intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn Ngữ văn trung học phổ thông từ góc nhìn của học sinh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

9
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn Ngữ văn trung học phổ thông từ góc nhìn của học sinh vận dụng lý thuyết hệ thống tổng quát, thuyết kiến tạo xã hội và cách tiếp cận hành vi quản lý để nghiên cứu sự phát triển các kỹ năng giao tiếp của học sinh bao gồm kỹ năng nghe, nói, đọc viết và kỹ năng giao tiếp với giáo viên, bạn cùng học, gia đình cùng kỹ năng sử dụng các phương tiện tuyền thông kết nối internet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn Ngữ văn trung học phổ thông từ góc nhìn của học sinh

 1. VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 Review Article The Management of Communication Skills Development in Literature High Secondary Education from the Student’s Point of View Le Ngoc Hung*, Duong Hoang Yen, Nguyen Phuong Huyen, Nguyen Thu Huong, Ho Thi Oanh VNU University of Education, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam Received 27 May 2022 Accepted 28 May 2022 Abstract: There are many theoretical and empirical studies on the development of communication skills in various target groups. However, there is the lack of research on the development of communication skills in literature high secondary education from the management sciences perspective. This paper applies the systems theory, social constructivism and management behavior approach to study the development of communication skills including literature reading, writing, listening, speaking and skills of communication with teachers, class-mates, family members and others as well as skills of using internet - connected mass media. The paper also use survey method to collect data from the non-random sample of students of a high secondary school in Hanoi in order to explore the school management behavior and the students’ the development of communication school in literature education. The research findings tend to recommend management measures such as the teachers’ active listening to students, the creating favorable opportunities for students to communicate and self - actualize in literature class and the assessment for the student’s progress in literature capacities and communication skills. Keywords: Communication skills, management, high secondary education, literature. D* _______ * Corresponding author. E-mail address: lengochung.vnu@gmail.com https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.681 37
 2. 38 L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn trung học phổ thông từ góc nhìn của học sinh Lê Ngọc Hùng*, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Phương Huyền, Nguyễn Thu Hường, Hồ Thị Oanh Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 27 tháng 5 năm 2022 Chấp nhận đăng ngày 28 tháng 5 năm 2022 Tóm tắt: Rất nhiều nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm được thực hiện về phát triển kỹ năng giao tiếp ở các nhóm đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, rất thiếu nghiên cứu về phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn ở trường phổ thông từ góc độ khoa học quản lý. Bài viết này vận dụng lý thuyết hệ thống tổng quát, thuyết kiến tạo xã hội và cách tiếp cận hành vi quản lý để nghiên cứu sự phát triển các kỹ năng giao tiếp của học sinh bao gồm kỹ năng nghe, nói, đọc viết và kỹ năng giao tiếp với giáo viên, bạn cùng học, gia đình cùng kỹ năng sử dụng các phương tiện tuyền thông kết nối internet. Nghiên cứu dựa trên phương pháp khảo sát ý kiến của học sinh trung học phổ thông để làm rõ các hành vi quản lý và sự phát triển các kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn ở một trường trung học phổ thông tại Hà Nội. Căn cứ kết quả khảo sát, nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết của biện pháp quản lý từ góc độ giáo viên bao gồm sự lắng nghe và tạo cơ hội thuận lợi cho học sinh giao tiếp và thể hiện bản thân. Đồng thời, cần chú trọng biện pháp kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh trong phát triển năng lực ngữ văn và các kỹ giao tiếp. Từ khóa: Kỹ năng giao tiếp, quản lý, giáo dục trung học phổ thông, ngữ văn. 1. Đặt vấn đề * nghiên cứu cho thấy giáo dục môn ngữ văn có tác dụng thúc đẩy phát triển kỹ năng giao tiếp Các lý thuyết khoa học giáo dục đều nhấn của học sinh [6]. Tuy nhiên, rất ít các công trình mạnh tầm quan trọng đặc biệt của giao tiếp đối nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này từ góc độ với sự phát triển con người. Kỹ năng giao tiếp các khoa học quản lý giáo dục. Sự phát triển là một bộ phận cấu thành của các phẩm chất, năng lực giao tiếp được xem xét từ góc độ năng lực cốt lõi cần được hình thành, phát triển chương trình giáo dục môn ngữ văn sau năm ở người học trong bối cảnh đổi mới căn bản, 2015 [7], việc quản lý phát triển kỹ năng giao toàn diện giáo dục phổ thông. Do vậy, giáo dục tiếp được nghiên cứu ở trường tiểu học từ góc nhà trường nói chung và giáo dục môn ngữ văn nhìn của cán bộ giáo dục và giáo viên trường trung học phổ thông luôn chú trọng phát triển tiểu học [8]. Tình hình này đặt ra vấn đề nghiên kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Trên thế giới có cứu về trình độ phát triển kỹ năng giao tiếp của rất nhiều nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu học sinh và quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp thực nghiệmvề giao tiếp [1-5]. Một nghiên cứu trong giáo dục môn ngữ văn ở trường trung học tổng quan các bài báo đăng trên bốn tạp chí về phổ thông. Để giải quyết vấn đề này, bài báo giao tiếp năm 2000 - 2009, phát hiện được 89 lý tập trung thực hiện mục đích nghiên cứu cơ sở thuyết giao tiếp được trích dẫn, áp dụng và phát lý thuyết và khảo sát thực trạng quản lý phát triển trong các lĩnh vực khác nhau. Một số triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ _______ văn ở học sinh trung học phổ thông. Bài báo * Tác giả liên hệ. vận dụng cách tiếp cận lý thuyết hệ thống [9], Địa chỉ email: lengochung.vnu@gmail.com thuyết kiến tạo xã hội, thuyết hành vi quản lý và https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4681 sử dụng phương pháp khảo sát để thu thập ý
 3. L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 39 kiến đánh giá của học sinh về trình độ kỹ năng người nhận “receiver) [19]. Theo mô hình lý giao tiếp và quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp thuyết này, giao tiếp hiệu quả là giao tiếp đảm trong giáo dục môn ngữ văn tại một trường bảo “cái gì đó” thường được hiểu là thông tin trung học phổ thông ở Hà Nội. Kết quả nghiên khách quan được truyền đi kịp thời, đầy đủ, cứu có thể gợi ra những biện pháp cần thiết cho chính xác từ người gửi đến người nhận. Tuy quản lý nội dung này và góp phần thực hiện nhiên, trong giao tiếp luôn xảy ra việc con thành công Chương trình giáo dục phổ thông người làm biến đổi “một cái gì đó” được giao môn ngữ văn (2018) [10]. tiếp. Do vậy, quá trình một chiều giao tiếp, theo Lazersfeld, Katz và một số tác giả khác, trở 2. Tổng quan nghiên cứu thành quá trình hai chiều giao tiếp hoặc quá trình nhiều chiều giao tiếp [20]. Trong quá trình Nghiên cứu về chức năng của giao tiếp đối hai chiều hay nhiều chiều giao tiếp này, “cái gì với sự phát triển con người. Thuật ngữ “giao đó” không còn mang tính khách quan nữa mà tiếp”, theo tiếng Latin là “communicare” có có thể mang những ý nghĩa khác nhau tùy theo nghĩa là “chia sẻ với” người khác hoặc “cùng ý muốn chủ quan cuả người gửi và người nhận. thảo luận” về một cái gì đó [11]. Bộ ba chủ Quá trình giao tiếp giữa người gửi và người thuyết, bộ ba hệ hình các khoa học giáo dục của nhận trở nên phức tạp khi Wiener phát hiện ra Watson - Vygotsky - Piaget [12] nhấn mạnh yếu tố liên hệ ngược (feedback) [21]. Điều này giao tiếp là một yếu tố cơ bản đảm bảo sự phát làm cho quá trình giao tiếp trở thành vòng giao triển con người [13]. Thông qua giao tiếp không tiếp, theo đó người gửi vừa truyền đi “một cái lời và giao tiếp bằng lời, trẻ em biểu lộ, hình gì đó” và vừa nhận lại “một cái gì đó” liên quan thành các loại thói quen [14], học hỏi các loại từ người nhận. kinh nghiệm lịch sử văn hóa xã hội của loài Nghiên cứu lý thuyết tương tác xã hội về người [15] và phát triển các loại hình thao tác giao tiếp. Theo lý thuyết này, “giao tiếp” không nhận thức [16]. Là một trong nhu cầu cơ bản đơn giản là quá trình thông tin, trao đổi và thảo của con người, giao tiếp xuất hiện trên nền tảng luận về một cái gì đó. Giao tiếp, theo Mead và đáp ứng các nhu cầu cơ bản bậc dưới gồm nhu một số tác giả khác, là quá trình tương tác xã cầu sinh lý và nhu cầu an toàn [17]. Sự phát hội giữa người với người [22], trong đó diễn ra triển và đáp ứng nhu cầu giao tiếp với mức độ quá trình ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lẫn nhất định tất yếu làm nảy sinh nhu cầu cao hơn nhau và thay đổi lẫn nhau giữa các bên giao tiếp gồm nhu cầu quý trọng và nhu cầu hiện thực [23]. Đồng thời, mối tương tác này làm thay đổi hóa bản thân của con người. Liên quan đến giáo ý nghĩa, giá trị của những cái được giao tiếp. dục, có thể định nghĩa giao tiếp là quá trình Nghiên cứu lý thuyết kiến tạo xã hội về giao hiện thực hóa bản thân (self-actualization) thể tiếp. Theo lý thuyết này, giao tiếp không đơn hiện ở việc hiểu ý tưởng dưới hình thức lời nói giản là quá trình thông tin và tương tác xã hội hoặc không bằng lời nói và ở việc trao và nhận giữa các cá nhân hay nhóm người. Giao tiếp là các thông điệp một cách có chủ đích hoặc quá trình thông qua đó các bên giao tiếp là các không chủ đích [18]. Như vậy, giao tiếp là quá chủ thể chủ động, tích cực làm biến đổi thế giới trình diễn ra giữa người giao (gửi) và người tiếp khách quan, kiến tạo thế giới [24]. Thông qua (nhận) các thông điệp theo nhiều cách thức giao tiếp con người không chỉ giải thích thế khác nhau trong tình huống, bối cảnh nhất định. giới, mà còn cải tạo thế giới theo cách hiểu biết Nghiên cứu lý thuyết thông tin về giao tiếp. về thế giới nhằm đạt mục đích của con người. Trong số rất nhiều các lý thuyết khác nhau về Lý thuyết này cho thấy tầm quan trọng của hệ giao tiếp, nổi bật ba cách tiếp cận là lý thuyết thống các ký hiệu, biểu tượng và kiến thức đối thông tin, tương tác xã hội và kiến tạo xã hội. với giao tiếp. Bởi vì, dựa theo định lý Thomas Giao tiếp, theo lý thuyết thông tin của tác giả [25], có thể nói giao tiếp thực sự như thế nào thì Shannon và đồng sự, là quá trình một chiều kết quả giao tiếp cũng thực sự như vậy. Lý chuyển cái gì đó từ người gửi (sender) đến thuyết kiến tạo của Piaget nhấn mạnh rằng giáo
 4. 40 L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 dục không chỉ dạy trẻ em hiểu biết về thế giới, biệt, giáo dục môn ngữ văn trực tiếp trau dồi “phản ánh thế giới”, mà còn giáo dục trẻ em công cụ giao tiếp cơ bản là ngôn ngữ và kiến phẩm chất, năng lực biến đổi thế giới [26]. Giáo thức văn học giúp học sinh có thể hiểu biết và dục chỉ có thể thực hiện được sứ mệnh này chia sẻ các thông điệp trong các tình huống giao thông qua việc phát triển phẩm chất, năng lực, tiếp khác nhau [28]. Chương trình giáo dục phổ kỹ năng giao tiếp dựa trên kiến thức khoa học ở thông môn ngữ văn năm 2018 kế thừa và phát người học. huy mục tiêu kép của chương trình giáo dục Nghiên cứu “kỹ năng giao tiếp”. Các kỹ môn ngữ văn sau năm 2015. Đó là mục tiêu năng giao tiếp cùng với kỹ năng nhận thức, kỹ phát triển ở học sinh, một mặt, loại năng lực năng tư duy phản biện, kỹ năng hợp tác và một đặc thù là năng lực cảm thụ, thưởng thức văn số kỹ năng khác là các kỹ năng cần được hình học và mặt khác, loại năng lực cốt lõi là năng thành và phát triển ở học sinh thế kỷ 21. lực giao tiếp gồm kỹ năng đọc, viết, nói, nghe Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình [29]. Trong giáo dục môn ngữ văn, năng lực tổng thể, 2018) xác định các kỹ năng giao tiếp giao tiếp được yêu cầu phát triển ở mức độ và hợp tác thuộc nhóm ba kỹ năng chung “thành thạo” các kỹ năng đọc, viết, nói, nghe (tự học và tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp tiếng Việt phù hợp với tình huống giao tiếp và hợp tác). Các kỹ năng giao tiếp có thể khác khác nhau. Xem xét kỹ có thể thấy việc phát nhau tùy theo căn cứ phân loại. Ví dụ, căn cứ triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt quá trình truyền tin có thể xác định các kỹ năng như vậy là quan trọng và cần thiết để vừa phát xây dựng thông điệp, kỹ năng gửi thông điệp, triển năng lực giao tiếp và vừa phát triển các kỹ năng nhận thông điệp, kỹ năng mã hóa thông công cụ học tập môn ngữ văn và các môn học điệp. Khi coi giao tiếp là tương tác xã hội bằng khác của chương trình giáo dục phổ thông. lời, có thể phân biệt các kỹ năng cơ bản là kỹ Trong bốn loại kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng năng nói, nghe, trả lời, giải nghĩa. Một nghiên đọc giúp cung cấp kiến thức cho viết, nghe, nói. cứu định nghĩa kỹ năng giao tiếp là năng lực thể Do vậy, giáo dục môn ngữ văn chú trọng nhiều hiện sự tự tin, năng lực chia sẻ và trao đổi thông nhất đến phát triển kỹ năng đọc, tiếp đến là viết tin với người khác bằng lời nói (ngôn ngữ) và và nghe, nói. Theo lý thuyết tương tác xã hội về không bằng lời nói (phi ngôn ngữ) phù hợp với giao tiếp, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được chuẩn mực xã hội và tình huống xã hội của giao thể hiện và phát triển thông qua các kỹ năng tiếp [27]. Có tới 94% cha mẹ học sinh, cán bộ giao tiếp tương ứng với các khách thể, tình giáo dục và giáo viên được khảo sát đồng ý với huống giao tiếp cụ thể bao gồm các kỹ năng định nghĩa này. Căn cứ khách thể giao tiếp và giao tiếp với giáo viên, bạn học, gia đình và tương ứng là tình huống giao tiếp của học sinh người khác. Trong bốn loại kỹ năng giao tiếp có thể phân biệt kỹ năng giao tiếp với các thành với bốn khách thể này, kỹ năng giao tiếp với viên trong gia đình, kỹ năng giao tiếp với giáo giáo viên và bạn học cùng lớp diễn ra trong môi viên, kỹ năng giao tiếp với bạn trong trường, trường giáo dục nhà trường, kỹ năng giao tiếp lớp và kỹ năng giao tiếp với người khác trong với gia đình diễn ra trong hệ thống sinh thái vi các tình huống khác. Trong thời đại công nghệ mô và kỹ năng giao tiếp với người khác gắn với thông tin phát triển như hiện nay, cần phát triển kỹ năng sử dụng các phương tiện truyền thông các kỹ năng giao tiếp gắn với kỹ năng sử dụng kết nối mạng diễn ra trong các hệ thống sinh các phương tiện truyền thông kết nối mạng như thái khác [30]. Do vậy, nghiên cứu này chú smart phon, máy tính và các thiết bị kết nối trọng đánh giá thực trạng phát triển cả hai nhóm Internet trong thế giới thật và thế giới ảo. kỹ năng giao tiếp như vậy của học sinh trong Nghiên cứu “phát triển kỹ năng giao tiếp giáo dục môn ngữ văn tại trường trung học trong giáo dục môn ngữ văn”. Trong trường phổ thông. học, giáo dục ngữ văn trực tiếp giúp phát triển Nghiên cứu “quản lý phát triển kỹ năng các kiến thức văn học, ngữ văn, và kỹ năng giao giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn”. Theo tiếp nhất là kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc cách tiếp cận hành chính học của Henri Fayol,
 5. L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 41 trong các chức năng cơ bản của quản lý, nhiều giao tiếp gồm các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tác giả nhấn mạnh bốn chức năng chủ chốt là kế như một công cụ, phương tiện thiết yếu của hoạch hóa (lập kế hoạch), tổ chức thực hiện kế giao tiếp [34]. Cần thấy rằng, quản lý phát triển hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch và kiểm tra, đa kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ đánh giá việc thực hiện kế hoạch [31]. Tuy văn diễn ra trong cơ sở giáo dục với hai loại nhiên, trong thực tế, các kỹ năng này của quản hoạt động cơ bản là giảng dạy và học tập. Do lý giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh phổ vậy, cách tiếp cận hành vi quản lý của Hallinger thông, cụ thể là học sinh tiểu học chưa được và đồng sự có thể được áp dụng trong nghiên thực hiện tốt. Ví dụ, chức năng lập kế hoạch, cứu đề tài này [35, 36]. Theo cách tiếp cận này, một nghiên cứu về chủ đề này ở một trường tiểu quản lý là việc thực hiện các chức năng cơ bản học năm 2020 cho biết [32], chỉ được trên 18% gồm xác định mục tiêu giáo dục, phát triển giáo viên được hỏi đánh giá ở mức “tốt”, gần chương trình giáo dục, phát triển đội ngũ giáo 39% đánh giá mức “trung bình” và trên 43% viên, xây dựng môi trường khuyến khích học đánh giá mức “dưới trung bình”. Nghiên cứu tập và tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc phát hiện thấy việc “xác định mục tiêu giáo dục thực hiện chương trình giáo dục nhằm đạt mục kỹ năng” trong lập kế hoạch chỉ được trên 15% tiêu giáo dục [37]. giáo viên đánh giá mức “tốt”, gần 31% “trung bình” và 54% “dưới trung bình”. Việc “phân 3. Khung phân tích và phương pháp nghiên cứu công công việc” chỉ được gần 15% đánh giá tốt, trên 37% đánh giá “trung bình” và trên 48% Khung phân tích. Theo cách tiếp cận lý đánh giá “dưới trung bình”. Chất lượng quản lý thuyết hệ thống [38], quản lý phát triển kỹ năng giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh được giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn ở học một nghiên cứu thao tác hóa thành những tiêu sinh trường trung học phổ thông là chức năng chí như “tập huấn nâng cao nhận thức”, hoạt động của các chủ thể quản lý gồm lãnh đạo “chỉ đạo xây dựng nội dung, hình thức hoạt nhà trường, tổ bộ môn (chuyên môn), giáo viên động giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh” môn ngữ văn và khách thể quản lý là học sinh và “phối hợp các lực lượng giáo dục”. Nghiên tham gia quản lý thông qua tự quản đối với hoạt cứu về chủ đề này cho biết [33], chất lượng động học tập trong bối cảnh nhà trường tích cực quản lý giáo dục kỹ năng giao tiếp chỉ được gần tham đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục (Hình 1). 6% số cán bộ giáo dục và giáo viên đánh giá Quản lý phát triển hai nhóm kỹ năng giao tiếp “tốt”, trên 36% đánh giá “trung bình” và gần là nhóm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo mục 58% đánh giá “dưới trung bình”. Việc kiểm tra, tiêu giáo duc môn ngữ văn và nhóm kỹ năng đánh giá kết quả giáo dục kỹ năng giao tiếp chủ giao tiếp với giáo viên, bạn, gia đình người yếu được thực hiện vào cuối năm. Do vậy, khác và kỹ năng sử dụng phương tiện truyền 100% ý kiến đánh giá “kiểm tra cuối năm học” thông hiện đại nối mạng. Trong bối cảnh hiện ở mức “thường xuyên”, trong khi việc “kiểm tra nay, kỹ năng giao tiếp nối mạng qua các theo học kỳ” chỉ được trên 23% đánh giá là phương tiện như điện thoại thông minh, máy “thường xuyên”, các hình thức kiểm tra hàng tính kết nối mạng trở nên đặc biệt quan trọng và tháng, đột xuất, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cần thiết trong giáo dục và đời sống lao động, chỉ được thực hiện “thường xuyên” với dưới sinh hoạt hàng ngày. Quản lý phát triển kỹ năng 10% ý kiến đồng ý, còn lại là “đôi khi” thực giao tiếp nhằm sứ mệnh, mục tiêu của giáo dục hiện hoặc “không thực hiện”. Quản lý phát triển nhà trường là tạo ra sự tiến bộ ở học sinh. Quản kỹ năng giao tiếp của học sinh có thể được thực lý diễn ra trong bối cảnh nhà trường trung học hiện theo mô hình học tập trải nghiệm của phổ thông đang thực hiện Chương trình giáo Kolb. Theo mô hình này, quản lý cần tạo ra nhu dục phổ thông 2018. Đồng thời, giáo dục nhà cầu giao tiếp ở học sinh, đa dạng hóa nội dung trường, cụ thể là giáo dục ngữ văn chịu sự quản giao tiếp, mở rộng phạm vi và khách thể giao lý nhà nước thể hiện ở Chương trình giáo dục tiếp, đồng thời huấn luyện phát triển năng lực phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. 42 L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 năm 2018. Cơ quan quản lý thực hiện chức học của học sinh. Phần 2 gồm các câu hỏi về năng, nhiệm vụ quản lý thhông qua Chương thực trạng phát triển hai nhóm kỹ năng giao trình và các hướng dẫn cụ thể trong quá trình tiếp. Nhóm kỹ năng giao tiếp trực tiếp gắn với giáo dục hàng năm, hàng kỳ. Ví dụ, Bộ giáo giáo dục môn ngữ văn là kỹ năng nghe, nói, dục và đào tạo đã hướng dẫn điều chỉnh nội đọc, viết. Nhóm kỹ năng giao tiếp gắn với dung chương trình giáo dục cấp trung học phổ khách thể và tình huống giao tiếp là kỹ năng thông môn ngữ văn kỳ II năm học 2019 - 2020. giao tiếp với giáo viên, bạn cùng trường lớp, gia Từ góc độ quản lý vĩ mô, giáo dục môn ngữ văn đình và người khác. Trình độ phát triển kỹ năng được hướng dẫn khuyến khích tự học, tự đọc, tự giao tiếp được đo lường và đánh giá theo thang làm đối với nhiều nội dung môn học bao gồm đo bốn mức từ mức 1 là “chưa thành thạo” đến cả nội dung “hoạt động giao tiếp bằng ngôn mức 4 là “rất thành thạo”. Phần 3 gồm hai loại ngữ”, “nhân vật giao tiếp” và có cả một bài câu hỏi. Thứ nhất là câu hỏi về đánh giá thực “phát biểu tự do” với hướng dẫn thực hiện là trạng quản lý của nhà trường nói chung và giáo “không dạy” [39]. viên ngữ văn nói riêng đối với phát triển kỹ Phương pháp nghiên cứu. Bài báo sử dụng năng giao tiếp của học sinh trong giáo dục môn phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp ngữ văn. Học sinh được đề nghị trả lời câu hỏi tổng quan nghiên cứu và phương pháp khảo sát đánh giá mức độ thực hiện các chức năng quản bằng phiếu câu hỏi [40, 41]. Phương pháp chọn lý bao gồm xác định mục tiêu, lập kế hoạch, tổ mẫu phi xác suất được thực hiện tại một trường chức, kiểm tra đánh giá đối với phát triển kỹ trung học phổ thông ở một quận ngoại thành năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn. của thành phố Hà Nội trong tháng 4 năm 2022. Thứ hai là câu hỏi về đánh giá thực trạng học Mẫu khảo sát gồm học sinh khối lớp 10 và khối sinh tham gia quản lý thể hiện ở hành vi tự quản lớp 12 để có thể so sánh xác định được trình độ lý của học sinh đối với phát triển kỹ năng giao phát triển kỹ năng giao tiếp của học sinh hai tiếp trong giáo dục môn ngữ văn. Các câu hỏi khối lớp này [42]. Tất cả 129 học sinh của hai đề nghị học sinh tự đánh giá mức độ thực hiện lớp 10 và tất cả 107 học sinh của hai lớp 12 chức năng quản lý, sự nỗ lực học và chủ động được chọn một cách tình cờ, thuận tiện để thu giao tiếp của học sinh. Phần 4 gồm câu hỏi về thập dữ liệu bằng phiếu câu hỏi tại lớp học. các đề xuất biện pháp cải tiến quản lý phát triển Phiếu câu hỏi được kết cấu gồm 4 phần chính: kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn phần 1 gồm các câu hỏi về đặc điểm nhân khẩu để học sinh lựa chọn Bảng 2. Thực trạng giáo viên tại trung học phổ thông sử dụng thí nghiệm trong dạy học Sinh học Bối cảnh nhà trường Nhà trường Phát triển kỹ Tổ bộ năng giao tiếp (Nghe, nói, đọc, Sự tiến bộ của môn Quản viết; Với giáo học sinh (trình lý viên, bạn, gia độ kỹ năng Giáo viên đình, người khác, giao tiếp) truyền thông số) Học sinh Giáo dục môn ngữ văn Hình 1. Khung phân tích quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn.
 7. L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 43 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn. Trong bốn chức năng quản lý được khảo sát, 3.1. Kết quả chức năng “Xác định mục tiêu phát triển kỹ Các chức năng quản lý. Theo đánh giá của năng giao tiếp trong giáo dục ngữ văn” được tất cả học sinh khối lớp 10 và khối lớp 12, mức học sinh cả hai khối lớp 10 và lớp 12 đánh giá độ thực hiện bốn chức năng quản lý đạt điểm với mức điểm trung bình cao nhất: 3.4/5 điểm. trung bình là 3/5 điểm (Bảng 1). Điều này có Chức năng đạt điểm trung bình ở mức thấp nhất nghĩa là 60% học sinh “rất đồng ý” với việc là “Kiểm tra, đánh giá để phát triển kỹ năng quản lý có xác định mục tiêu, có lập kế hoạch, giao tiếp cho học sinh trong giáo dục môn ngữ có tổ chức và có kiểm tra, đánh giá để phát triển văn” với 2.4%, dưới mức trung bình. Bảng 1. Điểm trung bình đánh giá các chức năng quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn Các chức năng quản lý Lớp 10 Lớp 12 Chung 1. Xác định mục tiêu phát triển kỹ năng giao tiếp trong 3,5 3,3 3,4 giáo dục ngữ văn 2. Lập kế hoạch phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo 3.,3 3,2 3,2 dục môn ngữ văn 3. Tổ chức phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục 3,1 3,0 3,1 môn ngữ văn 4. Kiểm tra, đánh giá để phát triển kỹ năng giao tiếp cho 2,5 2,3 2,4 học sinh trong giáo dục môn ngữ văn Chung 3,1 2,9 3,0 Ghi chú: Thang đo năm mức từ mức 1 “rất không đồng ý” đến mức 5 “rất đồng ý”. Các hành vi tự quản lý. Học sinh có thể “Chủ động giao tiếp với bạn trong lớp” với tham gia quản lý thông qua các hành vi tự quản 64% ý kiến (Bảng 2). Trong khi đó, chỉ có gần lý đối với việc phát triển kỹ năng giao tiếp 15% học sinh “Tự đặt kế hoạch phát triển kỹ trong giáo dục môn ngữ văn. Trong sáu loại năng giao tiếp”. Tính chung cho tất cả học sinh hoạt động tự quản lý được khảo sát, đa số học được khảo sát, chỉ gần 31% học sinh thực hiện sinh khối lớp 10 và khối lớp 12 trả lời là có cả sáu hoạt động tự quản lý. Bảng 2. Số lượng và tỉ lệ phần trăm học sinh có thực hiện các hoạt động tự quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn Lớp 10 Lớp 12 Chung Các hoạt động tự quản lý N % N % N % 1. Tự đặt ra mục tiêu phát triển kỹ năng giao tiếp 40 31,0 21 19,6 61 25,9 2. Tự đặt kế hoạch phát triển kỹ năng giao tiếp 17 13,2 18 16,8 35 14,8 3. Tự nỗ lực học môn ngữ văn để phát triển kỹ năng 59 45,7 21 19,6 80 33,9 giao tiếp 4. Tự kiểm tra, đánh giá mức độ phát triển kỹ năng 38 29,5 25 23,4 63 26,7 giao tiếp 5. Chủ động giao tiếp với bạn trong lớp 89 69,0 62 57,9 151 64,0 6. Chủ động giao tiếp với giáo viên 26 20,2 19 17,8 45 19,1 7. Khác 4 3,1 8 7,5 12 5,1 Chung 129 100,0 107 100.0 236 100,0
 8. 44 L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 Y Sự phát triển kỹ năng giao tiếp. Sự phát đánh giá kỹ năng giao tiếp “thay đổi theo hướng triển là sự thay đổi theo hướng đi lên về chất phát triển tốt lên”, gần 13% tự đánh giá “thay lượng và số lượng. Nghiên cứu này sử dụng câu đổi theo hướng kém đi” và số còn lại đánh giá hỏi tự đánh giá của học sinh về sự thay đổi kỹ “hầu như không thay đổi” (Bảng 3). Mô hình năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn theo thay đổi này tương tự nhau ở học sinh khối lớp một trong ba hướng: kém đi, không thay đổi 10 và khối lớp 12. Tuy nhiên, tỉ lệ học sinh khối hoặc phát triển tốt lên để xác định sự phát triển lớp 12 tự đánh giá kỹ năng giao tiếp “thay đổi kỹ năng giao tiếp của học sinh trung học phổ theo hướng kém đi” là trên 22% nhiều gấp năm thông trong giáo dục môn ngữ văn. Chỉ có gần lần so với học sinh khối lớp 10. 29% học sinh khối lớp 10 và khối lớp 12 tự Bảng 3. Ý kiến đánh giá sự thay đổi kỹ năng giao tiếp: số lượng, tỉ lệ và điểm trung bình Thay đổi theo Hầu như không Thay đổi theo hướng Chung Khối lớp hướng kém đi thay đổi phát triển tốt lên ĐTB N % N % N % N % Lớp 10 6 4,7 83 64,3 40 31,0 129 100,0 2,3 Lớp 12 24 22,4 55 51,4 28 26,2 107 100,0 2,0 Chung 30 12,7 138 58,5 68 28,8 236 100,0 2,2 Ghi chú: Thang đo ba mức, từ 1 “thay đổi theo hướng kém đi” đến 3 “ thay đổi theo hướng phát triển tốt lên”. Trình độ phát triển kỹ năng giao tiếp của kết nối Internet) (Bảng 4). Kỹ năng đạt mức học sinh. Qua ý kiến tự đánh giá của 236 học phát triển thấp nhất là “kỹ năng giao tiếp với sinh lớp 10 và lớp 12 có thể thấy trong chín loại giáo viên” với điểm trung bình 2,7/4 điểm. Mô kỹ năng giao tiếp, bốn kỹ năng phát triển đạt hình chung này thể hiện ở cả học sinh khối lớp mức độ thành thạo cao nhất với điểm trung bình 10 và khối lớp 12. Tuy nhiên, tính chung cả 3,2/4 điểm là “kỹ năng đọc”, “kỹ năng giao tiếp chín kỹ năng giao tiếp, học sinh khối lớp 10 đạt với bạn cùng lớp, trường”, “kỹ năng giao tiếp trình độ phát triển với điểm trung bình là 3,1/4 với gia đình” và kỹ năng giao tiếp qua phương điểm cao hơn so với học sinh khối lớp 12 với tiện truyền thông nối mạng (ví dụ smart phone, điểm trung bình đạt 2,9/4 điểm. laptop, ipad và các phương tiện truyền thông Bảng 4. Điểm trung bình đánh giá mức độ thành thạo các kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn của học sinh trung học phổ thông Các kỹ năng giao tiếp Lớp 10 Lớp 12 Chung 1. Kỹ năng nghe 3,1 2,9 3,0 2. Kỹ năng nói 3,1 2,7 2,9 3. Kỹ năng đọc 3,3 3,0 3,2 4. Kỹ năng viết 2,9 2,7 2,8 5. Kỹ năng giao tiếp với bạn cùng lớp, trường 3,2 3,1 3,2 6. Kỹ năng giao tiếp với giáo viên 2,8 2,7 2,7 7. Kỹ năng giao tiếp với gia đình 3,3 3,1 3,2 8. Kỹ năng giao tiếp với người khác 3,0 2,7 2,9 9. Kỹ năng giao tiếp qua phương tiện truyền thông nối mạng 3,3 3,0 3,2 Chung 3,1 2,9 3,0 Tổng số học sinh trả lời 129 107 236 Ghi chú: Thang đo bốn mức, từ mức 1 “chưa thành thạo” đến mức 4 “rất thành thạo”.
 9. L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 45 Mức độ hài lòng. Nghiên cứu này sử dụng này xuất hiện ở cả hai khối lớp 10 và lớp 12, một thước đo sự phát triển kỹ năng giao tiếp mặc dù số lượng và tỉ lệ hài lòng của học sinh trong giáo dục môn ngữ văn là sự hài lòng của khối lớp 10 cao hơn khối lớp 12. Điểm trung học sinh. Gần 39% học sinh khối lớp 10 và lớp bình mức độ hài lòng của tất cả học sinh hai 12 trả lời là “hài lòng” hoặc “rất hài lòng” với khối lớp 10 và lớp 12 đạt 3,2/5 điểm, có nghĩa sự phát triển kỹ năng tiếp, gần 21% trả lời “rất là trung bình một học sinh hài lòng được 64% không hài lòng” hoặc “không hài lòng” và số đối với sự phát triển kỹ năng giao tiếp trong còn lại “khó trả lời” (Bảng 5). Mô hình hài lòng giáo dục môn ngữ văn. Bảng 5. Mức độ hài lòng của học sinh về sự phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn: số lượng, tỉ lệ và điểm trung bình Rất không hài lòng Không hài lòng Khó trả lời Hài lòng Rất hài lòng Chung ĐTB Khối lớp N % N % N % N % N % N % Lớp 10 6 4,6 17 13,2 49 38,0 51 39,6 6 4,6 129 100,0 3,3 Lớp 12 3 2,8 23 21,5 49 45,8 29 27,1 3 2,8 107 100,0 3,0 Chung 9 3,8 40 16,9 98 41,5 80 34,0 9 3,8 236 100,0 3,2 Ghi chú: Thang đo năm mức từ 1 “rất không hài lòng” đến 5 “rất hài lòng”. Đề xuất biện pháp quản lý. Cuộc khảo sát đề giao tiếp trong lớp với giáo viên” (Bảng 6). Biện nghị học sinh lựa chọn một hoặc hơn một trong số phát được ít học sinh nhất (20,8%) lựa chọn là tám biện pháp quản lý phát triển kỹ năng giao biện pháp “Kiểm tra, đánh giá sự phát triển kỹ tiếp trong giáo dục môn ngữ văn, đồng thời học năng giao tiếp của học sinh trong giáo dục môn sinh có thể chọn biện pháp khác và có thể ghi rõ ngữ văn”. Tính trung bình mỗi biện pháp được tên biện pháp. Biện pháp được nhiều học sinh gần 39% học sinh cả hai khối lớp lựa chọn, trong nhất (59,8%) lựa chọn là biện pháp “Giáo viên đó 44,6% học sinh khối lớp 10 nhiều hơn hẳn tỉ lệ lắng nghe và động viên học sinh nhiều hơn khi 31,8% học sinh khối lớp 12. Bảng 6. Số lượng và tỉ lệ học sinh lựa chọn các biện pháp quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn Lớp 10 Lớp 12 Chung Các biện phát quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp N % N % N % 1. Nêu rõ mục tiêu phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo dục 47 36,4 30 28,0 77 32,6 môn ngữ văn 2. Lập kế hoạch chi tiết phát triển kỹ năng giao tiếp trong giáo 45 34,9 37 34,6 82 34,8 dục môn ngữ văn 3. Tổ chức dạy học nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học 53 41,1 43 40,2 96 40,7 sinh trong giáo dục môn ngữ văn 4. Kiểm tra, đánh giá sự phát triển kỹ năng giao tiếp của học 36 27,9 13 12,2 49 20,8 sinh trong giáo dục môn ngữ văn 5. Giáo viên lắng nghe và động viên học sinh nhiều hơn khi 85 65,9 56 52,3 141 59,8 giao tiếp trong lớp với giáo viên 6. Tổ chức cho học sinh được làm việc nhóm với bạn trong lớp 65 50,4 29 27,1 94 39,8 nhiều hơn khi học môn ngữ văn 7. Học sinh được động viên chia sẻ ý kiến nhiều hơn trong giờ 66 51,2 25 23,4 91 38,6 học môn ngữ văn 8. Học sinh cần được giao tiếp qua phương tiện truyền thông nối 63 48,8 39 36,5 102 43,2 mạng với giáo viên nhiều hơn trong quá trình học môn ngữ văn 9. Các đề xuất khác (Nếu có hãy ghi rõ) 3 2,3 4 3,7 7 3,0 Chung 129 100,0 107 100,0 236 100,0 Ghi chú: Học sinh được chọn một hoặc hơn một các biện pháp.
 10. 46 L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 3.2. Thảo luận viên để phát triển kỹ năng giao tiếp trong các tình huống khác nhau [45]. Rất có thể do quản Theo lý thuyết hành vi quản lý của lý và tự quản lý còn có những hạn chế nhất định Hallinger, chức năng hàng đầu của quản lý là nên chỉ một phần thay đổi kỹ năng giao tiếp “xác định mục tiêu” giáo dục của tất cả các hoạt được học sinh đánh giá là theo hướng phát triển động nhất là hoạt động giáo dục, giảng dạy và tốt lên. Trong các kỹ năng cốt lõi của giao tiếp, học tập. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số học học sinh có thể phát triển kỹ năng đọc hơn các sinh đồng ý hoặc rất đồng ý với chức năng quản kỹ năng khác. Điều này phù hợp với mục đích lý hàng đầu là “xác định mục tiêu phát triển kỹ của giáo dục môn ngữ văn luôn đặt kỹ năng đọc năng giao tiếp trong giáo dục ngữ văn”. Trong lên hàng đầu bởi vì thông qua đọc các tài liệu thực tế, Chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn học sinh phát triển vốn kiến thức cần ngữ văn xác định rõ mục tiêu là phát triển giao để giao tiếp. Theo lý thuyết thông tin, thông qua tiếp với các kỹ năng đọc, viết, nghe, nói và các kỹ năng đọc tài liệu, học sinh có thể lĩnh hội năng lực, kỹ năng khác. Lãnh đạo nhà trường, được kiến thức, kinh nghiệm lịch sử văn hóa xã cụ thể là phó hiệu trưởng nhà trường, tổ bộ môn hội cần cho giao tiếp. Tuy nhiên, kỹ năng viết và giáo viên ngữ văn có chức năng, nhiệm vụ của học sinh được đánh giá là ít phát triển nhất quản lý thực hiện chương trình giáo dục môn so với các kỹ năng khác. Điều này đặt ra vấn đề ngữ văn nhằm mục tiêu này. Tuy nhiên, trong phải chú trọng nhiều hơn đến việc phát triển kỹ các chức năng quản lý, chức năng “Kiểm tra, năng viết của học sinh, nhất là khi kỹ năng viết đánh giá để phát triển kỹ năng giao tiếp cho học chiếm vị trí ưu tiên thứ hai sau kỹ năng đọc sinh trong giáo dục môn ngữ văn” có thể chưa trong mục tiêu chương trình giáo dục môn ngữ được thực hiện đầy đủ như các chức năng khác. văn. Nghiên cứu phát hiện thấy trong các tình Rất có thể việc kiểm tra, đánh giá thường được huống giao tiếp, học sinh có thể có kỹ năng thực hiện theo kế hoạch giáo dục nhằm đánh giao tiếp với bạn, gia đình và mạng truyền giá kết quả học tập môn ngữ văn nhiều hơn so thông tốt hơn nhiều so với kỹ năng giao tiếp với với đánh việc việc thực hiện mục tiêu phát triển giáo viên và người khác. Đáng chú ý nhất là kỹ năng giao tiếp. Nghiên cứu phát hiện thấy học sinh có kỹ năng sử dụng phương tiện truyền học sinh ít tích cực, ít chủ động thực hiện các thông kết nối mạng ở mức cao, với nghĩa là có hành vi tự quản lý, ví dụ ít tự xác định mục tiêu thể sử dụng điện thoại thông minh và máy tính và ít tự lập kế hoạch trong quá trình tham gia kết nối internet để giao tiếp mạng với thời quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp. lượng có thể nhiều hơn cả thời lượng giao tiếp Sự phát triển kỹ năng giao tiếp là kết quả thật và với mục tiêu ngoài học tập nhiều hơn là của quản lý từ phía nhà trường nhất là giáo viên mục tiêu học tập. Do vậy, rất có thể cần quan và sự tham gia quản thông qua hành vi tự quản tâm tới quản lý kỹ năng giao tiếp trên các nền lý của học sinh. Kết quả khảo sát cho thấy đa số tảng số đảm bảo việc sử dụng các phương tiện học sinh chủ động giao tiếp với bạn cùng lớp, truyền thông nối mạng phục vụ việc phát triển trường và giao tiếp với gia đình. Theo lý thuyết giao tiếp, học tập và sự tiến bộ của học sinh. tương tác xã hội và kiến tạo xã hội, giao tiếp Kết quả nghiên cứu cho biết có 39% học sinh với bạn và gia đình có thể giúp học sinh vừa hài lòng hoặc rất hài lòng với sự phát triển kỹ tương tác với nhau và vừa thể hiện bản thân. năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn. Tuy nhiên, ít học sinh chủ động giao tiếp với Mặc dù “hài lòng của học sinh” không phải là giáo viên. Điều này gợi ra sự cần thiết của biện mục tiêu của giáo dục, nhưng việc có chỉ hơn pháp quản lý theo mô hình học tập trải nghiệm một phần ba học sinh hài lòng và nhiều học của Kolb [43, 44]. Ví dụ, cần nghiên cứu áp sinh chưa hài lòng cho thấy sự cần thiết phải dụng các phương pháp tích cực học tập trải tìm kiếm các biện pháp quản lý sự phát triển kỹ nghiệm như làm việc nhóm, trò chơi đóng vai năng giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn gắn để hướng dẫn học sinh giao tiếp với bạn và tạo với sự hài lòng của học sinh. Trong nhiều biện điều kiện, cơ hội cho học sinh giao tiếp với giáo
 11. L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 47 pháp quản lý, biện pháp “giáo viên lắng nghe tập trung tìm hiểu sự phát triển kỹ năng giao và động viên học sinh nhiều hơn khi giao tiếp tiếp trong giáo dục môn ngữ văn được quản lý trong lớp với giáo viên” được đa số học sinh trên các cấp độ hệ thống giáo dục, từ cơ quan lựa chọn. Điều này cho thấy đây là biện pháp quản lý nhà nước thông qua Chương trình giáo cần được chú trọng thực hiện để phát triển kỹ dục phổ thông môn ngữ văn, đến lãnh đạo nhà năng giao tiếp của học sinh trong giáo dục nói trường triển khai chướng trình, kế hoạch giáo chung và giáo dục môn ngữ văn nói riêng. Các dục môn ngữ văn tại trường trung học phổ biện pháp không được đa số học sinh lựa chọn, thông, đến tổ bộ môn, đến giáo viên môn ngữ nhưng vẫn rất cần được tham khảo để thực hiện văn đến học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy bởi vì quản lý cần phải xác định rõ mục tiêu, nhà trường quan tâm thực hiện các chức năng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra, các hành vi quản lý với sự tham gia của học giám sát. Cụ thể, cần chú trọng biện pháp “kiểm sinh thông qua các hành vi tự quản lý bao gồm tra, đánh giá sự phát triển kỹ năng giao tiếp của xác định mục tiêu, lập kế hoạch, tổ chức thực học sinh trong giáo dục môn ngữ văn”. Theo hiện, kiểm tra đánh giá. Kết quả của quản lý là cách tiếp cận khoa học quản lý hiện đại, chỉ cái sự phát triển các kỹ năng giao tiếp cốt lõi gồm gì được kiểm tra, đánh giá thì mới có thể quản nghe, nói, đọc, viết và các kỹ năng giao tiếp với lý được và từ đó mới có thể tạo ra sự thay đổi giáo viên, bạn cùng trường lớp, gia đình, người theo hướng phát triển. Do vậy, việc biện pháp khác và kỹ năng sử dụng phương tiện truyền kiểm tra, đánh giá chỉ được một phần năm học thông nối mạng. Nghiên cứu phát hiện thấy học sinh lựa chọn, nhưng đây vẫn là biện pháp đặc sinh đạt mức độ phát triển một số kỹ năng như biệt cần thiết và quan trọng trong quản lý nói kỹ năng đọc, giao tiếp với bạn, gia đình và sử chung và quản lý giáo dục nói riêng. Một phát dụng truyền thông nối mạng tốt hơn so với kỹ hiện của nghiên cứu này là sự phát triển kỹ năng viết và giao tiếp với giáo viên. Các biện năng giao tiếp của học sinh khối lớp 10 có thể pháp được học sinh lựa chọn nhiều nhất là giáo đạt mức cao hơn so với học sinh khối lớp 12. viên cần lắng nghe và cần tạo cơ hội cho học Phát hiện này tương tự một số nghiên cứu khác sinh giao tiếp với giáo viên. Đồng thời, cần chú [46] và có thể được giải thích như sau. Rất có trọng thực hiện các biện pháp khác nhất là biện thể sự phát triển kỹ năng giao tiếp ở học sinh pháp kiểm tra, đánh giá sự phát triển kỹ năng khối lớp 12 theo hướng chiều sâu của tư duy giao tiếp trong giáo dục môn ngữ văn. Tuy với yêu cầu cao hơn về độ chính xác, chín chắn, nhiên, môn ngữ văn chỉ là một trong các môn tự tin và sự tinh tế của sự ứng xử xã hội gắn với học trong giáo dục phổ thông. Do vậy, cần có kiến thức trong giao tiếp. Khi đó thước đo về sự những nghiên cứu về các môn khác với nhiều "thành thạo kỹ năng giao tiếp” có thể chỉ đánh phương pháp bao quát được góc nhìn của cả giá được một mặt của sự phát triển kỹ năng học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và giao tiếp. Ví dụ, khi trao đổi với giáo viên môn các bên liên quan để có thể tìm ra những biện ngữ văn có thể biết khác với học sinh khối lớp pháp hiệu quả cho quản lý phát triển kỹ năng 10, một số học sinh khối lớp 12 có thể biết câu giao tiếp, một loại kỹ năng cốt lõi cần hình trả lời, nhưng vẫn không giơ tay phát biểu, thành, phát triển ở người học thế kỷ XXI. thậm chí phải hỏi đích danh mới bày tỏ ý kiến. Điều này gợi ra sự cần thiết của việc kết hợp các phương pháp đo lường, đánh giá định lượng Tài liệu tham khảo và định tính đối với quản lý sự phát triển kỹ [1] J. E. Pohan, E. Ikawati, Authentic Assessment of năng giao tiếp. Communication Skills High School Student in Indonesia, Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 2, 2022, pp. 596-605. 4. Kết luận [2] E. A. Karasu, M. Faiz, Communication Skills of Vận dụng cách tiếp cận lý thuyết hệ thống Secondary School Students and Their Attitudes towards Social Studies Course, International Online tổng quát và các lý thuyết khác, nghiên cứu này
 12. 48 L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 Journal of Educational Sciences, Vol. 12, No. 4, [18] J. E. Pohan, E. Ikawati, Ibid, 2022. 2020, pp. 175-191. [19] C. E. Shannon, W. Weaver, The Mathematical [3] C. J. Chung, A. George, Barnett, K. Kim, Theory of Communication, Urbana, Ill: University D. Lackaff, An Analysis on Communication Theory and of Illinois Press, 1949. Discipline, Scientometrics, vol. 95, 2013, pp. 985-1002. [20] E. Katz, P. Lazersfeld, Personal Influence: The Part [4] M. Ilankumaran, P. Deepa, Teaching Literature Played by People in the Flow of Mass Enhances Communication Skills - a Study with Special Communications, New York, NY: Free Press, 1955. Emphasis on Poetry, International Journal of [21] N. Wiener, Cybernetics or Control and Engineering & Technology, Vol. 7, 2018, pp. 187-191. Communication in the Animal and the Machine, [5] C. J. Chung, G. A. Barnett, K. Kim, D. Lackaff, New York, NY: MIT Press, 1961. Ibid, 2013. [22] G. H. Mead, Mind, Self, and Society: From the [6] M. Ilankumaran, P. Deepa, Ibid, 2018. Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago, IL: [7] N. T. Thi, Communicative Competence as the University of Chicago Press, 1934. Result of Synthetic Development of Knowledge and [23] W. R. Neumann, Interaction, In W. Donsbach (Ed.), Reading-Writing-Speaking-Listening Skills in The International Encyclopedia of Communication, Language Arts and Literature Teaching, Journal of (Vol. V, pp. 2305–2309). Malden, MA: Blackwell. the Ho Chi Minh City Pedagogical University, [24] T. R. Lindlof, Constructivism, In W. Donsbach Vol. 56, 2014, pp. 134-143 (in Vietnamese). (Ed.), The International Encyclopedia of [8] H. T. Mi, The Situation of Educational Management of Communication, Malden, MA: Blackwell, Vol. 3, Communication Skills for Primary Students in Tuyen 2008, pp. 944-950. Quang City According to the Orientation of the [25] Thomas Theorem is, If Men Define Situations as General Educational Program 2018, Tan Trao Real, they are Real in Their Consequence, W. I. University of Science, June, Vol. 16, 2020, pp. 116-122. Thomas, D. S. Thomas, The child in America: [9] L. N. Hung, System, Structure and Social Behavior Problems and Programs, New York: Differentiation, Hanoi: Vietnam National University Knopf, 1928, pp. 571-572. Press, 2015 (in Vietnamese). [26] J. Piaget, J. P. Essay (Self-biography and Selected [10] The Ministry of Education and Training, The Papers for the Public), Translated by P. A. General Education Program of Literature (Issued by Tuan, Hanoi: Tri Thuc Publishing House, 2019 the Instruction Number 32/2018/TT-BGDDT Dated (in Vietnamese). December 26, 2018 by the Minister of the Ministry [27] H. T. Mi, Ibid, 2020. of Education and Training), 2018. [28] Rahman, W. Sopandi, T. N. Widya, R. Yugafiat, [11] B. van Ruler, Communication Theory: An Literacy in the Context of Communication Skills for Underrated Pillar on Which Strategic The 21st Century Teacher Education in Primary Communication Rests, International Journal of School Student, International Journal of Science and Strategic Communication, Vol. 12, No. 4, 2018, Applied Science: Conference Series, Vol. 3, No. 1, pp. 367-381. 2019, pp. 101-108. [12] L. N. Hung, The Paradigmatic Triangle of [29] N. T. Thi, Ibid, 2014. Education Sciences Theories of John Watson, Lev [30] U. Bronfenbrenner, G. W. Evans, Developmental Vygotsky and Jean Piaget, Journal of Social Science in the 21st Century: Emerging Questions, Sciences and Humanities, Vol. 7, No. 6, 2021, Theoretical Models, Research Designs and pp. 609-624 (in Vietnamese). Empirical Findings, Social Development, Vol. 9, [13] K. Marx, F. Engels, Full Volumes, Hanoi: National No. 1, 2000, pp. 115 -125. Political Publishing House, The Function of Labor [31] L. N. Hung, Leadership, Governance, Management, in Changing Ape to Man, 1994 (in Vietnamese). Administration in Training Teacher and Education [14] J. B. Watson, Behaviorism, New York: Norton, 1930. Officers, Vietnam National University Journal: [15] L. S. Vygotsky, Mind in Society: The Development Educational Research, Vol. 37, No. 3, 2021, pp. 1-10 of Higher Psychological Processes, Cambridge, (in Vietnamese). MA: Harvard University Press, 1978. [32] H. T. Mi, Ibid, 2020. [16] J. Piaget, Origins of Intelligence in the Child, [33] N. T. Ngoc, Developing Communication Skills for Routledge and Kegan Paul, 1936. Secondary School Students via Experiential [17] A. H. Maslow, A Theory of Human Motivation, Activities. International Journal of Learning and Psychological Review, 50, 1943, pp. 370-396. Teaching. 7(4, 2021, pp. 286-291.
 13. L. N. Hung et al. / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 38, No. 2 (2022) 37-49 49 [34] P. Hallinger, J. Murphy, Assessing the Instructional [40] T. V. Minh (Ed), D. B Lam, The Method of Management Behavior of Principals, The Elementary Education Science Research, Hanoi: The Vietnam School Journal, Vol. 862, 1985, pp. 217-47. National University Hanoi Press, 2020, pp. 77. [35] L. N. Hung, Instructional Leadership Theory for [41] H. T. Oanh, The Management of Communication Educational Quality and Effectiveness, The State Skills in Literature Education in Xuan Phuong High Organization Journal, 2021, pp. 42-45. School in Hanoi, Unpublished School Governance Bachelor Thesis Instructed by Le Ngoc Hung, 2022. [36] Le . N. Hung, Ibid, 2021. [42] N. T. Ngoc, Ibid, 2021. [37] Le . N. Hung, Ibid, 2015. [43] L. N. Hung, The Experiential Learning Model of [38] The Ministry of Education and Training, Instruction David Kolb: Theory and Application in Education to Revise the Content of Literature Teaching in and Training, The Journal of Political Theoretical High School in Semester II, Academic Year (Issued Information, Vol. 4, No. 86, 2022, pp. 33-40. with the Official Letter No. 1113/BGDĐT-GDTrH [44] S. R. Khambayat, Developing Effective Dated March 30, 2020 by the Minister of the Ministry Communication Skills in Students, Scholarly of Education and Training), 2019-2020. Research Journal for Interdisciplinary Studies, [39] L. N. Hung, Sociology of Education, Hanoi: Vietnam Vol. 4, No. 37, 2017, pp. 8799-8817. National University Press, 2015 (in Vietnamese). [45] E. A. Karasu, M. Faiz, Ibid, 2020.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2