Programming HandBook part 86

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
4
download

Programming HandBook part 86

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Programming HandBook Gồm các mục: C++, C#, HTML, PHP, C Sharp, Java Script, SQL, AutoIT, AJAX, Programming Discussion Là các bài giảng, hướng dẫn lập trình từ cơ bản đến nâng cao Bi giờ quay lại với cái chương trình đầu tiên này Bi giờ quay ngược lại nói đến cái chứ class , ko phải là lớp học đâu nhé Bạn có thể tưởng tượng class giống như 1 cái gì đó trừu tượng bao gồm các đối tượng mà các đối tượng đó có chung các kiểu như có bánh xe hay gì đó chẳng hạn . VD như thay vì...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Programming HandBook part 86

  1. using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace Hello_World { class Program { static void Main(string[] args) { //Xuat ra man hinh Console.WriteLine("Hello World"); /* Ket qua xuat ra man hinh se~ la` : * Hello World */ } } } Bi giờ quay lại với cái chương trình đầu tiên này Bi giờ quay ngược lại nói đến cái chứ class , ko phải là lớp học đâu nhé Bạn có thể tưởng tượng class giống như 1 cái gì đó trừu tượng bao gồm các đối tượng mà các đối tượng đó có chung các kiểu như có bánh xe hay gì đó chẳng hạn . VD như thay vì bạn có các đối tượng như xe hơi , xe máy .... , bạn gom chung nó vào 1 class gọi là Class xe . Phù , giở sách ra coi tiếp , lâu lắm rồi em ko coi tới cái này , quên sạch rồi , bác nào biết bổ xung tiếp giúp em , đi nấu gói mì ăn cái Giờ thì nói đến Function , em dốt văn nên chả biết viết sao thôi thì dùng VD để nói vậy Bây giờ tới chương trình cộng 2 số
  2. Code: using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace Tong { class Program { static double a = 2, b = 4, c; static double Tong() { c = a + b; return c; } static void Main(string[] args) { Tong(); Console.WriteLine("Tong cua a + b = {0}",c); } } } ở đây vì a,b,c nằm trong class Tong và hàm Main cũng nằm trong class Tong nên bạn phải khai báo khóa Static . bây giờ nới đến các Function , chú ý đoạn code này : Code: static double Tong() { c = a + b; return c; } đây dc gọi là function Tong . double là kiểu dữ liệu trả về cho biến c , nếu bạn ko muốn return bất cứ cái gì thì thay double bằng void vì đôi khi function của bạn chỉ
  3. dùng để thực hiện một hành động nào đó mà ko cần trả ra . ở đây khi function đc khai báo static double Tong() thì bạn phải có return c . --- Codered(UDS) ví dụ một! Built in Attributes ví dụ thể hiện một hàm dùng cho Debug PHP Code: using System; using System.Diagnostics; namespace AdvancedDotnet { class MainClass { [Conditional("DEBUG")] public static void MsgDebug(string msg){ Console.WriteLine(msg); } public static void Main() { Console.WriteLine("this testing for ConditionalAttribute, Before calling M sgDebug()"); MsgDebug("Trying out Attributes"); Console.Read(); } } } khi chay chú ý ở 2 chế độ Debug và Release
  4. nếu chạy Debug ta sẽ thấy Quote: this testing for ConditionalAttribute, Before calling MsgDebug() Trying out Attributes nhưng nếu chạy ở Release thì chỉ thấy Quote: this testing for ConditionalAttribute, Before calling MsgDebug() do không có nhiều thời gian nêu mình post mà không có chú thích nhiều Bro nào có gì hỏi thì cứ post nha! mình sẽ cố gắng trả lời! dauden(UDS) ví dụ 2 gọi dll từ ngôn ngữ bất kỳ PHP Code: using System; using System.Runtime.InteropServices; namespace AdvancedDotnet { class MainClass { ///Calc.dll chính là tên dll cần gọi ở đây mình gọi dll calculator của window! [DllImport("Calc.dll")] ///Khai báo lại hàm Add của calculator chú ý: hàm Add là hàm khai đã khai b áo trong calculator public static extern int Add(int var1,int var2); public static void Main(string[] args) { int a = Add(15, 20); Console.WriteLine("Result: {0}",a); Console.Read(); }
  5. } } ___________ dauden(UDS) ví dụ 2 gọi dll từ ngôn ngữ bất kỳ PHP Code: using System; using System.Runtime.InteropServices; namespace AdvancedDotnet { class MainClass { ///Calc.dll chính là tên dll cần gọi ở đây mình gọi dll calculator của window! [DllImport("Calc.dll")] ///Khai báo lại hàm Add của calculator chú ý: hàm Add là hàm khai đã khai b áo trong calculator public static extern int Add(int var1,int var2); public static void Main(string[] args) { int a = Add(15, 20); Console.WriteLine("Result: {0}",a); Console.Read(); } } } ___________ dauden(UDS) mình mởi đầu một cái ví dụ lấy nội dung một file!
Đồng bộ tài khoản