intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình phân rã thứ cấp của chùm tia phun nhiên liệu trong động cơ diesel

Chia sẻ: Nguyễn Đức Nghĩa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

27
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về quá trình phân rã thứ cấp của chùm tia phun nhiên liệu trong động cơ diesel. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở để xây dựng sự ảnh hưởng các tính chất của nhiên liệu đến quá trình phân rã và tìm ra những biện pháp khắc phục nhược điểm của các loại nhiên liệu có độ nhớt, sức căng bề mặt và tỷ trọng quá cao hay quá thấp nhằm sử dụng làm nhiên liệu thay thế nhiên liệu diesel truyền thống cho động cơ diesel.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình phân rã thứ cấp của chùm tia phun nhiên liệu trong động cơ diesel

61<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI, SỐ 20 - 08/2016<br /> <br /> <br /> QUÁ TRÌNH PHÂN RÃ THỨ CẤP CỦA CHÙM TIA PHUN NHIÊN<br /> LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ DIESEL<br /> THE SECONDARY REGIME OF FUEL SPAY IN DIESEL ENGINES<br /> Hoàng Anh Tuấn, Lê Văn Vang<br /> Đại học Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh<br /> Tóm tắt: Độ nhớt cao, khối lượng riêng và sức căng bề mặt lớn là một trong các nguyên nhân<br /> ảnh hưởng đến quá trình phun, bay hơi và hình thành hỗn hợp trong động cơ diesel. Chất lượng hỗn<br /> hợp phụ thuộc nhiều vào quá trình phun và phân rã của chùm tia phun. Nếu quá trình phân rã sơ cấp<br /> cung cấp các điều kiện ban đầu hình thành quá trình phun sương của chùm tia phun thì quá trình<br /> phân rã thứ cấp là giai đoạn tiếp theo có tác dụng xé nhỏ hạt nhiên liệu để hạt nhiên liệu dễ bay hơi.<br /> Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về quá trình phân rã thứ cấp của chùm tia phun nhiên<br /> liệu trong động cơ diesel. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở để xây dựng sự ảnh hưởng các tính chất của<br /> nhiên liệu đến quá trình phân rã và tìm ra những biện pháp khắc phục nhược điểm của các loại nhiên<br /> liệu có độ nhớt, sức căng bề mặt và tỷ trọng quá cao hay quá thấp nhằm sử dụng làm nhiên liệu thay<br /> thế nhiên liệu diesel truyền thống cho động cơ diesel.<br /> Từ khóa: Quá trình phân rã thứ cấp, chùm tia phun, động cơ diesel, nhiên liệu diesel truyền<br /> thống.<br /> Abstract: High viscosity, high density and surface tension is one of the reasons that affect the<br /> injection, evaporation and mixture in diesel engines. The mixture quality depends much on the regime<br /> of the fuel spray. The primary regime provides the first condition to the spary and atomization, the<br /> secondary regime is the next period tearing off fuel drops and droplets to vapor more easily.<br /> The paper presents the results in studying the secondary regime of fuel spray in diesel engines.<br /> The research results is the base to contribute the influence of the characteristics of fuel to the regime<br /> of fuel spray and find out the methods in order to overcome the disadvantages of the fuel with much<br /> hight or low viscosity, surface tension and density in order to use these fuels as the alternative fuels in<br /> diesel engines.<br /> Keywords: Secondary regime, fuel spray, diesel engines, alternative fuels.<br /> <br /> 1. Giới thiệu [3]. Dưới tác động của nội lực cũng như<br /> ngoại lực, dẫn đến sự phân rã chùm tia nhiên<br /> Khi nhiên liệu được phun vào buồng<br /> liệu thành những hạt có kích thước, hình<br /> cháy của động cơ, mỗi hạt nhiên liệu chịu tác<br /> dáng và nồng độ khác nhau. Những hạt có<br /> dụng đồng thời của nội lực và ngoại lực. Nội<br /> kích thước nhỏ là do giá trị của nội lực nhỏ<br /> lực gồm lực liên kết giữa các phân tử, lực<br /> hơn nhiều so với sự tác động của ngoại lực.<br /> căng mặt ngoài. Ngoại lực gồm lực kích<br /> Quá trình phân rã chùm tia phun nhiên<br /> động ban đầu khi lưu động qua lỗ phun và<br /> liệu được tạo thành ngay sau khi nhiên liệu<br /> lực cản khí động học của khí nén trong<br /> được phun vào trong xilanh của động cơ. Sự<br /> buồng cháy. Lực liên kết giữa các phân tử và<br /> phân rã chùm tia phun nhiên liệu diễn ra<br /> lực căng mặt ngoài phụ thuộc nhiều vào cấu<br /> nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố<br /> trúc phân tử, độ nhớt và sức căng bề mặt, nó<br /> như: Vận tốc phun, áp suất và nhiệt độ của<br /> có xu hướng giữ cho chùm tia phun nhiên<br /> buồng cháy, tính chất vật lý của nhiên liệu.<br /> liệu được liên tục, không bị xé nhỏ. Trong<br /> Quá trình phân rã là tiền đề quan trọng tạo<br /> khi đó lực kích động ban đầu và lực cản khí<br /> nên sự phá vỡ chùm tia phun nhiên liệu thành<br /> động của không khí nén trong buồng cháy lại<br /> các hạt nhỏ, nó bao gồm quá trình phân rã sơ<br /> có xu hướng xé chùm tia nhiên liệu thành<br /> cấp và phân rã thứ cấp.<br /> những hạt nhỏ hơn. Ngoài ra, khi nhiên liệu<br /> lưu động qua lỗ phun sẽ xảy ra hiện tượng bị 2. Quá trình phân rã thứ cấp<br /> nhiễu loạn do tốc độ lưu động tương đối lớn, Trong quá trình phân rã sơ cấp, các giọt<br /> mức độ nhiễu loạn của chùm tia phun phụ và hạt nhiên liệu được tách ra khỏi chùm tia<br /> thuộc chủ yếu vào độ nhớt, sức căng bề mặt phun. Các giọt và hạt nhiên liệu này thường<br /> của nhiên liệu, kết cấu của vòi phun và tốc độ không ổn định và do đó còn có thể tiếp tục bị<br /> chuyển động của dòng nhiên liệu qua lỗ phun phân rã. Sau quá trình phân rã sơ cấp là quá<br /> 62<br /> Journal of Transportation Science and Technology, Vol 20, Aug 2016<br /> <br /> <br /> trình phân rã thứ cấp. Hai quá trình phân rã cấp diễn ra theo các hình thức khác nhau và<br /> này có tính chất quyết định đến thông số hình được trình bày ở bảng 1.<br /> học của chùm tia phun nhiên liệu và kích Bảng 1. Cơ chế và hình thức phân rã thứ cấp theo<br /> thước của hạt nhiên liệu. Hình 1 biểu diễn Baumgarten.<br /> quá trình phân rã sơ cấp và thứ cấp của chùm Cơ chế Wek Sơ đồ minh họa theo<br /> phân rã Baumgarten<br /> tia phun nhiên liệu.<br /> Phân rã<br /> rung  12<br /> động<br /> Phân rã<br /> < 20<br /> dạng túi<br /> Phân rã<br /> dạng < 50<br /> túi/màng<br /> Phân rã<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2