intTypePromotion=3

Quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Singapore từ năm 2005 đến năm 2015

Chia sẻ: Tony Tony | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
17
lượt xem
0
download

Quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Singapore từ năm 2005 đến năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan hệ giữa Ấn Độ và Singapore có chiều sâu lịch sử, bao hàm các yếu tố đan xen về truyền thống, ngôn ngữ, văn hóa. Trên cơ sở nền tảng những thành tựu đạt được, dưới sự tác động của các bối cảnh mới, hiện nay, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Trong đó, quan hệ kinh tế chiếm một vị trí rất quan trọng. Trên cơ sở thống kê và phân tích từ nguồn tài liệu khá phong phú, bàii viết đi sâu tìm hiểu thực trạng hợp tác thương mại Ấn Độ - Singapore trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Singapore từ năm 2005 đến năm 2015

Trường Đại học Vinh<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 4B (2017), tr. 77-86<br /> <br /> Ấ<br /> <br /> QUAN HỆ<br /> TỪ Ă<br /> <br /> 2005 Ế<br /> <br /> Ă<br /> <br /> 2015<br /> <br /> Tôn Nữ Hải Yến, Cao Thị Nga<br /> Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh<br /> Ngày nhận bài 22/10/2017, ngày nhận đăng 25/12/2017<br /> Tóm tắt: Quan hệ giữa Ấn Độ và Singapore có chiều sâu lịch sử, bao hàm các yếu<br /> tố đan xen về truyền thống, ngôn ngữ, văn hóa. Trên cơ sở nền tảng những thành tựu<br /> đạt được, dưới sự tác động của các bối cảnh mới, hiện nay, hai nước đã nâng cấp quan<br /> hệ lên đối tác chiến lược. Trong đó, quan hệ kinh tế chiếm một vị trí rất quan trọng.<br /> Trên cơ sở thống kê và phân tích từ nguồn tài liệu khá phong phú, b i viết đi sâu t m<br /> hi u thực trạng hợp tác thương mại Ấn Độ - Singapore trong giai đoạn từ năm 2005<br /> đến năm 2015.<br /> <br /> 1. Cơ sở hợp tác<br /> Quan hệ Ấn Độ - Singapore được xây<br /> dựng trên nền tảng cơ sở bao gồm các yếu<br /> tố đan xen về truyền thống, ngôn ngữ, văn<br /> hóa. Mặc dầu thiết lập quan hệ ngoại giao<br /> từ rất sớm song quan hệ hai nước trước<br /> năm 1990 chịu sự tác động mạnh mẽ của<br /> Chiến tranh lạnh và có những bước thăng<br /> trầm.<br /> V o đầu những năm 1990, dưới thời<br /> Thủ tướng Narasimha Rao, Ấn Độ bắt<br /> đầu tri n khai chính sách hướng Đông với<br /> mục tiêu biến quốc gia này trở thành một<br /> cường quốc kinh tế và quân sự, không chỉ<br /> ở khu vực châu Á mà còn trên phạm vi<br /> toàn thế giới. Từ vị trí địa chiến lược và<br /> vai trò của Singapore ở Đông Nam Á,<br /> Singapore có tầm ảnh hưởng tương đối<br /> lớn đối với việc tri n khai chính sách trên<br /> của Ấn Độ ở khu vực. Trên phương diện<br /> hợp tác kinh tế, điều quan trọng mà<br /> Singapore có th đem lại cho Ấn Độ là thị<br /> trường. Ngoài ra, Ấn Độ có th khai thác<br /> lợi thế của các nh đầu tư Singapore như<br /> tr nh độ, vốn, cơ sở đầu tư đ tiếp cận thị<br /> trường các nước Đông Nam Á. Tất cả<br /> những yếu tố trên khiến Singapore trở<br /> <br /> thành một trong những nhân tố trọng tâm<br /> trong đối ngoại kinh tế của Ấn Độ trong<br /> khu vực.<br /> Về phía Singapore, nước n y cũng<br /> đang trong thời đi m tri n khai chiến lược<br /> khu vực hóa. Singapore đã nắm bắt cơ hội<br /> đ tăng sự tương tác kinh tế với Ấn Độ.<br /> Singapore trở thành đi m dừng chân đầu<br /> tiên trong chuyến thăm xúc tiến đầu tư<br /> nước ngo i v o tháng 10 năm 1991 do Bộ<br /> trưởng Tài chính Ấn Độ Manmohan<br /> Singh và Bộ trưởng Thương mại P.<br /> Chidambaram đảm nhiệm. Quan hệ giữa<br /> Singapore với Ấn Độ được nâng lên tầm<br /> cao mới, đánh dấu bằng việc Singapore<br /> lần lượt lập các dự án xây dựng khu công<br /> nghệ ở Bangalore của Ấn Độ. Sự hiện<br /> diện của các công ty đa quốc gia ở<br /> Singapore cũng đã góp phần giúp Ấn Độ<br /> định hình một nền kinh tế mới… Năm<br /> 1997, Singapore tổ chức “Hội nghị chủ<br /> doanh nghiệp toàn cầu” nhằm tập hợp Ấn<br /> kiều và cộng đồng người gốc Ấn Độ trên<br /> thế giới. Mục tiêu hội nghị là nhằm biến<br /> Ấn kiều thành lực lượng trung gian thu<br /> hút đầu tư cũng như hỗ trợ t i chính v tư<br /> vấn đối với những người muốn kinh<br /> doanh ở Ấn Độ.<br /> <br /> .<br /> <br /> Email: tonyendhv@gmail.com (T. N. H. Yến)<br /> <br /> 77<br /> <br /> T. N. H. Yến, C. T. Nga / Quan hệ<br /> <br /> ư ng ạ g<br /> <br /> Đi m nhấn trong cơ chế hợp tác kinh<br /> tế, thương mại giữa Ấn Độ và Singapore<br /> là việc hai nước ký Hiệp định hợp tác<br /> kinh tế toàn diện (Comprehensive<br /> Economic Cooperation Agreement CECA) v o ng y 29 tháng 6 năm 2005<br /> nhằm tăng cường quan hệ thương mại và<br /> đầu tư giữa hai nước. CECA bao gồm<br /> hiệp định thương mại tự do về thương mại<br /> hàng hoá và dịch vụ, hiệp định song<br /> phương về xúc tiến, bảo hộ và hợp tác đầu<br /> tư v hiệp định cải thiện việc tránh đánh<br /> thuế hai lần. Nó cũng bao gồm các thỏa<br /> thuận thừa nhận lẫn nhau về chứng nhận<br /> chất lượng hàng hoá và dịch vụ, quy định<br /> về thị thực và các cam kết hợp tác trong<br /> một số lĩnh vực như hải quan, giải quyết<br /> tranh chấp, quyền sở hữu trí tuệ, giáo dục<br /> v thương mại điện tử. CECA là hiệp định<br /> thương mại đầu tiên được Ấn Độ ký kết.<br /> Nó mở ra một mô hình mới cho liên minh<br /> kinh tế song phương cũng như khu vực.<br /> Đây cũng l hiệp định kinh tế toàn diện<br /> đầu tiên của Singapore với một nước Nam<br /> Á.<br /> Như vậy có th thấy, trên nền tảng<br /> quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, về<br /> mặt cơ chế, cả hai bên đã ra sức tạo điều<br /> kiện đối với hợp tác kinh tế song phương.<br /> Có hai lý do quan trọng thúc đẩy hợp tác<br /> kinh tế Ấn Độ - Singapore: Một là, sự nỗ<br /> lực của Ấn Độ nhằm hòa nhập vào nền<br /> kinh tế toàn cầu cũng như lý do xuất phát<br /> từ thị trường trong nước nhỏ bé của<br /> Singapore và nỗ lực chuy n hướng từ<br /> quốc tế hóa sang khu vực hóa của quốc<br /> đảo n y; Hai l , chính sách thúc đẩy xuất<br /> khẩu, tự do hóa thị trường và khuyến<br /> khích đầu tư của nước ngo i đã thu hút sự<br /> chú ý của giới doanh nghiệp tư nhân<br /> .<br /> <br /> 78<br /> <br /> Ấn Đ<br /> <br /> ng<br /> <br /> r ừ nă 2005 đến nă 2015<br /> <br /> Singapore. Điều n y đã thúc đẩy sự hợp<br /> tác về mặt t i chính v thương mại to lớn<br /> giữa giới doanh nghiệp tư nhân hai nước.<br /> Trên cơ sở thiện chí và nhu cầu hợp tác<br /> lẫn nhau từ cả hai phía, dưới sự tác động<br /> của quan hệ quốc tế khu vực cùng nền<br /> tảng hợp tác trong lịch sử, quan hệ hợp<br /> tác kinh tế Ấn Độ - Singapore trong đó có<br /> quan hệ thương mại hứa hẹn sẽ tạo ra<br /> những khởi sắc mới.<br /> 2.<br /> <br /> ơ<br /> <br /> 2.1. K<br /> Singapore ă<br /> ă<br /> khá ấ<br /> ợng trong<br /> đo n từ ă 2005 đến 2015<br /> Nếu như trước khi ký CEC , tổng<br /> kim ngạch thương mại hai nước đạt 6,65<br /> t USD 2004-2005) th ngay sau khi ký<br /> CEC , kim ngạch đã tăng lên 8,77 t<br /> USD 2005-2006), tăng trưởng 31 so<br /> với năm trước. Trong giai đoạn 20062009, tổng kim ngạch thương mại có sự<br /> tăng trưởng tương đối đều đặn: Năm tài<br /> khóa 2006-2007 đạt 11,53 t USD; 20082009 đạt 16,09 t USD tăng trưởng 242%<br /> so với trước khi ký CECA. im ngạch<br /> thương mại giữa hai nước có sự giảm nhẹ<br /> trong năm 2008 v 2009 v tăng trở lại<br /> v o năm tài khóa 2010-2011; tăng mạnh<br /> lên đỉnh đi m trong giai đoạn 2011-2012<br /> đạt 25,4 t USD v có giao động trong<br /> khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm<br /> 2015. Tính đến năm 2015, kim ngạch<br /> thương mại giữa Ấn Độ v Singapore đạt<br /> 22,51 t USD [2], tăng 3,38 lần so với thời<br /> đi m năm tài khóa 2004-2005. Kim ngạch<br /> thương mại Singapore - Ấn Độ giai đoạn<br /> 2004-2015 được th hiện trong bảng 1.<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> Tổ<br /> <br /> ă tài<br /> khóa<br /> <br /> Kim<br /> ng ch<br /> (triệu<br /> USD)<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 4B (2017), tr. 77-86<br /> <br /> ơ<br /> <br /> i<br /> ă<br /> ở<br /> s<br /> ă<br /> <br /> Ấ<br /> ất khẩu<br /> Ấ<br /> sang Singapore<br /> <br /> Kim<br /> ng ch<br /> (triệu<br /> USD)<br /> <br /> (%)<br /> 2004-05<br /> 2005-06<br /> 2006-07<br /> 2007-08<br /> 2008-09<br /> 2009-10<br /> 2010-11<br /> <br /> 6652<br /> 8779,1<br /> 11538,1<br /> 15514,8<br /> 16099,8<br /> 14046,8<br /> 16964,7<br /> <br /> 2011-12<br /> <br /> 25458<br /> <br /> 2012-13<br /> <br /> 21105,7<br /> <br /> 2013-14<br /> <br /> 22319,9<br /> <br /> 2014 -15<br /> (6 tháng<br /> đầu )<br /> <br /> 16933,9<br /> <br /> ă<br /> ở<br /> <br /> s<br /> ă<br /> <br /> (%)<br /> <br /> ập khẩ<br /> <br /> Tỷ<br /> trọng<br /> trong<br /> tổng<br /> xuất<br /> khẩu<br /> củ Ấ<br /> <br /> ă<br /> ở<br /> <br /> Kim<br /> ng ch s<br /> (triệu<br /> ă<br /> USD)<br /> (%)<br /> <br /> Tỷ<br /> trọng<br /> trong<br /> tổng<br /> nhập<br /> khẩu<br /> củ Ấ<br /> <br /> Cán<br /> cân<br /> ơ<br /> m i<br /> (triệu<br /> USD)<br /> <br /> 4000,6<br /> 5425,3<br /> 6053,8<br /> 7379,2<br /> 8444,9<br /> 7592,2<br /> 9825,4<br /> 16857,<br /> 50<br /> 7<br /> 13619,<br /> -17<br /> 3<br /> 12510,<br /> 5,7<br /> 5<br /> <br /> 88,3<br /> 35,6<br /> 11,6<br /> 21,9<br /> 14,4<br /> -10.1<br /> 29,4<br /> <br /> 4,79<br /> 5,26<br /> 4,79<br /> 4,3<br /> 4,56<br /> 4,25<br /> 3,91<br /> <br /> 2651,4<br /> 3353,8<br /> 5484,3<br /> 8122,6<br /> 7654,9<br /> 6454,6<br /> 7139,3<br /> <br /> 27,1<br /> 26,5<br /> 63,5<br /> 48,1<br /> -5,8<br /> -15,7<br /> 10,6<br /> <br /> (%)<br /> 2,37<br /> 2,25<br /> 2,95<br /> 3,23<br /> 2,52<br /> 2,24<br /> 0,19<br /> <br /> 1349,2<br /> 2071,5<br /> 569,5<br /> -743,4<br /> 790<br /> 1137,6<br /> 2686,1<br /> <br /> 71,6<br /> <br /> 5,51<br /> <br /> 8600,3<br /> <br /> 20,5<br /> <br /> 1,75<br /> <br /> 8257,4<br /> <br /> -19,2<br /> <br /> 4,53<br /> <br /> 7486,4 - 10,2<br /> <br /> 1,53<br /> <br /> 6132,9<br /> <br /> -8,1<br /> <br /> 3,97<br /> <br /> 6762,5<br /> <br /> -9,7<br /> <br /> 1,50<br /> <br /> 5748<br /> <br /> -24,1 9809,4<br /> <br /> -21,6<br /> <br /> 3,16<br /> <br /> 7124,5<br /> <br /> 5,4<br /> <br /> 1,59<br /> <br /> 1884,9<br /> <br /> --31,9<br /> 31,4<br /> 34,4<br /> 3,7<br /> -12,7<br /> 20,7<br /> <br /> Bảng 1: Thống kê kết quả hợ ác ư ng ại gi a Ấn Đ và Singapore<br /> từ nă 2004 đến nă 2015 [8]<br /> Những chuy n biến từ thực trạng kim<br /> ngạch thương mại Ấn Độ - Singapore cho<br /> thấy, Ấn Độ từng bước trở th nh một<br /> trong những đối tác thương mại tăng<br /> trưởng nhanh nhất của Singapore trong số<br /> các nền kinh tế lớn v ngược lại. Từ vị trí<br /> là đối tác thương mại lớn thứ 13 của<br /> Singapore trong năm 2005, trong năm<br /> 2008, Ấn Độ vươn lên trở th nh đối tác<br /> thứ 10 [1; 9] v là đối tác thương mại xếp<br /> thứ 6 trong năm 2015 [5]. Ấn Độ l thị<br /> trường nhập khẩu đứng thứ 20 của<br /> Singapore trong năm 2005, vươn lên vị trí<br /> thứ 11 năm 2008 v tiếp tục tăng trưởng<br /> mạnh trong thời gian tiếp theo c ng với<br /> sự gia tăng hợp tác đầu tư giữa hai nước<br /> <br /> [4; 99]. Singapore cũng trở thành thị<br /> trường xuất khẩu đứng thứ 5 trong các thị<br /> trường xuất khẩu và là thị trường nhập<br /> khẩu đứng thứ 17 của Ấn Độ [2]. Trong<br /> tổng thương mại quốc tế của Ấn Độ, hợp<br /> tác thương mại với Singapore đang phát<br /> tri n nhanh hơn so với các nước khác [1;<br /> 11].<br /> Trên cơ sở phân tích thực tế thương<br /> mại giữa hai nước, chúng tôi cho rằng, sự<br /> tăng trưởng nhanh chóng v mạnh mẽ của<br /> kim ngạch thương mại song phương giữa<br /> Singapore v Ấn Độ xuất phát từ các<br /> nguyên nhân sau:<br /> , xu thế chung tăng trưởng của<br /> thương mại quốc tế cũng như tốc độ tăng<br /> 79<br /> <br /> T. N. H. Yến, C. T. Nga / Quan hệ<br /> <br /> ư ng ạ g<br /> <br /> trưởng kinh tế nhanh chóng của<br /> Singapore và Ấn Độ đã kéo theo nhu cầu<br /> trao đổi hợp tác thương mại giữa hai<br /> nước. Ngo i ra, cơ cấu mặt hàng xuất<br /> nhập khẩu của hai nước khác nhau, mang<br /> tính bổ sung, cũng l một nhân tố quan<br /> trọng tạo cơ sở cho mậu dịch song<br /> phương giữa hai nước phát tri n.<br /> , sự tăng nhanh một cách r rệt<br /> của thương mại song phương giữa Ấn Độ<br /> v Singapore xuất phát từ việc Ấn Độ<br /> ng y c ng tri n khai sâu rộng chính sách<br /> hướng Đông trong đó lĩnh vực thương<br /> mại đóng một vai tr nhất định trong bối<br /> cảnh Singapore càng ngày càng phát huy<br /> vai trò quan trọng trong nền kinh tế<br /> thương mại của khu vực Đông Nam Á.<br /> Bên cạnh đó, hai nước tri n khai d bỏ<br /> h ng r o thuế quan th theo điều khoản<br /> của CEC đã góp phần đáng k cho việc<br /> mở rộng quan hệ thương mại giữa Ấn Độ<br /> và Singapore qua nhiều năm.<br /> Ba là, Singapore là đối tác đầu tư<br /> nước ngoài lớn thứ hai của Ấn Độ [1; 4],<br /> quan hệ hợp tác đầu tư Ấn Độ - Singapore<br /> phát tri n mạnh mẽ tác động trên nhiều<br /> lĩnh vực trong đó lĩnh vực thương mại<br /> chịu tác động to lớn. Cùng với sự phát<br /> tri n của đầu tư, đ phục vụ sản xuất,<br /> Singapore không ngừng nhập khẩu nguồn<br /> nguyên liệu từ bên ngoài vào Ấn Độ và<br /> xuất khẩu hàng hóa sản xuất ở Ấn Độ<br /> <br /> 80<br /> <br /> Ấn Đ<br /> <br /> ng<br /> <br /> r ừ nă 2005 đến nă 2015<br /> <br /> sang Singapore đ từ đó xuất khẩu sang<br /> các thị trường khác. Đây cũng l một<br /> trong những nguyên nhân khá quan trọng<br /> lý giải cho sự tăng trưởng mạnh kim<br /> ngạch xuất nhập khẩu hai quốc gia này<br /> trong giai đoạn 2005-2015.<br /> ế<br /> <br /> 2.2. Mặc<br /> ế<br /> <br /> o<br /> o<br /> <br /> ở<br /> <br /> 1<br /> <br /> o<br /> o ấ<br /> ở<br /> <br /> ấ<br /> Ngay từ thời đi m vừa ký kết CEC ,<br /> cán cân thương mại giữa hai nước đã đạt<br /> 1,34 t USD nghiêng về Ấn Độ. những<br /> năm sau đó cán cân thương mại giữa Ấn<br /> Độ v Singapore luôn ở t nh trạng xuất<br /> siêu, thời đi m cao nhất, xuất siêu từ Ấn<br /> Độ sang Singapore đạt 8,25 t USD. Xuất<br /> khẩu của Ấn Độ sang Singapore rõ ràng là<br /> động lực lớn cho sự tăng trưởng thương<br /> mại song phương. Từ vị trí thứ 9 trong<br /> danh sách các nước xuất khẩu của Ấn Độ<br /> (năm t i khóa 2002-2003), Singapore trở<br /> th nh thị trường xuất khẩu đứng vị trí thứ<br /> 3 (năm t i khóa 2008-2009) của nước n y<br /> [1; 9]. Duy chỉ một chu k 2007-2008,<br /> Singapore đạt được xuất siêu ở mức 743,4<br /> triệu USD. Tình trạng xuất siêu của Ấn<br /> Độ trong quan hệ với Singapore được<br /> minh họa rõ nét thông qua bi u đồ 1.<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 4B (2017), tr. 77-86<br /> <br /> 18000<br /> 16000<br /> 14000<br /> 12000<br /> 10000<br /> <br /> u<br /> sang Singapore<br /> <br /> 8000<br /> 6000<br /> <br /> Ấn Độ nhập khẩu từ<br /> Singapore<br /> <br /> 4000<br /> 2000<br /> <br /> 2004-2005<br /> 2005-2006<br /> 2006-2007<br /> 2007-2008<br /> 2008-2009<br /> 2009-2010<br /> 2010-2011<br /> 2011-2012<br /> 2012-2013<br /> 2013-2014<br /> 2014-2015<br /> 2015-2016<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1” T ư ng ạ Ấn Đ - Singapore từ nă 2004 đến nă 2016<br /> (Đ n ị n Tr ệ<br /> )<br /> D d ng lý giải nguyên nhân xuất<br /> siêu của Ấn Độ trong mối quan hệ thương<br /> mại với Singapore. Cùng với sự phát tri n<br /> tốt đẹp của quan hệ chính trị, hợp tác đầu<br /> tư Singapore - Ấn Độ cũng phát tri n<br /> mạnh mẽ. Ấn Độ trở thành một trong<br /> những “công xưởng sản xuất” quan trọng<br /> trong hệ thống dây chuyền của các nh<br /> đầu tư Singapore. Nguyên liệu, linh kiện,<br /> máy móc được xuất khẩu từ Singapore<br /> sang Ấn Độ và sản xuất, lắp ráp…<br /> Singapore nhập khẩu lại thành phẩm đ<br /> tái xuất sang nước thứ ba. Đây cũng l<br /> một trong những nguyên nhân dẫn đến<br /> việc Ấn Độ luôn đạt thặng dư trong quan<br /> hệ thương mại với Singapore.<br /> Singapore thâm hụt thương mại trong<br /> quan hệ với Ấn Độ l vấn đề d giải thích.<br /> Singapore là quốc gia nhỏ, thị trường<br /> không lớn, có tính mở, thiếu tài nguyên và<br /> nhân công, phát tri n kinh tế theo hướng<br /> dịch vụ, là trung tâm tái xuất khẩu quan<br /> trọng ở châu Á với lượng hàng tái xuất<br /> <br /> khẩu chiếm 45% tổng thương mại. Hàng<br /> xuất khẩu của Ấn Độ sang Singapore đa<br /> dạng về chủng loại, chủ yếu là hàng tái<br /> xuất khẩu sang nước thứ ba. Đồng thời,<br /> Singapore là trung gian nhập hàng hóa<br /> của các nước khác vào thị trường Ấn Độ.<br /> Trên phương diện n y, Singapore đóng<br /> vai trò trung gian giúp các doanh nghiệp<br /> Ấn Độ thâm nhập vào các thị trường khu<br /> vực v l đầu cầu một số công ty lớn của<br /> Ấn Độ bán sản phẩm tại khu vực Đông<br /> Nam Á. Như vậy, xuất phát từ tính chất<br /> trung chuy n của nền kinh tế Singapore,<br /> h ng hóa Singapore nhập siêu từ Ấn Độ<br /> sẽ được trung chuy n buôn bán với nhiều<br /> thị trường khác. Bởi lẽ đó, t nh trạng nhập<br /> siêu không tác động tiêu cực đến nền kinh<br /> tế Singapore.<br /> Trong quá tr nh hợp tác thương mại<br /> Ấn Độ - Singapore giai đoạn 2005-2015,<br /> có những thời đi m cán cân thương mại<br /> Ấn Độ đối với Singapore đi từ thặng dư<br /> 569,5 triệu USD trong năm tài khóa 200681<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản