intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

quản lý cộng đồng: cuốn 1 - các cách tiếp cận và giá trị

Chia sẻ: Duong Viet Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
28
lượt xem
2
download

quản lý cộng đồng: cuốn 1 - các cách tiếp cận và giá trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

quản lý cộng đồng: cuốn 1 - các cách tiếp cận và giá trị trình bày giải thích một số khái niệm, khái niệm cộng đồng, khái niệm quản lý cộng đồng, cách tiếp cận của quản lý cộng đồng, giá trị của quản lý cộng đồng,... mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quản lý cộng đồng: cuốn 1 - các cách tiếp cận và giá trị

Quản lý cộng đồng<br /> Cuốn 1: Các cách tiếp cận và giá trị<br /> (Tập thể tác giả Nhóm cán bộ dự án PCM)<br /> <br /> Lời nói đầu – DWC ................................................................................................................................ 2<br /> Các từ viết tắt ......................................................................................................................................... 3<br /> Giải thích một số khái niệm ................................................................................................................... 3<br /> Khái niệm cộng đồng ............................................................................................................................. 4<br /> Khái niệm quản lý cộng đồng ................................................................................................................ 4<br /> Cách tiếp cận của quản lý cộng đồng ..................................................................................................... 6<br /> Cách tiếp cận dựa vào cộng đồng ....................................................................................................... 6<br /> Cách tiếp cận dựa vào nguồn lực và tài sản của cộng đồng ............................................................... 6<br /> Cách tiếp cận dựa trên quyền.............................................................................................................. 7<br /> Giá trị của quản lý cộng đồng ................................................................................................................ 8<br /> Tài liệu tham khảo ................................................................................................................................ 10<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lời nói đầu – DWC<br /> «Quản lý cộng đồng - QLCĐ” là một phương pháp quản lý mà ở đó người dân là chủ thể,<br /> họ có quyền và biết cách xác định các vấn đề ưu tiên, biết lập kế hoạch, thực hiện, giám sát<br /> và đánh giá các hoạt động phát triển một cách công khai minh bạch và có trách nhiệm giải<br /> trình. QLCĐ chú trọng tới việc chính quyền lắng nghe tiếng nói của người dân đồng thời<br /> người dân có quyền và trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định tại địa phương.<br /> Dự án “Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt nam » (PCM - Promoting Community<br /> Management in Vietnam) được Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC) hỗ trợ đã<br /> giúp người dân và chính quyền tại địa bàn dự án nâng cao năng lực, có cái nhìn sâu rộng<br /> về các cách tiếp cận trong phát triển và có các kỹ năng, phương pháp QLCĐ.<br /> QLCĐ là một minh chứng cho tính hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động phát triển khi<br /> mà người dân thực sự làm chủ. Dự án PCM đã tập trung vào nâng cao trách nhiệm xã hội<br /> cho người dân và chính quyền địa phương, thúc đẩy quá trình trao quyền cho cộng đồng,<br /> khuyến khích phương thức làm việc theo hướng công khai, minh bạch, và có trách nhiệm<br /> giải trình. Các hoạt động cộng đồng được thực hiện với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân<br /> dân, đặc biệt chú trọng tới nhóm người thiệt thòi như người nghèo và phụ nữ. Áp dụng<br /> phương pháp QLCĐ, được dự án hỗ trợ một phần kinh phí, người dân tại địa bàn dự án đã<br /> tự huy động thêm các nguồn lực từ trong cộng đồng, từ các nhà hảo tâm, từ chính quyền và<br /> từ các doanh nghiệp để tạo ra các giá trị gia tăng và tạo ra các thay đổi đáng kể trong cộng<br /> đồng.<br /> Nhóm cán bộ dự án PCM biên soạn Bộ tài liệu gồm 04 cuốn về các nội dung liên quan<br /> đến Quản lý cộng đồng nhằm trình bày với độc giả giá trị của QLCĐ, toàn bộ quá trình<br /> thực hiện, các phương pháp, các kỹ năng cần thiết trong QLCĐ và các bài học rút ra từ<br /> thực tiễn quản lý cộng đồng.<br /> Hy vọng bộ tài liệu này sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả trong quá trình<br /> thúc đẩy phát triển cộng đồng bền vững tại Việt Nam.<br /> Bùi Thị Kim – Giám đốc DWC<br /> Giám đốc dự án PCM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các từ viết tắt<br /> NCĐ<br /> NNC<br /> PCM<br /> QLCĐ<br /> SDC<br /> TDA<br /> TĐV<br /> <br /> Nhóm cộng đồng<br /> Nhóm nòng cốt<br /> Dự án “Thúc đẩy quản lý cộng đồng tạ Việt Nam”<br /> Quản lý cộng đồng<br /> Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ<br /> Tiểu dự án<br /> Thúc đẩy viên<br /> Giải thích một số khái niệm<br /> <br /> Cộng đồng<br /> <br /> Là một nhóm người chia sẻ chung giá trị hoặc lợi ích, sẵn sàng cùng nhau thực<br /> hiện những hành động tập thể nhằm tạo dựng, bảo vệ giá trị và lợi ích chung<br /> của cả cộng đồng. Cộng đồng không phải là một đơn vị hành chính.<br /> Dự án PCM coi cấp tổ/thôn/xóm là cộng đồng (quy mô trung bình từ 60 đến 80<br /> hộ). Để dễ dàng hơn trong công tác quản lý, các tổ/thôn/xóm có quy mô dân số<br /> lớn có thể chia thành các cụm dân cư. Khi đó mỗi cụm dân cư sẽ là một cộng<br /> đồng.<br /> Nhóm nòng cốt NNC do cộng đồng lựa chọn dựa vào các tiêu chí được cộng đồng thống nhất<br /> (NNC)<br /> (khoảng 10 người cho một cộng đồng). NNC đại diện cho cộng đồng đứng ra tổ<br /> chức các hoạt động phát triển chung của cộng đồng.<br /> Trong dự án PCM, NNC được tham gia vào các khóa tập huấn về các phương<br /> pháp và kỹ năng thực hiện QLCĐ.<br /> Thúc đẩy viên Một số người nổi trội trong NNC tiếp tục được nâng cao năng lực để trở thành<br /> (TĐV)<br /> các thúc đẩy viên.<br /> Trong dự án PCM, các thúc đẩy viên là những người đi chia sẻ và nhân rộng<br /> phương pháp QLCĐ tại các cộng đồng ngoài dự án.<br /> Nhóm cộng<br /> NCĐ là một nhóm người dân tự nguyện đứng ra xây dựng và thực hiện các<br /> đồng<br /> TDA phát triển cộng đồng.<br /> (NCĐ)<br /> Trong dự án PCM, mỗi TDA sẽ do một NCĐ xây dựng và thực hiện. NCĐ có<br /> từ 05 người trở lên. Trong nhóm tự phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân để<br /> đảm bảo TDA được thực hiện hiệu quả, hiệu suất và có trách nhiệm giải trình.<br /> Tiểu dự án<br /> TDA (dự án nhỏ) nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của cộng đồng, được<br /> (TDA)<br /> Nhóm cộng đồng (NCĐ) đứng ra xây dựng và tổ chức thực hiện.<br /> TDA được xây dựng dưới dạng Khung lô gic (xem mẫu TDA trong Cuốn 2).<br /> Ban quản lý quỹ Trong số các thành viên NNC, ba người được bầu vào Ban quản lý quỹ: 01<br /> Trưởng nhóm, 01 kế toán và 01 thủ quỹ.<br /> Trong dự án PCM, Ban quản lý quỹ, đại diện cho cộng đồng tiếp nhận nguồn<br /> ngân sách hỗ trợ từ dự án và chuyển ngân sách cho các NCĐ theo kế hoạch<br /> hoạt động đã được cộng đồng thông qua. Ban quản lý quỹ chịu trách nhiệm<br /> quyết toán các hóa đơn chứng từ đối với số tiền nhận tài trợ từ dự án.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khái niệm cộng đồng<br /> Cộng đồng1 là một nhóm người chia sẻ chung giá trị hoặc lợi ích, sẵn sàng cùng nhau thực<br /> hiện những hành động tập thể nhằm tạo dựng, bảo vệ giá trị và lợi ích chung của cả cộng<br /> đồng. Cộng đồng không phải là một đơn vị hành chính mà là một tổ chức mang tính tự quản<br /> của những người chia sẻ chung giá trị hoặc lợi ích.<br /> Khái niệm quản lý cộng đồng<br /> “Khi thực hiện QLCĐ, chúng tôi cùng ngồi lại với nhau, bàn bạc và giải quyết các vấn đề mà<br /> chúng tôi quan tâm. Chúng tôi được phát huy quyền làm chủ và biến các ý tưởng của mình<br /> thành hiện thực.” – Bà Lê Thị Thúy Nhài- Xóm Đồng Lạc, xã Nam Phong, thành phố Nam<br /> Định, tỉnh Nam Định.<br /> <br /> QLCĐ2 là một phương pháp quản lý mà ở đó người dân là chủ thể, người dân có quyền và<br /> biết cách xác định các vấn đề ưu tiên, biết lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các<br /> hoạt động phát triển một cách công khai minh bạch và có trách nhiệm giải trình. QLCĐ chú<br /> trọng tới việc chính quyền lắng nghe tiếng nói của người dân đồng thời người dân có quyền<br /> và được trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định tại địa phương.<br /> Khi áp dụng QLCĐ, người dân và chính quyền địa phương được nâng cao năng lực, nâng<br /> cao tính trách nhiệm xã hội, người dân gắn kết hơn với chính quyền, ảnh hưởng tích cực<br /> vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên<br /> liên quan. QLCĐ bao hàm các quan điểm của Pháp lệnh dân chủ số 34/2007/PLUBTVQH11 do Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 11 đã thông qua ngày 20 tháng 4 năm<br /> 2007 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.<br /> QLCĐ chú trọng rằng người dân, đặc biệt là những người nghèo, không phải chỉ là người<br /> hưởng lợi hoặc chỉ tham gia vào một số hoạt động theo sự sắp đặt của bên ngoài, mà họ<br /> thực sự là chủ thể, họ tự giải quyết các vấn đề mà họ quan tâm theo cách của họ nhưng<br /> không vi phạm các điều mà pháp luật cấm. Nhờ áp dụng QLCĐ, người dân được nâng cao<br /> năng lực và các nỗ lực trong quá trình giảm nghèo được thực hiện một cách sáng tạo hơn,<br /> hiệu quả hơn, hiệu suất hơn, tăng tính sở hữu cộng đồng và nhờ đó các thành quả của phát<br /> triển trở nên bền vững. QLCĐ cũng giúp người dân và chính quyền có trách nhiệm hơn với<br /> cộng đồng, với xã hội, với môi trường và với thế hệ tương lai. Ngôi nhà của họ không chỉ<br /> gói gọn trong mái nhà của gia đình riêng mà nó được mở rộng ra toàn bộ cộng đồng và toàn<br /> xã hội. Họ trăn trở hơn với các bức xúc trong xã hội và có ý thức hơn trong mỗi hành động<br /> của cá nhân để không làm ảnh hưởng xấu tới môi trường sống.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khái niệm cộng đồng được tham khảo từ các tài liệu của Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ<br /> (SDC)<br /> 2<br /> «Quản lý cộng đồng » được SDC giới thiệu và thử nghiệm trong dự án “Phát triển đô thị Nam Định<br /> và Đồng Hới” (2005-2007). Kể từ năm 2008, quản lý cộng đồng tiếp tục được SDC hỗ trợ, được<br /> củng cố và nhân rộng trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt nam Promoting Community Management in Vietnam - PCM” do Trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ<br /> và trẻ em (DWC) tại Hà Nội thực hiện với sự hợp tác của chính quyền địa phương và các tổ chức<br /> phi chính phủ Việt Nam .<br /> <br /> 4<br /> <br /> QLCĐ không có nghĩa là buộc cộng đồng phải tự làm tất cả mọi hoạt động phát triển của tất cả các<br /> cấp, mà cộng đồng được quyền lựa chọn các ưu tiên, được lập kế hoạch (bao gồm cả lập dự toán) và<br /> tổ chức thực hiện các dự án phát triển (với quy mô hợp lý, phù hợp năng lực) và tự quyết định các<br /> hoạt động nào tự làm, các hoạt động nào cần thuê các chuyên gia để đảm bảo chất lượng và hiệu<br /> quả.<br /> <br /> Xóm Dụ 7A xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình còn gọi là Xóm Đồi. Cứ đến mùa khô là nước<br /> giếng cạn kiệt. Xóm có một cái giếng chung nhưng không đủ nước dùng. Người dân phải đi gánh<br /> nước. Người đi sớm thì còn có thể dùng thùng múc nước, còn những người đi sau phải múc từng gáo<br /> nước vừa đục, vừa bẩn đổ vào thùng gánh về... Bao lâu nay, người dân vẫn sống trong cảnh thiếu<br /> nước như vậy mà không có cách nào giải quyết. Khi dự án PCM về xóm, người dân đã được họp bàn,<br /> phân tích hiện trạng và tìm ra các vấn đề bức xúc của xóm, rồi cùng nhau bàn cách giải quyết. Họ đã<br /> thành lập nhóm cộng đồng (NCĐ) xây dựng dự án “Cải thiện nước sinh hoạt cho người dân trong<br /> xóm”.<br /> Dự án PCM hỗ trợ xóm một nguồn tài chinh nhỏ. Dự án của NCĐ đã thu hút các hộ dân trong xóm<br /> cùng thực hiện và đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu nước sinh hoạt cho các hộ gia đình. Người dân<br /> rất phấn khởi vì không còn cảnh chen nhau đi gánh nước mỗi khi mùa khô đến.<br /> “Sau khi thực hiện xong dự án này, chúng tôi thấy rõ lợi ích của QLCĐ. Mặc dù dự án PCM chỉ hỗ<br /> trợ một số tiền nhỏ, nhưng dự án đã giúp chúng tôi biết cách họp bàn, thảo luận, và tổ chức thực<br /> hiện dự án một cách công khai minh bạch, vì vậy chúng tôi đã huy động được người dân đóng góp<br /> tiền của và công sức để thực hiện dự án rất thành công” – Ông Nguyễn Văn Hồi, xóm Dụ 7A, xã<br /> Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản