intTypePromotion=3

Quan hệ vuông góc

Chia sẻ: Nguyen Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
189
lượt xem
55
download

Quan hệ vuông góc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về toán học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan hệ vuông góc

  1. Chuû ñeà: Quan heä vuoâng goùc Đề số 1 : Câu 1 : Cho hình hộp ABCA.A’B’C’D’. Lấy M, K lần lượt trên AB và DD’ sao cho uuuur u uuuu uuuu uuuuuu r r r AM = 2MB, DK = 2 KD ' uuu r a) Hãy chỉ ra các Véctơ r uur ướng với AB . uuuucùng u uuu uuuu h r r b) Chứng minh rằng BD ' = BA + BC + DD' uuuu r uuu uuu uuur r r c) Biểu diễn MK theo AB, AD, AA ' Câu 2: Cho hình chóp SABC, Có SA ⊥ ( ABC ) , V ABC vuông cân tại A. Gọi H, K là hình chiếu của A lên SB,SC. a) Chứng minh rằng AB ⊥ (ACS) b) Gọi D là điểm đối xứng với A qua BC. CMR SD ⊥ ( AMK ) Câu 3 : Cho tứ diện ABCD đều. Chứng minh rằng AB ⊥ CD Đề số 3 : Câu 1 : Cho hình hộp ABCA.A’B’C’D’. Lấy M, K lần lượt trên AD và BB’ sao cho uuuur u uuuu uuuu uuuuuu r r r AM = 2MD, BK = 2 KB ' uuur a) Hãy chỉ ra các Véctơr uuu ướng với r ' . uuu cùng r uuu uuuu h r AA b) Chứng minh rằng CA ' = CB + CD + AA ' uuuur uuu uuu uuur r r c) Biểu diễn MK theo AB, AD, AA ' Câu 2: Cho hình chóp SABCD, Có SA ⊥ ( ABCD) , W ABCD là hình vuông. Gọi H, K là hình chiếu của A lên SB,SD. a) Chứng minh rằng CD ⊥ ( SAD ) b) Chứng minh rằng SD ⊥ ( AHK ) . Câu 3 : Cho tứ diện ABCD đều. Chứng minh rằng AB ⊥ CD Đề số 2 : Câu 1 : Cho hình hộp ABCA.A’B’C’D’. Lấy M, K lần lượt trên BC và DD’ sao cho uuuu uuuu uuuuuu r r uuuur r BM = 3MC , DK = 2 KD ' uuur a) Hãy chỉ ra các Véctơr uuuuướuuu với KD . uuu cùng h ng uuuuu r r r b) Chứng minh rằng CA ' = C ' C + CB + C ' D ' uuuur uuu uuu uuur r r c) Biểu diễn MK theo AB, AD, AA ' Câu 2: Cho hình chóp SABCD, W ABCD là hình vuông. Gọi O = AC ∩ BD SA=SC,SB=SD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA,SC a) Chứng minh rằng SO ⊥ ( ABCD )
  2. b) Chứng minh rằng SO ⊥ MN . Câu 3 : Cho tứ diện ABCD đều. Chứng minh rằng AB ⊥ CD Đề số 4 Câu 1 : Cho hìnhrhuuuu ABCA.A’B’C’D’. Lấy M, K lần lượt trên A’D’ và CC’ sao uuuuuu r uuuuu ộpr uuuur u cho A ' M = 2MD ', CK = 3KC ' uuur a) Hãy chỉ ra các Véctơr uuu ướng với r ' . uuu cùng r uuu uuuu h r AA b) Chứng minh rằng CA ' = CB + CD + AA ' uuuu r uuu uuu uuur r r c) Biểu diễn MK theo AB, AD, AA ' Câu 2: Cho hình chóp SABCD, Có SA ⊥ ( ABCD) , W ABCD là hình vuông. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của SB,SD. a) Chứng minh rằng BD ⊥ SC b) Chứng minh rằng HK ⊥ ( SAC ) Câu 3 : Cho tứ diện ABCD đều. Chứng minh rằng AB ⊥ CD Đề số 5 Câu 1 : Chouuuu hộp u uuuur u r ABCA.A’B’C’D’. Lấy M, K lần lượt trên AB và CC’ sao cho hình uuuur uuuu r AM = 2MB, CK = 3KC ' uuuu r a) Hãy chỉ ra các Véctơ r uuuu ng vr i uuu . uuuu ướ ớ cùng hr uuuuu A ' A r b) Chứng minh rằng DB ' = DD ' + D ' A ' + DC uuuu r uuu uuu uuur r r c) Biểu diễn MK theo AB, AD, AA ' Câu 2: Cho hình chóp SABCD, Có SA ⊥ ( ABCD) , W ABCD là hình vuông. Gọi N, M là hình chiếu của A lên SB,SD. a) Chứng minh rằng CD ⊥ ( SAD ) b) Chứng minh rằng SD ⊥ ( AMN ) Câu 3 : Cho tứ diện ABCD đều. Chứng minh rằng AD ⊥ CB Đề số 5 Câu 1 : Chouuuu hộp u uuuur u r ABCA.A’B’C’D’. Lấy M, K lần lượt trên AB và CC’ sao cho hình uuuur uuuu r AM = 2MB, CK = 3KC ' uuuu r a) Hãy chỉ ra các Véctơ r uuuu ng vr i uuu . uuuu ướ ớ cùng hr uuuuu A ' A r b) Chứng minh rằng DB ' = DD ' + D ' A ' + DC uuuu r uuu uuu uuur r r c) Biểu diễn MK theo AB, AD, AA ' Câu 2: Cho hình chóp SABCD, Có SA ⊥ ( ABCD) , W ABCD là hình vuông. Gọi N, M là hình chiếu của A lên SB,SD. b) Chứng minh rằng CD ⊥ ( SAD ) b) Chứng minh rằng SD ⊥ ( AMN ) Câu 3 : Cho tứ diện ABCD đều. Chứng minh rằng AD ⊥ CB
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản