intTypePromotion=3

Qui trình Thẩm định giá Bất động sản part 2

Chia sẻ: Pham Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
126
lượt xem
61
download

Qui trình Thẩm định giá Bất động sản part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những giả thiết bất thường là giả định những thông tin chưa chắc chắn là có thực. Nếu nó không xảy ra đúng với giả thiết thì có thể làm thay đổi kết luận của định giá viên. Những điều kiện mang tính giả thiết là điều kiện trái với những gì đang tồn tại, nhưng lại giúp cho mục đích của quá trình phân tích. Những giả định chung, những điều kiện hạn chế nhằm bảo vệ cho cả định giá viên và khách hàng và thông báo cho khách hàng và người sử dụng những hạn chế trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qui trình Thẩm định giá Bất động sản part 2

  1. 6. Xác định những điều kiện, giá thiết, hạn chế Những giả thiết bất thường là giả định những thông  tin chưa chắc chắn là có thực. Nếu nó không xảy ra đúng với giả thiết thì có thể làm thay đổi kết luận của định giá viên. Những điều kiện mang tính giả thiết là điều kiện trái  với những gì đang tồn tại, nhưng lại giúp cho mục đích của quá trình phân tích. Những giả định chung, những điều kiện hạn chế  nhằm bảo vệ cho cả định giá viên và khách hàng và thông báo cho khách hàng và người sử dụng những hạn chế trong việc sử dụng kết quả định giá.
  2. Bước 2: Lập kế hoạch thẩm định giá Xác định phạm vi công việc và những  thông tin cần thiết Xác định nguồn cung cấp thông tin  - Chủ bất động sản - Các cơ quan nhà nước - Cơ sở tư vấn nhà đất của tư nhân - Các công ty địa ốc Xác định nhu cầu về người giúp việc và  chuyên gia tư vấn Xây dựng kế hoạch và biểu đồ theo dõi  tiến độ
  3. Bước 3: Thu thập số liệu và mô tả bất động sản Bao gồm: Số liệu chung và số liệu cụ thể (về BĐS cần định giá và về BĐS so sánh) 1. Số liệu chung: Là những thông tin về các yếu tố kinh tế, xã hội, pháp luật và môi trường tác động đến giá trị của BĐS trong khu vực thị trường đã xác định.
  4. Thu thập số liệu …. Thông tin chung bao gồm: Xu hướng phát triển kinh tế của đất nước và của - địa phương Tình hình dân số và việc làm - Quy định của Chính phủ: Chính sách về thuế, về - phân vùng và quy hoạch, về môi trường, về giao thông, v.v. Xu hướng trong hoạt động xây dựng và chi phí xây - dựng Tình hình và xu hướng trong việc cấp vốn, tín - dung trong đầu tư BĐS.
  5. Thu thập số liệu…. 2. Số liệu về tài sản cần thẩm định giá - Thông tin cụ thể về đặc điểm về mặt vật chất và pháp lý của thửa đất và tài sản trên đất - Lịch sử pháp lý của tài sản - Chi phí xây dựng, khấu hao - Thu nhập và chi phí (thường xuyên)
  6. Thu thập số liệu …. 3. Số liệu về các bất động sản so sánh - Đặc tính về mặt vật chất và pháp lý - Ngày bán, giá bán, chi phí và khấu hao, chi phí và thu nhập, tỷ lệ vốn hóa - Các điều kiện trên thị trường tài chính, tín dụng (lãi suất, điều khoản vay, v.v.) có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản - Số liệu về cung và cầu đối với những tài sản có thể so sánh: + Cung: + Cầu:
  7. Bước 4: Phân tích số liệu  Phân tích những thông tin từ khảo sát hiện trường bất động sản.  Phân tích thị trường  Phân tích về khách hàng tiềm năng  Phân tích sử dụng tốt nhất, tối ưu
  8. 1. Phân tích thông tin từ khảo sát hiện trường So sánh, đối chiếu giữa số liệu khảo sát thực  tế và số liệu mà khách hàng cung cấp để đảm bảo tính chuẩn xác của số liệu; Phân tích, lựa chọn những bất động sản phù  hợp nhất, có thể so sánh tốt nhất; Phân tích, đánh giá những đặc điểm khác biệt  giữa BĐS cần định giá với các BĐS so sánh.
  9. 2. Phân tích thị trường Là việc nghiên cứu, phân tích những đặc trưng của thị trường và cung cầu về loại bất động sản cần thẩm định giá  Phân tích bản chất và hành vi ứng xử của những người tham gia thị trường: Phân tích cung cầu về loại BĐS cần định giá  Xu hướng cung-cầu trên thị trường
  10. Phân tích xu hướng cung cầu Những xu hướng tăng giảm về nguồn cung,  tăng giảm về nhu cầu của những tài sản tương tự hiện có trên thị trường. Ảnh hưởng của xu hướng trên đến giá trị tài  sản đang thẩm định giá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản