Programming HandBook part 75

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
29
lượt xem
5
download

Programming HandBook part 75

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 75', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 75

  1. http://rapidshare.de/files/11551695/Wrox_Press._- _Professional_PHP_Programming.rar Sách PHP dành cho Advance, mọi người cần có kiến thức căn bản trước khi đọc những sách này. Advanced PHP for Web Professionals Paperback: 368 pages Publisher: Prentice Hall PTR; 1st edition (October 29, 2002) Language: English ISBN: 0130085391 Code: http://rapidshare.de/files/16674758/Advanced_PHP_for_Web_Professionals.rar.ht ml Password: www.ebooksportal.org Advanced PHP Programming
  2. Paperback: 672 pages Publisher: Sams; 1st edition (February 20, 2004) Language: English ISBN: 0672325616 Code: http://www.fileforwarding.com/upload.php?mode=viewupload&id=4684 password: Mat.Riks.Info Essential PHP Security Paperback: 109 pages Publisher: O'Reilly Media; 1 edition (November 1, 2005) Language: English ISBN: 059600656X Code:
  3. http://rapidshare.de/files/7053595/OReilly.Essential.PHP.Security.rar.html Secure PHP Development: Building 50 Practical Applications Paperback: 840 pages Publisher: Wiley; Bk&CD-Rom edition (March 15, 2003) Language: English ISBN: 0764549669 Code: http://rapidshare.de/files/4653336/John_Wiley___Sons_- _Secure_Php_Development_-_Building_50_Practical_Applications.rar.html Pass: vnechip.com ... to be continued isheep(UDS)
  4. Beginning PHP 5 and MYSQL: From Novice to Professional offers a comprehensive introduction to two of the most popular Web application building technologies on the planet: the scripting language PHP and the MySQL database server. This book will not only expose you to the core aspects of both technologies, but will provide valuable insight into how Beginning PHP 5 and MYSQL explains the new features of the latest releases of the world's most popular Open Source Web development technologies: MySQL 4 database server and PHP 5 scripting language. This book explores the benefits, extensive new features, and advantages of the object-oriented PHP 5, and how it can be used in conjunction with MySQL 4 This is the perfect book for the Web designer, programmer, hobbyist, or novice that wants to learn how to create applications with PHP 5 and MySQL 4, and is a great entrance point for Apress's extensive spectrum of
  5. PHP books planned for 2004. Download Code: http://rapidshare.de/files/24232461/b-863a01.rar.html HoangLong(UDS) Thấy mấy quyển này hy vọng có ích cho các bác SQL Server 2000: -http://rapidshare.de/files/6854592/HocSQL2000.pdf.html Giới thiệu về Ngôn ngữ SQL: -http://rapidshare.de/files/6854817/Ngoc_Ngu_SQL.doc.html Cấu trúc và cú pháp của XML: -http://rapidshare.de/files/6854846/XML.doc.html PHP Tiếng Việt: -http://rapidshare.de/files/6895283/PHPtiengviet.PDF.html De_so(UDS) Một vài tài liệu khác, vừa thấy bên box Ebooks: VTC PHP Downloads [PHP Training, PHP Project Solutions + 1] Smarty PHP Template Programming and Applications Identical(UDS) Kinh nghiệm về tiếng Việt với PHP& MySQL!
Đồng bộ tài khoản