QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
156
lượt xem
29
download

QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quan tâm giúp đỡ bạn (tiết 1)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 1)

  1. O C BÀI 6 : QUAN TÂM GIÚP B N (Ti t 1) I. M C TIÊU : - HS bi t : Quan tâm giúp b n là luôn vui v , thân ái v i các b n, s n sàng giúp b n khi g p khó khăn. - S c n thi t c a vi c quan tâm giúp b n. Quy n không b phân bi t i x c a tr em. - Rèn cho h c sinh có hành vi quan tâm, giúp b n bè trong cu c s ng h ng ngày. II. DÙNG D Y H C : GV : Tranh, câu chuy n : Gi ra chơi. Phi u h c t p. HS : Xem bài trư c III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao c n ph i chăm ch h c t p ?
  2. - Ki m tra VBT - Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “Quan tâm giúp b n” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: K ph chuy n trong gi ra chơi. M c Tiêu : Giúp hs hi u -Hs theo dõi. ư c vi c quan tâm giúp b n.. -Hs tr l i. -GV k chuy n. 10 -GV nêu câu h i, n i dung ph chuy n. -K t lu n : Khi b n ngã em c n h i thăm,… -Hs quan sát. *Ho t ng 2 : Vi c làm -Th o lu n nhóm theo nào là úng. tranh . 5
  3. ph M c tiêu : Hs bi t ư c -Các nhóm ính tranh m t s vi c quan tâm giúp trình bày. b n. -GV ính tranh. -Y/C hs ch ư c nh ng -Hs ánh d u vào hành vi nào là quan tâm giúp trư c nh ng lý do quan tâm b n. T i sao ? giúp b n mà em tán -Nh n xét k t lu n. thành. *Ho t ng 3 : Vì sao c n quan tam giúp b n. M c tiêu : HS bi t ư c lý do vì sao c n quan tâm giúp b n.. -GV phát phi u h c t p. -GV cho hs bày t ý ki n. -Nh n xét k t lu n : Quan tâm giúp b n là vi c làm c n thi t c a m i hs,…
  4. 4.C ng c : (4 phút) - Vì sao c n ph i quan tâm giúp b n? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài -Rút kinh nghi m: ------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản