QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
333
lượt xem
90
download

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty Tư Vấn Việt Nam là 1 công ty phát triển mạnh, do nhiều công ty nhỏ sát nhập lại trong 5 năm qua. Vì thế, công ty có 2 chi nhánh và các loại hình kinh doanh phong phú. Trong thời gian tới, có thể công ty sẽ sát nhập với các công ty khác nữa. Công ty dự định sẽ cổ phần hóa, lên sàn giao dịch và bán cổ phiếu của công ty cho nhân viên trong thời gian 1 năm. Nhân viên quản lý tài chính phải báo cáo trực tiếp với giám đốc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

  1. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Mô tả công việc: Công ty Tư Vấn Việt Nam là 1 công ty phát triển mạnh, do nhiều công ty nhỏ sát nhập lại trong 5 năm qua. Vì thế, công ty có 2 chi nhánh và các loại hình kinh doanh phong phú. Trong thời gian tới, có thể công ty sẽ sát nhập với các công ty khác nữa. Công ty dự định sẽ cổ phần hóa, lên sàn giao dịch và bán cổ phiếu của công ty cho nhân viên trong thời gian 1 năm. Nhân viên quản lý tài chính phải báo cáo trực tiếp với giám đốc điều hành, thực hiện hiệu quả các hoạt động tài chính của công ty, hỗ trợ ban giám đốc điều hành các hoạt động tài chính, quản lý những giao dịch tài chính và giúp công ty chuẩn bị lên sàn giao dịch. Cập nhật những kỹ năng và kiến thức chuyên môn về thông tin và những cải tiến về luật trong ngành kế toán tài chính, phải nâng cao năng lực bản thân để cố vấn cho ban lãnh đạo công ty về các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, chính sách, cơ cấu tổ chức và các hoạt động. Phân tích các họat động tài chính trước đây, hiện tại và sắp tới để xác định SWOT cũng như đề xuất những gì cần được cải thiện. Các công việc chính bao gồm(có thể sẽ có thêm): Báo cáo trực tiếp với giám đốc điều hành, có trách nhiệm quản lý hiệu quả nguồn tài chính của công ty, điều hành các hợp đồng tài chính và quản lý tất cả các hoạt động giao dịch tài chính của công ty. Cố vấn cho lãnh đạo công ty về các mục tiêu tài chính ngắn và dài hạn. Kiểm nghiệm lại những hoạt động tài chính đã làm, đang làm và những hoạt động tài chính nằm trong kế hoạch của công ty để hoạch định những chiến lược phát triển và những vấn đề, những khúc mắc cần được cải thiện. Những công việc chính: - Điều hành và cố vấn: + Giám sát những tài sản của công ty, kiểm tra thường xuyên nhằm tránh sự mất mát, thất thoát + Kiểm tra việc lên kế hoạch tài chính, dự thảo nguồn ngân sách, mua hàng hóa, vật tư thiết bị cho công ty. + Quản lý các loại chi phí, bao gồm các loại thuế phải trả của công ty đồng thời tìm mọi cách giảm thiểu tối đa các khoản chi phí và thuế một cách hợp lý. + Điều phối các hoạt động, thủ tục pháp lý, quản lý nội bộ và kế toán tài chính phù hợp. - Phối hợp: + Kết hợp nhiều quá trình kiểm toán thuế + + Kết hợp những hoạt động tài chính và kế toán bao gồm cả ITC + Kết hợp những hoạt động tài chính, lên kế hoạch tài chính, dự thảo ngân sách, sắm sửa các trang thiết bị hoặc các khoản đầu tư trong công ty.
  2. Những yêu cầu công việc: + Bằng ĐH chuyên ngành Tài chính - Kế toán/ Quản trị kinh doanh. + Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán hay kế toán hoặc đã từng làm việc ở những ngành có liên quan đến vị trí dự tuyển ở trong nước và quốc tế, tại các công ty có nhiều chi nhánh; các công ty kinh doanh nhiều loại sản phẩm hay dịch vụ. + Có khả năng phân tích, đánh giá, điều phối hoạt động và báo cáo. + Am hiểu luật tài chính Việt Nam . + Có khả năng thẩm định và đánh giá tình hình tài chính, hoàn thành công việc đúng thời hạn. + Thông thạo Anh văn, vi tính. + Có các kỹ năng truyền thông và báo cáo. + Chịu được áp lực công việc, biết phân bổ thời gian hợp lý. + Có thể làm việc độc lập và phối hợp với cộng sự, có kĩ năng lắng nghe tích cực. + Có lương tâm nghề nghiệp và biết bảo mật mọi thông tin nội bộ. Thực hiện: - Tiến hành các công việc kế toán theo tiêu chí đã đặt ra và thời gian biểu đã chuẩn bị, làm sao để có thể thuyết phục được cộng sự của mình, đồng thời phát triển kế hoạch đã hoạch định, đặc biệt là phải chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn để đưa ra được một cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính của công ty, có khả năng tìm kiếm các loại tài liệu và các thương vụ giao dịch thương mại. - Thực hiện các quy trình và hệ thống kế toán theo đúng tiêu chuẩn, bao gồm: ghi hóa đơn, thấu chi tài khoản, quản lý các tài khoản nhận được, bất động sản.. - Có trách nhiệm báo cáo tình hình tài chính theo tháng, quý và năm, bao gồm các khoản thuế theo luật kế toán quy định và báo cáo trực tiếp lên ban lãnh đạo theo đúng thời hạn. - Thu thập dữ liệu từ các phòng ban khác, hoàn thành công việc đúng thời hạn. - Tổ chức lại hệ thống văn bản báo cáo cho rõ ràng và cập nhật đầy đủ thông tin. - Chuẩn bị chu đáo rồi báo cáo lại tình hình tài chính với BGĐ đồng thời đề xuất ý kiến của mình. - Đánh giá về các vấn đề tài chính có liên quan, các lĩnh vực khác cũng như phân tích thực trạng tài chính của công ty để đưa ra giải pháp cá nhân.
Đồng bộ tài khoản