intTypePromotion=1

Quản trị tài chính - GV: Lê Hồng Nhung

Chia sẻ: Luutanluc Luc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:66

0
728
lượt xem
368
download

Quản trị tài chính - GV: Lê Hồng Nhung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình quản trị tài chính cung cấp kiến thức rộng và sâu để kiểm soát tài chính doanh nghiệp, đồng thời trang bị kiến thức quản trị tài chính giúp người học hiểu, người học làm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị tài chính - GV: Lê Hồng Nhung

 1. HỌC PHẦN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Cung cấp kiến thức rộng và sâu để kiểm soát tài chính doanh nghiệp GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 1
 2. Mục tiêu môn học Trang bị  Người học  Người học kiến thức hiểu   làm QTTC GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 2
 3. Nội dung môn học Phân tích Mở đầu  Họach định TC Vốn lưu động Đầu tư dài hạn Hoạch Quản Nguồn Tổng  Môi Phân  định trị Tài Lãi Đầu tư quan Trường  tích Lợi Vốn trợ Suất  dài hạn nhuận LĐ GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 3
 4. Các tài liệu tham khảo 1. Quản trị tài chính - Nguyễn Văn Thuận - NXB T.P Hồ Chí Minh 2007 2. " Câu hỏi và bài tập Quản trị tài chính - Nguyễn Văn Thuận - NXB T.P Hồ Chí Minh 3. " Quản trị tài chính - Nguyễn Hải Sản - NXB Thống Kê – 4. QTTC – Nguyễn Thanh Liêm-NXB Thống kê 5. Tài chính doanh nghiệp – Nguyễn Minh Kiều – NXB Thống kê – 6. QTTC- Nguyễn Quang Thu 7. QTTC - Nguyễn Tấn Bình 8. Fundamentals of Financial Management - 10th Edition - 2001 James C. Van Horne and John M. Wachowicz, 9. " Financial Management : Theory and Practice, 10 th Edition -2002 Eugene F. Brigham and Michael C. Ehrhardt GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 4
 5. Địa chỉ tham khảo 1. chungta.com 2. wikipedia.com 3. Mof.gov.vn 4. Fetp.edu.vn 5. Hongnhungcdkt.googlepages.com 6. Saga.vn…. GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 5
 6. Tài liệu khác • Luật doanh nghiệp 2005 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2005, 2009 • Luật công cụ chuyển nhượng 2005 • Luật các tổ chức tín dụng • Quyết định 206/2003/QĐ-BTC • … GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 6
 7. Chương I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Giới thiệu cho người học những vấn đề cơ bản của QTTC GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 7
 8. Mục tiêu chương1 • Giúp cho SV hình dung được môn học QTTC nghiên cứu vấn đề gì • Học xong SV có thể giải thích mục tiêu, tầm quan trọng và nhiệm vụ, chức năng của QTTC • SV phân biệt được công việc QTTC khác với công việc kế toán thế nào. • Có kiến thức về môi trường tài chính GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 8
 9. NỘI DUNG Khái niệm Tổng quan Mục tiêu Nhân tố Bài 1 Chức năng Phân biệt Doanh nghiệp Môi trường Hệ thống TC Khấu hao- Thuế GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 9
 10. I.Tổng quan 1.Khái niệm về quản trị tài chính • Môn học QTTC là môn khoa học phân ngành của khoa học quản trị, nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. • QTTC là việc đề ra và tổ chức thực hiện các quyết định tài chính • Từ đó thực hiện mục tiêu của DN GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 10
 11. I.Tổng quan 1.Khái niệm quản trị tài chính Quan hệ tài chính • Đó là những quan hệ kinh tế biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng vốn của DN nhằm thực hiện họat động kinh doanh, góp phần nộp thuế NSNN GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 11
 12. I.Tổng quan 1.Khái niệm quản trị tài chính Các quan hệ tài chính trong DN • Quan hệ tài chính giữa DN với Ngân sách Nhà nước • Quan hệ tài chính giữa DN với thị trường tài chánh • Quan hệ tài chính giữa DN với thị trường khác • Quan hệ tài chính trong NHUNG bộ DN GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG nội 12
 13. I Tổng quan 1.Khái niệm quản trị tài chính Quan hệ DN với Nhà nước • DN đóng thuế, nộp phí và lệ phí vào NSNN • NSNN có thể mua cổ phần thành lập của công ty cổ phần GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 13
 14. I.Tổng quan 1.Khái niệm quản trị tài chính Quan hệ DN với thị trường tài chính • Thị trường tiền tệ : – DN vay vốn ngắn hạn của các NHTM – Trả lãi vay và hoàn trả lãi vay khi đáo hạn – Gửi các khoản tiền nhàn rỗi vào NH – Đổi ngoại tệ hay mua ngoại tệ trên thị trường ngoại hối – Hình thành lãi suất trên thị trường liên NH GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 14
 15. I.Tổng quan 1.Khái niệm quản trị tài chính Quan hệ DN với thị trường tài chính • Thị trường vốn – Tạo vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và trái phiếu – Trả cổ tức cho cổ đông, trả lãi trái phiếu và hoàn vốn khi đáo hạn – Đầu tư mua chứng khoán, cầm cố bất động sản của DN khác – Thuê vốn của công ty cho thuê tài chánh GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 15
 16. I. Tổng quan 1.Khái niệm quản trị tài chính Quan hệ DN với nội bộ • Cấp vốn hoạt động cho các chi nhánh hay cửa hàng trực thuộc • Thực hiện điều hòa vốn giữa các đơn vị thành viên • Trả lương thưởng cho người lao động • Thu tiền phạt đối với người lao động… GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 16
 17. I.Tổng quan 1.Khái niệm quản trị tài chính Quyết định tài chính • Là hệ thống các biện pháp về tài chánh : – Quyết định về huy động nguồn vốn – Quyết định về sử dụng vốn (đầu tư) – Quyết định phân phối thu nhập và lợi nhuận của DN • Lưu ý : Quyết định tài chánh phải quan tâm đến lợi ích và rủi ro GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 17
 18. I. Tổng quan 1.Khái niệm quản trị tài chính Mục tiêu của DN : • Tối đa hóa sản lượng bán • Tối đa hóa doanh thu • Tối đa hóa lợi nhuận • ……. • Tối đa hóa giá trị DN GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 18
 19. I. Tổng quan 2. Mục tiêu tối đa hóa giá trị DN • Tối đa hóa giá trị DN là không ngừng gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu của DN bao gồm giá trị hữu hình và giá trị vô hình • DN giỏi sẽ đưa ra được nhiều quyết định đúng đắn làm tăng giá trị của DN GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 19
 20. I. Tổng quan 2. Mục tiêu tối đa hóa giá trị DN • Giá trị doanh nghiệp: đó là giá trị tính từ khả năng sinh lợi của tài sản hiện tại, thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp (thể hiện thông qua lợi ích DN đem lại cho người tiêu dùng và cho xã hội), kỳ vọng tương lai : giá trị lý thuyết. • Thể hiện tối đa hóa giá trị DN còn là việc tối đa hóa thị giá cổ phiếu Thị giá: (giá thị trường, giá tài chính) Được thị trường chứng khoán định thường xuyên thông qua việc mua bán cổ phiếu • Giá trị lý thuyết và giá trị thị trường bằng nhau khi thị trường hoàn hảo GiẢNG VIÊN :LÊ HỒNG NHUNG 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2