Programming HandBook part 78

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
28
lượt xem
4
download

Programming HandBook part 78

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 78', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 78

  1. * *} *}// END FUNC validForm() ?> Tiêu đề "Mỗi ngày một source" không đúng với topic này! Tạo 1 mini chat đơn giản. B1. Tạo 1 file HTML có nội dung như sau: PHP Code: Mini chat đơn giản Login: Message: B2. Tạo 1 file php có nội dung như sau PHP Code:
  2. $message = mysql_escape_string( strip_tags( $message, ' ') ); mysql_query( "INSERT INTO MINICHAT ( ITSTIME, LOGIN, MESSAGE ) VALUES ( "'".time()."', '".$login."','".$message."' )"); } // Gửi thông điệp if ( isset( $_POST['msg'] )) { addMessage( $_POST['login'], $_POST['msg'] ); } ?> Chú ý: Bạn nên tách rời đoạn tạo DB va lưu nó thành 1 file config.php, bạn tham khảo thử bài trên. Chúc bạn thành công ! Viết 1 trang Upload = PHP. B1. Bạn viết 1 trang HTML có nội dung như sau: PHP Code: Upload Upload File:
  3. B2. Bạn viết 1 trang upload.php: PHP Code:
  4. $upfile = '/uploads/'.$userfile_name; // is_uploaded_file and move_uploaded_file if (is_uploaded_file($userfile)) { if (!move_uploaded_file($userfile, $upfile)) { echo 'Problem: Could not move file to destination directory'; exit; } } else { echo 'Problem: Possible file upload attack. Filename: '.$userfile_name; exit; } echo 'File uploaded successfully'; // show what was uploaded echo 'Preview of uploaded file contents:'; echo $contents; echo ''; ?> Chú ý ở trên: dòng $upfile = '/uploads/'.$userfile_name; là thư mục các file upload được lưu vào, bạn có thể thay đổi nó tùy theo ý mình. Chúc bạn thành công ! Hiển thị thông tin trình duyệt đang sử dụng. Bạn sử dụng đoạn PHP sau trong đoạn mà bạn muốn hiển thị: PHP Code: Để đẹp hơn bạn có thể sửa thành: PHP Code:
  5. print(" Bạn đang sử dụng: $browser ") Chúc bạn thành công ! Tạo cho mình 1 mục tìm kiếm ngay trên site của bạn Quote: Tạo cho mình 1 mục tìm kiếm ngay trên site của bạn (sử dụng google) Trước hết bạn tạo 1 form để nhập từ khóa tìm kiếm: PHP Code: Còn đây là nội dung file search.php: PHP Code: Chú ý thay đổi www.yoursite.com thành địa chỉ website của bạn.
  6. Chúc bạn thành công !
Đồng bộ tài khoản