được thực hiện ,nếu điều kiện sai thì các lệnh trong chu kì đó không thể thực hiện được. Do...While Loops ( Thực hiện chu kì thời gian) Do...While Loops có quan hệ với While Loops: Điểm khác nhau cơ bản là cách thực hiện ,giá tẹi của điều kiện trong Do...While Loop được thử nghiệm sau khi lịch trình hoạt động.Điều này có nghĩa trong các ví dụ trên $x đã cho ra kết quả một lần ,sau đó khi việc thực hiện chu kì kết thúc thì $x lớn hơn 10
  4. For Loops ( Đối với cho kì ) Trên đây là một ví dụ của một chu kì .For Loops rất giống với While Loops nhưng sử dụng thuận tiện hơn trong nhiều trường hợp .Chúng cũng là những chu kì phức tạp nhất trong PHP .,vay mựơn phần cú pháp và chức năng từ chương trình C . Đây là cấu chúc điều khiển cuối cùng mà bài này giới thiệu tới các bạn Nếu như bạn đoán được đoạn trích ở trên cho ra một một kết quả như ví dụ 1 của while loop ,có thể bạn đã đúng .Hãy xem xét tại sao nó lai vận hành như thế .Trong dấu ngoặc đơn For Loops thực hiện 3 điều kiện ngăn cách bởi dấu " ; " .Điều kiện thứ nhất chỉ được thực hiện 1 lần khi chu kì bắt đầu .Trong trường hợp này $x có giá trị bằng 0 Điều kiện tiếp theo là điều kiện được kiểm tra mỗi lần khi chu kì hoạt động .Mỗi lần điêềukiện sai chu kì sẽ ngừng thực hiện. Cũng giống như While Loops ,nếu trong lần vận hành đầu tiên mà điều kiện sai thì không có lệnh nào trong chu kì được thực hiện. Điều kiện cuối cùng sẽ được thực hiện khi chu kì hoạt động sau khicác lệnh được thực hiện .Nên nhớ là không có dấu " ; " sau điều kiẹn cuối cùng ( Bạn thấy nó có giống Pascal không nào ) Như bạn đã biết ,For Loops thực hiện nhưng chức năng tương tự như While Loops nhưng hiệu quả hơn .Nói cách khác đó là cách tốt nhất để sử dụng For Loops ,những trương hợp mà bạn biết yếu tố nào là quan trọng để ban thực hiện. The Foreach Loop Chu kì mới này được giới thiệu trong phiên bản 4 của PHP .Nó được sử dụng nội bộ thông qua các yếu tố ngôn ngữmcho phép ban có thể dễ dàng thực hiện việc
  5. chia ra kết quả dựa vào các yếu tố đó. Để tránh sự phức tạp chúng tôi sẽ khái quát riêng chu kì này khi ngôn ngữ này được giới thiệu và phổ biến. Cuối cùng : Trong bài viết này chúng tôi đã giới thiệu đến 2 cấu trúc điều khiên mà ngôn ngữ PHP hỗ trợ.Những cấu trúc này là nhân tố quan trọng trong điều khiển tốc độ chương trình,các định nghĩa được giới thiệu sẽ được sử dụng rộng rãi từ bây giờ Trong bài tiếp theo chúgn tôi sẽ đề cập đến các chức năng đã được định nghĩa trước, các chức năng này đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển của ngôn ngữ lập trình. Những điều cần nhớ :  Các cấu trúc điều khiển chi phối tốc dọ của chương trình,cho phép bạn có thể chia nhỏ các phần khác nhau của một ngôn ngữ lập trình ,phụ thuộc vào đầu vào và có thể dễ dàng thực hiện các thao tác.  Có hai loại cấu trúc điều khiển trong PHP : Ngôn ngữ điều kiện và Điều khiển theo một vòng khép kín  Hai loại cấu trúc trên chỉ có các lệnh không dùng ngoặc ,tuy nhiên các nhà lập trình viên thường sử dụng chúng để tạo mã dễ hiểu hơn.Các lêệnhnày thường được ứng dụng với cùng lý do  Break; có thể được dùng để kết thúc lệnh hiện thời .Nó cũng có thể được sử dụng để xoá bỏ For Loops và While Loops ,Exit ,xoá bỏ toàn bộ nhiệm vụ của ngôn ngữ laậptrình .Break còn được dùng ở bất kì đâu trong ngôn ngữ lập trình
Đồng bộ tài khoản