intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố người nước ngoài ở việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: phần 2

Chia sẻ: 1234 1234 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:164

0
10
lượt xem
0
download

quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố người nước ngoài ở việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài ở việt nam; quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố người nước ngoài ở việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: phần 2

Chương II<br /> <br /> QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH<br /> ĐIỂU CHỈNH QUAN HỆ HÒN NHÂN<br /> CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ở VIỆT NAM<br /> Hiện nay, trong pháp luật Việt Nam và HĐTTTP Việt<br /> Nam ký kết vói các nước đều có quy phạm pháp luật điều<br /> chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tô nước ngoài.<br /> Khi nghiên cứu về pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân<br /> và gia đình có yếu tô nước ngoài ở Việt Nam cho thấy, một<br /> bộ phận lón các quy định của pháp luật Việt Nam điều<br /> chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tô" nước ngoài,<br /> còn một bộ phận khác là các quy định của điểu ước quôííc tê<br /> mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia điều chỉnh quan hệ hôn<br /> nhân và gia đình có yếu tô nước ngoài. Đó là chưa nói đến<br /> sự th am gia trong một sô" trường hỢp cụ th ể của các quy<br /> <br /> định của pháp luật nước ngoài liên quan do pháp luật Việt<br /> Nam hoặc điểu ưốc quốc tê dẫn chiếu đến.<br /> I. PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH ĐiỀU CHỈNH QUAN HỆ<br /> HÔN NHÂN CÓ YẾU Tố Nước NGOÀI ỏ VIỆT NAM<br /> <br /> Như đã trình bày ở trên, quan hệ hôn n h ân là quan hệ<br /> 172<br /> <br /> Chưong II. QĐ của PL hiện hành điều chỉnh quan hệ hôn nhân...<br /> <br /> bao gồm tổng thể quan hệ vê kết hôn, quan hệ giữa vờ và<br /> chồng và chấm dứt quan hệ vỢ chồng. Do đó, nội dung pháp<br /> lu ật điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tô" nưốc ngoài gồm<br /> 3 vấn đề, đó là: vấn đề pháp lý về quan hệ kết hôn, quan hệ<br /> <br /> vỢ chồng và chấm dứt quan hệ uợ chổng có yếu tô nước ngoài.<br /> <br /> 1. Quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài<br /> Khi xem xét tính hỢp pháp của việc kết hôn, pháp luật<br /> đề cập tới 2 vấn đề là điều kiện kết hôn và nghi thức kết hôn.<br /> <br /> về điều kiện kết hôn có yếu tể<br /> 0<br /> <br /> »<br /> <br /> *<br /> <br /> nươc ngoãĩ<br /> <br /> ÍV -.Í.<br /> <br /> Theo Từ điển giải thích thuật ngữ luật học thì “điều<br /> kiện kết hôn là điều kiện đ ể Nhà nước công nhận việc kết<br /> hôn của các bên nam<br /> hoặc nói cách khác, điều kiện<br /> kết hôn là những đòi hỏi của pháp luật đặt ra khi kết hôn.<br /> Chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó thì việc kết hôn<br /> mới hỢp pháp và được pháp lu ậ t bảo vệ.<br /> Theo quy định của pháp luật các nưốc trên thê giói,<br /> việc chọn pháp luật áp dụng điều chỉnh điều kiện kết hôn<br /> có yếu tô" nước ngoài thường dựa vào dấu hiệu quốc tịch<br /> hoặc dấu hiệu nơi cư trú của đưđng sự. Do đó, đương sự<br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản