QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
168
lượt xem
21
download

QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS biết : Quan tâm giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ, thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. - Sự cần thiết của việc quan tâm giúp đỡ bạn. Quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em. - Rèn cho học sinh có hành vi quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 2)

  1. O C BÀI 6 : QUAN TÂM GIÚP B N (Ti t 2) I. M C TIÊU : - HS bi t : Quan tâm giúp b n là luôn vui v , thân ái v i các b n, s n sàng giúp b n khi g p khó khăn. - S c n thi t c a vi c quan tâm giúp b n. Quy n không b phân bi t i x c a tr em. - Rèn cho h c sinh có hành vi quan tâm, giúp b n bè trong cu c s ng h ng ngày. II. DÙNG D Y H C : GV : Tranh. HS : VBT III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao c n quan tâm giúp b n? - Nh n xét, ánh giá.
  2. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “Quan tâm giúp b n” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: oán xem ph i u gì s x y ra. M c Tiêu : HS bi t ng x trong tình hu ng liên quan n vi c quan tâm giúp b n. -Hs ón. -GV ính tranh. Y/C hs ón -HS th o lu n tr l i. cách ng x c a các b n trong tranh. 10 -GV nêu câu h i v cách ng ph x . -K t lu n : Quan tâm giúp -Hs phát bi u. b n ph i úng lúc. 5 *Ho t ng 2 : T liên h . ph M c tiêu : nh hư ng cho hs bi t quan tâm giúp b n trong -Hs tr l i.
  3. cu c s ng. -Y/C hs nêu m t s vi c em ã quan tâm giúp b n. -Nh n xét khen ng i. *Ho t ng 3 : Trò chơi “Hái hoa dân ch ” M c tiêu : Giúp hs c ng c ki n th c k năng ã h c. -GV cho hs hái hoa tr l i câu h i. -Nh n xét. K t lu n chung : Quan tâm giúp b n là vi c làm c n thi t c a m i hs,… 4.C ng c : (4 phút) - Vì sao c n ph i quan tâm giúp b n? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài – Hs có ý th c giúp b n bè. -Rút kinh nghi m:
  4. --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
Đồng bộ tài khoản