QUI ĐỊNH BỐC XẾP

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
12
download

QUI ĐỊNH BỐC XẾP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đảm bảo việc bốc xếp cho các nhu cầu của Công ty được thực hiện nhanh chóng, thống nhất giá bốc xếp tạo cơ sở dễ dàng cho quản lý tài chính của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUI ĐỊNH BỐC XẾP

  1. QUI ĐỊNH BỐC XẾP I. MỤC ĐÍCH: Đảm bảo việc bốc xếp cho các nhu cầu của Công ty được thực hiện nhanh chóng, thống nhất giá bốc xếp tạo cơ sở dễ dàng cho quản lý tài chính của Công ty. II. PHẠM VI: Qui định này áp dụng cho việc bốc xếp thực hiện theo nhu cầu của Xí nghiệp may thêu, xưởng dệt theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc Công ty. III. NỘI DUNG: 1. Qui trình bốc xếp: - Các bộ phận có nhu cầu bốc xếp gởi giấy đề nghị nhu cầu bốc xếp cho Phòng Tổ chức Hành chánh. Giấy đề nghị bao gồm các nội dung: Hàng hoá, nội dung nhu cầu cần bốc xếp, thời gian bốc xếp, khối lượng bốc xếp v.v. - Giấy đề nghị phải được Trưởng bộ phận trực tiếp, Giám đốc Xí nghiệp và/hoặc Quản đốc hoặc cấp tương đương xác nhận. - Bộ phận có nhu cầu nhận lại giấy đề nghị được duyệt, chuyển giấy đề nghị đã được duyệt cho đại diện đội bốc xếp làm cơ sở thanh toán. - Phòng TCHC có trách nhiệm xem xét, trả lời bộ phận có nhu cầu bốc xếp chậm nhất 02 giờ kể từ khi nhận được giấy đề nghị, thông báo và hướng dẫn cho bốc xếp đến làm việc với bộ phận có nhu cầu. - Bộ phận có nhu cầu có trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn bốc xếp thực hiện theo đúng yêu cầu và thực hiện theo đúng yêu cầu và nội qui của Công ty. - Sau khi kết thúc công việc, bộ phận có nhu cầu, bộ phận bảo vệ (trong trường hợc bốc xếp trong Công ty) xác nhận vào phiếu công tác của bốc xếp. - Chứng từ thanh toán bao gồm: giấy đề nghị bốc xếp, phiếu công tác của đội bốc xếp. 2. Bảng giá tiền bốc xếp: Stt Nội dung bốc xếp Đơn vị Đơn giá Trang: 1/2
  2. (đồng) 1 Bốc xếp nặng tấn 10.000 2 Bốc xếp lên xuống container 20” cont 50.000 3 Bốc xếp lên xuống container 40” cont 100.000 4 Bốc xếp xe vận tải dưới 2 tấn xe 20.000 5 Bốc xếp xe vận tải 2 – dước 5 tấn xe 30.000 6 Bốc xếp xe vận tải trên 5 tấn xe 40.000 7 Phụ các bộ phận 8 giờ/người 20.000 Trang: 2/2
Đồng bộ tài khoản