Quản lý giờ tăng ca trong tháng

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
283
lượt xem
52
download

Quản lý giờ tăng ca trong tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form phát triển nhân viên - Quản lý giờ tăng ca trong tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý giờ tăng ca trong tháng

  1. CÔNG TY HCTC - BM14a QUẢN LÝ GIỜ TĂNG CA TRONG THÁNG Stt Họ tên MSNV Bộ phận Các ngày trong tháng Tồng số Tồng số Tổng giờ giờ giờ tăng tăng ca tăng ca cho ca còn trong tháng phép lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 10 30 40 31.67 -8.33 0 31.67 31.67 50 50 31.67 -18.33 0 31.67 31.67 0 31.67 31.67 0 31.67 31.67 0 31.67 31.67 0 31.67 31.67 0 31.67 31.67
Đồng bộ tài khoản