intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Qlda CNTT-8-Kinangchung

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

279
lượt xem
125
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'qlda cntt-8-kinangchung', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qlda CNTT-8-Kinangchung

 1. Quản lí dự án Công nghệ thông tin 8 - Kĩ năng quản lí chung
 2. Bản đồ bài giảng 1. Tổng quan 2. Kĩ năng 3. Tư duy chiến trao đổi lược về dự án 4. Lập kế 5. Theo dõi và hoạch dự án Kiểm soát dự án 6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi và kết thúc dự án 8. Kĩ năng 9.Quản lí dự quản lí chung án Việt Nam 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 2
 3. 9. Kĩ năng quản lí chung 9.1 Kĩ năng cần có của người QLDA 9.2 Kĩ năng lãnh đạo 9.3 Kĩ năng trao đổi và kĩ năng tổ 9.4 Kĩ năng quản lí xung khắc 9.5 Kĩ năng động viên 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 3
 4. 9.1 Kĩ năng cần cho người QLDA Kĩ năng Kĩ năng miền quản lí ứng dụng dự án Kĩ năng quản lí chung • Ba miền kĩ năng quản lí dự án • Kĩ năng về ba miền này là bắt buộc có • Thiếu những kĩ năng này, dự án không thể thành công được 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 4
 5. Kĩ năng miền ứng dụng • Công nghệ thông tin • Tri thức kĩ thuật cơ sở về hệ thông tin • Phát triển hệ thống thông tin • Tri thức về ngành công nghiệp – Tri thức về ngành công nghiệp mà hệ thống được áp dụng • Tri thức ứng dụng – Tri thức về ứng dụng 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 5
 6. Kĩ năng quản lí dự án • Qui trình quản lí • Xây dựng kế hoạch dự án dự án – Kế hoạch phạm vi – Các hoạt động qui – Lập nguyên tắc phát triển dự án trình quản lí dự án – Định nghĩa phạm vi – Các nhiệm vụ – Kế hoạch lịch biểu trong hoạt động – Kế hoạch nguồn lực quản lí dự án – Kế hoạch tổ chức và nhân viên – Tri thức thực hành và cấu trúc tri thức – Kế hoạch mua sắm lõi của người lãnh – Kế hoạch chi phí đạo dự án – Kế hoạch đảm bảo chất lượng – Kế hoạch quản lí rủi ro – Tạo ra tài liệu kế hoạch dự án 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 6
 7. Kĩ năng quản lí dự án (tiếp) Theo dõi và kiểm soát thực hiện • Quản lí thay đổi dự án – Quản lí thay đổi • Kiểm soát thực hiện dự án – Thủ tục quản lí thay đổi • Điều phối và theo dõi dự án – Chấp thuận thay đổi • Quản lí dự án • Kết thúc dự án • Đánh giá hoàn thành pha – Xác nhận trạng thái kết thúc dự án • Báo cáo trạng thái dự án – Chuẩn bị báo cáo hoàn • Kiểm soát tiến độ thành dự án • Quản lí nguồn lực – Giám định kết quả của người dùng • Quản lí tổ chức và nhân viên – Báo cáo hoàn thành dự án • Quản lí mua sắm • Đánh giá dự án • Quản lí chi phí – Đánh giá sau khi hoàn thành • Quản lí chất lượng – Hoàn thành, phân loại và • Quản lí rủi ro phân tích thông tin thực hiện và tạo csdl 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 7
 8. Kĩ năng quản lí dự án (tiếp) • Kĩ năng quản lí chung – Kĩ năng lãnh đạo (84%) – Kĩ năng trao đổi và tổ (75%) – Kĩ năng quản lí xung khắc (72%) – Kĩ năng động viên (64%) B.E. Posner “What it takes to be a Good Project Manager” 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 8
 9. 9.2 Kĩ năng lãnh đạo • Quyền lãnh đạo là gì? – Quyền lãnh đạo là hành vi xuất hiện bất kì khi nào một người định ảnh hưởng tới hành vi của một cá nhân hay một nhóm, bất kể tới lí do. Hersey, Blanchard và Johnson, “Management of organizational Behavior” – Quyền lãnh đạo là khả năng làm cho mọi người sẵn lòng phấn đấu để đạt tới. Team’s shared goal and objectives Có đủ tri thức, Có đủ kinh nghiệm, Có tri thức quản lí Không có nghĩa là có quyền lãnh đạo 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 9
 10. 9.2 Kĩ năng lãnh đạo (tiếp) • Tầm nhìn – Người lãnh đạo dự án phải có tầm nhìn và làm cho những người tham gia vào dự án phấn đấu vì sự thành công của dự án. • Tính quyết định – Người lãnh đạo dự án cần rõ ràng chỉ ra ý kiến riêng của mình, diễn đạt ý chí của mình và hành động tin tưởng. • Huấn luyện thành viên: – Người lãnh đạo dự án chịu trách nhiệm nâng cao kĩ năng của các thành viên, tăng năng suất của tổ và huấn luyện các thành viên 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 10
 11. (1) Tầm nhìn • Tầm nhìn là gì? – Hoài bão (mơ ước hạnh phúc) – Lí tưởng – Mục đích – Mục tiêu • Chia sẻ tầm nhìn – với các thành viên – Với người bảo trợ • Người lãnh đạo dự án phải – Có tầm nhìn – Chia sẻ tầm nhìn với các thành viên và những người bảo trợ khác – Có niềm tin vào thành công – Phấn đấu thực hiện tầm nhìn của mình 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 11
 12. (2) Lãnh đạo và quản lí Lãnh đạo (Ng. lãnh Quản lí (Ng. quản lí đạo dự án) việc thường lệ) Phạm vi Ng. lãnh đạo xác định Đã được xác định Qui trìnhNg. lãnh đạo xác định Đã được xác định Tổ Ng. lãnh đạo tổ chức Đã có sẵn Quyền Được xác định bởi hiến Do cấp trên xác định chương Sức mạnh Sức mạnh cá nhân Sức mạnh của vị trí 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 12
 13. (3) Các nét và kĩ năng của người lãnh đạo thành công • Các nét • Kĩ năng – Thích nghi được với tình huống – Lanh lợi (thông minh) – Tỉnh táo với môi trường xã hội – Có kĩ năng quan niệm – Hoài bão và thành đạt – Sáng tạo – Quyết đoán – Ngoại giao và khéo xử – Hợp tác – Hùng biện – Kiên quyết – Hiểu biết về nhiệm vụ – Đáng tin cậy nhóm – Có ảnh hưởng – Có tổ chức (khả năng – Có nghị lực hành chính) – Bền bỉ – Có sức thuyết phục – Tự tin – Có kĩ năng xã hội – Chịu được căng thẳng – Sẵn sàng nhận trách nhiệm 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 13
 14. (4) Mục đích và mục tiêu chung • Hiến chương dự án • Phạm vi dự án – Quyền chính thức với dự – Bối cảnh của dự án án – Nhu cầu nghiệp vụ của – Bối cảnh của dự án dự án – Nhu cầu nghiệp vụ của – Mục tiêu nghiệp vụ cho dự án dự án – Mô tả sản phẩm – Kết quả cuối cùng của – Người QLDS được phân dự án công – Giá trị đích của dự án – Ràng buộc và giả định – Giả định và ràng buộc – Trong và ngoài phạm vi dự án 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 14
 15. (4) Mục đích và mục tiêu chung (t) • Họp khởi động dự án • Hiến chương tổ – Vào lúc bắt đầu dự án – Mục đích của tổ dự án – Mời quản lí cấp cao – Qui tắc của tổ – Nhu cầu nghiệp vụ, • Qui tắc họp mục đích của dự án, • Qui tắc trao đổi phạm vi dự án • Qui tắc leo thang – Tổ chức tổ – Vai trò và trách nhiệm – Kế hoạch và lịch biểu của người lãnh đạo và các thành viên – Chia sẻ với các thành viên 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 15
 16. 9.3 Kĩ năng trao đổi và tổ (1) Trao đổi • Trao đổi hàng ngày – Khả năng trao đổi với mọi người là kĩ năng cơ sở của người lãnh đạo – Không có kĩ năng trao đổi, người lãnh đạo dự án không thể lãnh đạo được tổ – Có khả năng trao đổi để người khác hiểu là yêu cầu bắt buộc với người lãnh đạo dự án thành công. – Chăm chú lắng nghe người khác – Để thời gian nhận thông báo hơn là gửi – Biết nghe lời nói bóng của diễn giả 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 16
 17. 9.3 Kĩ năng trao đổi và tổ - trao đổi (tiếp) • Trao đổi hai chiều – Tạo thuận lợi cho trao đổi, chuyển trực tiếp ý tưởng người này sang người khác và chấp nhận trực tiếp ý kiến người khác. – Trao đổi để làm cho mọi người tham dự hiểu lẫn nhau. – Xác nhận ý tưởng được trao đổi lẫn nhau và đảm bảo việc trao đổi không bị thất bại. 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 17
 18. 9.3 Kĩ năng trao đổi và tổ - trao đổi (tiếp) • Thiết lập quan hệ thân tín – Qua trao đổi với các thành viên và người có liên quan trên cơ sở trực tiếp và cởi mở, mối quan hệ tin cậy lẫn nhau và nền tảng cho việc thúc đẩy dự án có thể được thiết lập. • Họp trao đổi – Họp trao đổi hàng tuần cần được tổ chức. – Thu báo cáo viết và có hai cách trao đổi với các thành viên. – Không thể phát hiện được vấn đề nếu không có trao đổi hai chiều. – Mục đích của họp là để tìm ra rủi ro và vấn đề – Thảo luận về những rủi ro, vấn đề và thay đổi có thể có và chia sẻ với các thành viên. – Có hành động giải quyết vấn đề - năng lực hành vi là quan trọng nhất cho người lãnh đạo dự án 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 18
 19. 9.3 Kĩ năng trao đổi - Tổ (tiếp) • Kĩ năng tổ – Tổ là gì? Tổ là “một số ít người có kĩ năng bổ sung nhau, cùng cam kết theo đuổi mục đích, mục tiêu chung, và có cách tiếp cận làm việc để qua đó duy trì trách nhiệm lẫn nhau. • Tại sao cần có kĩ năng tổ – “Quản lí là đối với con người. Nhiệm vụ của nó là làm cho mọi người có khả năng cùng làm việc, phát huy sức mạnh và giảm đi nhược điểm. – Công việc dự án được thực hiện bởi tổ dự án – Để dự án thành công, tổ phải làm việc có hiệu quả để đạt tới các mục tiêu dự án. 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 19
 20. 9.3 Kĩ năng trao đổi - Tổ (tiếp) • Tại sao cần xây dựng tổ – Vào lúc dự án bắt đầu, các thành viên tổ được tập hợp lại và từng thành viên có mối quan tâm khác nhau, lợi ích khác nhau, thói quen khác nhau v.v.. Họ không có cùng mục tiêu hay mục đích – Nếu xây dựng tổ thành công thì tính năng suất của tổ được nâng cao, và dự án đi tới thành công – Tổ tốt bao giờ cũng là nhân tố thành công quan trọng cho các dự án nổi bật 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2