intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản lý chu kỳ sống của sản phẩm và các chiến lược

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

2.310
lượt xem
373
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan sát chu kỳ sống của sản phẩm, nhưng quan trọng hơn là quan sát chu kỳ sống của thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý chu kỳ sống của sản phẩm và các chiến lược

 1. Product Life-Cycle Marketing Strategies A IeMB Hanoi School of Business Leadership Excellence Quản lý chu kỳ sống của sản phẩm và các chiến lược A IeMB Hanoi School of Business Leadership Excellence 1
 2. IeMBA Watch the product life cycle; but more important, watch the market life cycle. IeMBA Quan sát chu kỳ sống của sản phẩm, nhưng quan trọng hơn là quan sát chu kỳ sống của thị trường 2
 3. IeMBA Chapter Objectives In this chapter, we focus on the following questions: What stages are of the product life cycle? Types of product life cycle What marketing strategies are appropriate at each stage of the product life cycle? IeMBA Mục tiêu bài học Trong chương này, chúng ta tập trung trả lời các câu hỏi sau: Các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm Các dạng chu kỳ sống Các chiến lược Marketing sử dụng trong từng giai đoạn 3
 4. Product Life-Cycle Marketing Strategies IeMBA To say that a product has a life cycle asserts four things 1. Products have a limited life. 2. Product sales pass through distance stages, each posing different challenges, opportunities, and problems to the seller. 3. Profits rise and fall at different stages of the product life cycle. 4. Products require different marketing, financial, manufacturing, purchasing, and human resource strategies in each life-cycle stage. IeMBA Các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm Để có thể nói rằng sản phẩm có chu kỳ sống, cần phải khẳng định bốn điểu sau: 1. Các sản phẩm có chu kỳ sống hữu hạn 2. Mức tiêu thụ sản phẩm trải qua những giai đoạn khác biệt, mỗi giai đoạn đặt ra những thách thức, cơ hội và vấn đề khác nhau đối với người bán. 3. Lợi nhuận tăng và giảm trong những giai đoạn khác nhau của chu kỳ sống của sản phẩm 4. Sản phẩm đòi hởi chiến lược marketing, tài chính, sản xuất, cung ứng và nhân sự khác nhau trong mỗi giai đoạn của chu kỳ sồng 4
 5. IeMBA Figure 14.3: Sales and Profit Life Cycles IeMBA Hình 14.3: Chu kỳ sống của mức tiêu thụ và lợi nhuận Mứ Mức tiêu thụ c tiê u thụ và lợi nh uâ Lợi nhuận n (U SD ) Tung ra thị Phát triển Sung mãn Suy thoái trường Giai đoạn 5
 6. IeMBA Product Life-Cycle Marketing Strategies Figure 14.4: Cost Product Life-Cycle Patterns IeMBA Các chiến lược Marketing trong từng giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm Hình 14.4: Các dạng phổ biến của chu kỳ sống của sản phẩm (a) Dạng “phát triển-sụt (b) Dạng “chu đột ngột –chín mồi” kỳ-chu kỳ lặp lại” (c) Dạng “sòng” Kh Kh Kh ối ối ối lư lư lư ợn ợn ợn g g g tiê tiê tiê Chu Chu kỳ u u u kỳ lặp lại th th th đầu ụ ụ ụ Thời gian Thời gian Thời gian 6
 7. IeMBA Product Life-Cycle Marketing Strategies Figure 14.5: Style, Fashion, and Fad Life Cycles IeMBA Các chiến lược Marketing trong từng giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm Hình 14.5: Chu kỳ sống của phong cách, mốt và mốt nhất thời Phong cách Mốt Mốt nhất thời Kh Kh Kh ối ối ối lư lư lư ợn ợn ợn g g g tiê tiê tiê u u u th th th ụ ụ ụ Thời gian Thời gian Thời gian 7
 8. Product Life-Cycle Marketing Strategies IeMBA Marketing Strategies: Introduction Stage The Pioneer Advantage Inventor Product pioneer Market pioneer Figure 11.6: Long-Range Product Market Expansion Strategy (P = Product; M = Market) IeMBA Các chiến lược Marketing trong từng giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm Chiến lược Marketing: Giai đoạn tung ra thị trường Lợi thế của người tiên phong Người sáng tạo Người tiên phong về sản phẩm Người tiên phong trên thị trường Hình 14.7: Chiến lược mở rộng thị trường sản phẩm lâu dài P: Sản phẩm M: Thị trường 8
 9. Product Life-Cycle Marketing Strategies IeMBA The Competitive Cycle Figure 14.8: Stages of the Competitive Cycle Các chiến lược Marketing trong từng IeMBA giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm Chu kỳ cạnh tranh Hình 14.8: Các giai đoạn của chu kỳ cạnh tranh Phần Thị phần năng lực sản xuất Chi phí sản xuất Giá cao Người cung Đối thủ cạnh Thị Rút luit ứng duy nhất tranh xâm nhập Suy thoái phần ổn định 9
 10. Product Life-Cycle Marketing Strategies IeMBA Marketing Strategies: Growth Stage Improve product quality and add new product features and improved styling Add new models and flanker products Enter new market segments Increase distribution coverage and enter new distribution channels Shift from product-awareness advertising to product-preference advertising Lower prices to attract next layer of price- sensitive buyers Các chiến lược Marketing trong từng giai IeMBA đoạn của chu kỳ sống sản phẩm Chiến lược Marketing: Giai đoạn phát triển Nâng cao chất ượng sản phẩm, bổ sung thêm những tính chất mứoi co sản phẩm và cải tiến mẫu Bổ sung những mẫu mã mới và những sản phẩm che sườn Xâm nhập các khúc thị trường mới Mở rộng phạm vi phân phối của mình và tham gia vào các kênh phân phối mới Chuyển từ quản gcáo mức độ biết đến sản phẩm sang quảng cáo mức độ yêu thích sản phẩm Giảm giá để thu hút số người mua nhạy cảm với giá tiếp theo 10
 11. Product Life-Cycle Marketing Strategies IeMBA Marketing Strategies: Maturity Stage Market Modification Expand number of brand users by: 1. Converting nonusers 2. Entering new market segments 3. Winning competitors’ customers Convince current users to increase usage by: 1. Using the product on more occasions 2. Using more of the product on each occasion 3. Using the product in new ways Các chiến lược Marketing trong từng giai IeMBA đoạn của chu kỳ sống sản phẩm Chiến lược Marketing: Giai đoạn sung mãn Cải biến thị trường Mở rộng số lượng người sử dụng nhãn hiệu: 1. Thay đổi thái độ của người không sử dụng 2. Xâm nhập những khúc thị trường mới 3. Giành khách hàng của các đối thủ cạnh tranh Thuyết phục khách hàng hiện tại tăng mức sử dụng: 1. Sử dụng thường xuyên hơn 2. Tăng mức sử dụng mỗi lần 3. Sử dụng sản phẩm theo cách mới, phong phú hơn 11
 12. Product Life-Cycle Marketing Strategies IeMBA Product modification Quality improvement Feature improvement Marketing-Mix Modification Prices Distribution Advertising Sales promotion Personal selling Services Các chiến lược Marketing trong từng giai IeMBA đoạn của chu kỳ sống sản phẩm Cải biến sản phẩm Nâng cao chất lượng Bổ sung một số tính chất mới Cải biến marketing hỗn hợp Giá cả Phân phối Quảng cáo Kích thích tiêu thụ Bán hàng trực tiếp Dịch vụ 12
 13. Product Life-Cycle Marketing Strategies IeMBA Marketing Strategies: Decline Stage 1. Increase firm’s investment (to dominate the market and strengthen its competitive position) 2. Maintain the firm’s investment level until the uncertainties about the industry are resolved. 3. Decrease the firm’s investment level selectively by dropping unprofitable customer groups, while simultaneously strengthening the firm’s investment in lucrative niches 4. Harvesting (“milking”) the firm’s investment to recover cash quickly 5. Divesting the business quickly by disposing of its assets as advantageously as possible. Các chiến lược Marketing trong từng giai IeMBA đoạn của chu kỳ sống sản phẩm Chiến lược Marketing: Giai đoạn suy thoái Tăng vốn đầu tư của công ty (để khống chế thị trường hay củng cố vị trí cạnh tranh của mình) Duy trì mức đầu tư của công ty cho đến khi giải quyết xong tình trạng không chắc chắn của ngành. Giảm có chọn lọc mức đầu tư của công ty bằng cách loại bỏ những nhóm khách hàng không có lời, đồng thời củng cố vốn đầu tư của công ty ở những mẫu thị trường sinh lời Thu hoạch (hay vắt kiệt) vốn đàu tư của công ty để trang trải nhanh các khoản tiền mặt Giải thể nhanh chóng doanh nghiệp đó bằng cách bán tài sản của nó một cách có lợi nhất 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2