intTypePromotion=1

Quy định pháp luật về quản lý, phát triển, đầu tư, xây dựng mới hệ thống bờ kè sông, kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh, một số gợi ý hoàn thiện thể chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện

Chia sẻ: La Thăng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
9
lượt xem
0
download

Quy định pháp luật về quản lý, phát triển, đầu tư, xây dựng mới hệ thống bờ kè sông, kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh, một số gợi ý hoàn thiện thể chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài viết này trình bày các quy định pháp luật hiện hành liên quan về quản lý hệ thống bờ kè sông, kênh rạch; nhận định chung về quy định pháp luật hiện hành gắn với tình hình kinh tế - xã hội của thành phố; một số gợi ý về hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định pháp luật về quản lý, phát triển, đầu tư, xây dựng mới hệ thống bờ kè sông, kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh, một số gợi ý hoàn thiện thể chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện

  1. Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG MỚI HỆ THỐNG BỜ KÈ SÔNG, KÊNH RẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, MỘT SỐ GỢI Ý HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN Sở Tư Pháp TP.HCM Địa hình Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận được đặc trưng bởi hệ thống thủy văn, sông, ngòi, kênh rạch chằng chịt, trong đó, sông Sài Gòn giữ một vị trí đặc biệt, ngoài giá trị về tự nhiên và thủy văn, còn mang tính biểu tượng của Thành phố, hệ thống sông rạch này còn đóng góp qua trọng vào sự phát triển kinh tế- giao thông của Thành phố, trong suốt quá trình lịch sử, chính vì vậy, Chính quyền Thành phố các thời kỳ luôn dành sự quan tâm đến công tác quản lý và phát triển hệ thống sông ngòi, kênh rạch. Trong khuôn khổ buổi Hội thảo, Sở Tư pháp báo cáo tham luận “Quy định pháp luật về quản lý, phát triển, đầu tư, xây dựng mới hệ thống bờ kè sông, kênh rạch tại Thành phố Hồ Chi Minh, một số gợi ý hoàn thiện thể chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện” với những nội dung như sau: 290
  2. Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025 I. Các quy định pháp luật hiện hành liên quan pháp lý cho việc áp dụng, thực thi pháp luật về quản lý hệ thống bờ kè sông, kênh rạch trong công tác quy hoạch, quản lý phát triển của 1. Với vị trí, vai trò quan trọng của hệ thống sông Thành phố, là căn cứ pháp lý ban hành các văn Sài Gòn, Chính quyền Thành phố luôn chú trọng bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, chỉ hoàn thiện về mặt thể chế để tăng cường quản lý, đạo điều hành của Thành phố. bảo vệ, phát triển hệ thống sông Sài Gòn một Một số văn bản của Trung ương điều chỉnh và cách toàn diện trên các mặt phòng, chống sạt lở quy định trực tiếp có thể kể đến như: Luật Quy bờ sông, công tác phòng chống thiên tai; bảo vệ hoạch đô thị năm 2009, Luật Kiến trúc năm cảnh quan hệ thống sông, kênh rạch nội thành; 2019, Luật Xây dựng năm 2014, Luật đê điều kết hợp với công tác bảo vệ tài nguyên, môi năm 2006, Luật Thủy lợi năm 2017 (thay thế trường; quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi giao thông đường thủy nội địa. Qua rà soát sơ bộ ngày 04 tháng 4 năm 2001), Luật Giao thông hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành đường thủy nội địa năm 2004 (sửa đổi, bổ sung phố, Sở Tư pháp thống kê được 28 văn bản quy năm 2014), Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Tổ phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật ban hành có liên quan về các nội dung nêu trên. Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, cùng hệ (Đính kèm Danh mục văn bản) thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi Qua tổng hợp, nghiên cứu, hệ thống văn hành bởi các Nghị định, Thông tư chuyên ngành. bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Trong đó, Luật Tổ chức chính quyền địa phương Thành phố có quy định về vấn đề liên quan một (tại các Điều 19, Điều 21, Điều 22, Điều 40, cách khá đồng bộ trên các lĩnh vực quản lý, có Điều 42 và Điều 43) đã quy định thẩm quyền, thể tạm phân chia thành các nhóm văn bản 1 như: quyền hạn của Hội đồng nhân dân Thành phố, bảo vệ cảnh quan trên sông, kênh rạch (gồm 05 Ủy ban nhân dân Thành phố và chủ tịch Ủy ban văn bản); quản lý giao thông đường thủy nội địa nhân dân Thành phố trong công tác quản lý, bảo (05 văn bản); bảo vệ môi trường sông, kênh rạch vệ không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị; bên (05 văn bản); phòng, chống thiên tại, sạt lở, ngập cạnh đó, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và nước, bảo vệ đê điều (09 văn bản). Trong đó, từ Luật Kiến trúc năm 2019 đã xác định các nhiệm năm 2003, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác hành Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26 lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và tổ chức tháng 12 năm 2003 về Quy định về quản lý việc thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bàn Thành thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kiến phố Hồ Chí Minh làm cơ sở cho công tác quản lý trúc. Tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Quy hoạch đô trên thực địa. thị năm 2009 xác định: “Quy hoạch đô thị là việc 2. Về phía các quy định của Trung ương: Qua rà tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, soát, công tác quản lý phát triển hệ thống bờ kè, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình sông, kênh rạch nội thành được các văn bản quy hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường phạm pháp luật của Trung ương điều chỉnh cùng sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, với công tác quản lý chung về hệ thống đê điều, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô tài nguyên sông nước, công tác phòng chống thị”. Đây là các cơ sở pháp lý quan trọng để thiên tai, gắn với công tác quy hoạch, phát triển Thành phố tổ chức triển khai thực hiện các đô thị, quản lý kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực. nhiệm vụ của mình, bao gồm hoạt động quản lý, Các quy định pháp luật của Trung ương là cơ sở phát triển hệ thống bờ kè, sông, kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh. 1 Lưu ý, việc phân chia như trên mang tính tương đối vì từng văn bản của Thành phố có thể quy định nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung liên quan 291
  3. Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025 II. Nhận định chung về quy định pháp luật hoạch nói chung và việc triển khai các định hiện hành gắn với tình hình kinh tế - xã hội hướng, giải pháp trên thực tế. của Thành phố 1.2. Xét ở góc độ quy định chuyên ngành- kỹ 1. Như đã nêu, hệ thống văn bản quy phạm pháp thuật về quản lý đê điều, thủy lợi và hoạt động luật của Trung ương và Thành phố đã quy định xây dựng công trình, các văn bản luật như Luật tương đối toàn diện, bao quát các vấn đề quản lý đê điều, Luật thủy lợi, Luật xây dựng bao gồm nhà nước về hạ tầng đô thị, quy hoạch kiến trúc các quy định về công tác quản lý nhà nước gắn nói chung cũng như quản lý hệ thống bờ kè, với hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản sông, kênh rạch nói riêng; một số quy định pháp xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý luật của Trung ương đã giao thẩm quyền, nhiệm xây dựng là chính, chưa có quy định, quy chuẩn vụ, quyền hạn cho Chính quyền địa phương kỹ thuật có tính đến yếu tố đặc thù của Thành trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và xử phố là hệ thống bờ kè ven sông, kênh rạch này lý các vấn đề phát sinh. không chỉ gắn với chức năng hạ tầng cụ thể mà Tuy vậy, qua rà soát sơ bộ, Sở Tư pháp nhận dự kiến phải đáp ứng nhiều chức năng gắn với thấy nội dung về quy hoạch và phát triển kè sông các hoạt động văn hóa và du lịch trong thời gian Sài Gòn và sông, kênh nội thành là thực tiễn đặt tới theo chủ trương phát triển của Thành phố. ra từ hoạt động quản lý nhà nước và chiến lược 1.3. Các quy định pháp luật về bảo vệ môi phát triển đô thị đối với một thành phố đặc thù trường, giao thông đường thủy nội địa, xử lý vi như Thành phố Hồ Chí Minh, chính vì vậy, các phạm hành chính… Chỉ quy định các vấn đề trực chế định về quy hoạch và quản lý đối với bờ kè tiếp liên quan và gắn với công tác quản lý trên sông, kênh nội thành chưa được quy định rõ bình diện chung, chưa có quy định riêng hoặc ràng, cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp quy định chuyên ngành về quản lý hệ thống kè luật của Trung ương cũng như văn bản của sông, kênh nội thành, chưa có quy định về nhận Thành phố và đến nay, chưa có quy định riêng điện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan điều chỉnh trực tiếp vấn đề này. đến quản lý bờ kè, kênh nội thành. 1.1. Xét ở góc độ pháp luật về quy hoạch kiến Ngoài ra, các văn bản quy phạm pháp luật của trúc, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Kiến Trung ương chưa có quy định cụ thể về việc giao trúc năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thẩm quyền cho Chính quyền địa phương ban thi hành chỉ điều chỉnh, đề cập đến việc tổ chức hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định, không gian, tạo lập môi trường sống thích hợp điều chỉnh các nội dung liên quan đến quản lý bờ cho người dân sống trong đô thị phù hợp với quy kè sông, kênh nội thành, điều này dẫn đến chưa hoạch tổng thể của cấp tỉnh và cấp quốc gia. đủ cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện Chưa thực sự có những quy định cụ thể, tạo cơ các giải pháp, định hướng của Thành phố phù chế cho việc kết hợp quản lý tổng thể gắn với hợp với thực tiễn, đặc thù và yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế- văn hóa- du lịch, giao thông phát triển của Thành phố. vận tải, phát huy lợi thế, tiềm năng riêng có của 2. Qua theo dõi chung, Sở Tư pháp nhận thấy, từng địa phương. trong giai đoạn gần đây, nổi lên nhiều hành vi vi Bên cạnh đó, ở góc độ phát triển kinh tế-xã hội, phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến công tác quy việc quy hoạch tổng thể hệ thống bờ kè sông Sài hoạch của Thành phố, việc quản lý sông Sài Gòn Gòn, kênh nội thành của Thành phố, đối chiếu nói chung và hệ thống kênh rạch, bờ kè của với Luật Quy hoạch năm 2019 có thể còn có Thành phố nói riêng như: hành vi khai thác cát nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau trong việc sông trái phép quá mức dẫn đến hiện tượng sạt xác định thuộc “Quy hoạch tỉnh” hay thuộc “Quy lở, thay đổi dòng chảy trong bối cảnh tác động hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành” từ của biến đổi khí hậu ngày càng hiện hữu; hành vi đó, sẽ ảnh hưởng đến việc xác định thẩm quyền, xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện công tác quy đã được quy hoạch xây dựng ảnh hưởng đến cảnh quan và trật tự xây dựng đô thị, hành vi 292
  4. Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025 thiếu ý thức trong việc xả thải trái phép (chất thải 1. Về công tác phối hợp quản lý hệ thống sông, sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi) đến mức báo kênh rạch, bờ kè sông: động, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến Sông Sài Gòn khi vào địa phận Thành phố Hồ chất lượng cuộc sống và cảnh quan chung; một Chí Minh chảy qua địa bàn nhiều quận, huyện số vi phạm về an toàn giao thông đường thủy nội trước khi vào khu vực nội đô của Thành phố. Từ địa dẫn đến những sự cố, tai nạn đáng tiếc 2. đó, để đảm bảo công tác quản lý đồng bộ hệ Bên cạnh đó, hệ thống quy định pháp luật về xử thống kè bờ, kênh trong khu vực nội thành cần lý vi phạm còn chưa đồng bộ với tình hình kinh tính đến vấn đề phối hợp quản lý liên vùng (liên tế-xã hội của Thành phố, cụ thể, hệ thống quy địa bàn), phát huy vai trò của Ủy ban nhân dân định pháp luật hiện hành còn chưa quy định các quận, huyện khu vực thượng lưu sông Sài (hoặc chưa phân cấp quy định) các biện pháp chế Gòn kể cả các quận, huyện ở vùng hạ lưu sông tài, quy định xử lý cần thiết đối với một số hành Sài Gòn, gắn kết với trách nhiệm quản lý của các vi phát sinh từ thực tiễn quản lý đô thị, dẫn đến Sở, ngành liên quan để công tác quản lý, quy các cơ quan chức năng, cơ quan thực thi pháp hoạch đạt hiệu quả. luật không có đầy đủ cơ sở để xử lý khi phát Để đáp ứng yêu cầu này, công tác quy hoạch, hiện. Điển hình là hành vi câu cá trên các bờ quản lý phải thống nhất dưới sự chỉ đạo, điều kênh, bờ sông từng gây gây bức xúc trong nhân hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, phù hợp dân, nhưng do chưa có quy định pháp luật hướng với thẩm quyền theo quy định của pháp luật về dẫn quy định cụ thể trong việc xử lý, dẫn đến cơ quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, quan chức năng còn lúng túng trong xử lý, nhiều tránh phân tán trong công tác quản lý, nhằm có trường hợp chỉ có thể nhắc nhở, vận động mà điều kiện tập trung nguồn lực tài chính tại các chưa thể xử phạt vì không đủ cơ sở pháp lý, chưa điểm cảnh quan chung, có những công trình là kể trong trường hợp các đối tượng đánh bắt cá điểm nhất mang tính lan tỏa cho các dự án khác. trên sông, kênh rạch nội đô bằng canô, xuồng cao Chú trọng đẩy mạnh phối hợp quản lý trên tất cả tốc và dùng thiết bị xung-kích điện thì các cơ các lĩnh vực, phạm vi có liên quan đến sinh thái, quan quản lý (cụ thể là Ủy ban nhân dân quận, cảnh quan, tài nguyên gắn với sông Sài Gòn như: phường) không có phương tiện để theo dõi, truy quản lý chất lượng nước, quản lý các chất thải, bắt và xử lý. quy chuẩn về xả thải vào hệ thống sông gồm chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, chất thải III. Một số gợi ý về hoàn thiện thể chế, chính chăn nuôi; quản lý việc khai thác cát, khắc phục sách và các giải pháp tình trạng sạt lở; bảo vệ hệ thống đê điều, công Để thực hiện tốt quản lý, phát triển, đầu tư, xây trình thủy lợi gắn với việc điều hòa nguồn nước, dựng mới hệ thống bờ kè sông, kênh rạch tại dòng chảy thủy lưu, phòng chống thiên tai góp Thành phố Hồ Chi Minh, Sở Tư pháp nhận thấy, phần giữ vững cảnh quan, hiện trạng; chống công tác phối hợp quản lý liên ngành, liên vùng ngập nước khi mưa, triều cường và dự kiến là tác cần được tăng cường thực hiện thông qua việc động của biến đổi khí hậu cho đến các vấn đề hoàn thiện về thể chế đối với hệ thống văn bản quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng. quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều Để giải quyết vấn đề này, Chính quyền Thành hành, quản lý để giải quyết thấu đáo và hiệu quả phố cần quan tâm xây dựng Quy chế phối hợp các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng quản lý liên ngành gắn với trách nhiệm của từng chiến lược quy hoạch. Cụ thể: ngành trong tổng thể chung, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân Thành phố, có thể nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo/Ban Quản lý 2 Đơn cử một số vụ việc cụ thể như: vụ du phát triển sông, kè bờ sông gồm các thành viên thuyền Dìn Ký bị chìm trên sông Sài Gòn; vụ tai của các Sở, ngành chuyên môn và Ủy ban nhân nạn tàu cánh ngầm tại đoạn gần cầu Phú Mỹ; và dân các quận, huyện liên quan. mới nhất là vụ tàu contener đâm vào cầu cảng Sài Gòn. 293
  5. Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025 Như vậy, về công tác phối hợp quản lý, Sở Tư năng tiêu thoát nước, tiến đến phủ kín chiều dài pháp ủng hộ một giải pháp quản lý mang tính hệ thống sông, song song với kiểm tra việc thực đồng bộ, toàn diện, gắn với trách nhiệm chuyên hiện các quy định pháp luật về quản lý chất môn của từng cơ quan quản lý để giải quyết một lượng công trình xây dựng đối với đê điều, kè số vấn đề từ quá trình quy hoạch, phát triển theo sông, kè biển, hệ thống tiêu thoát nước, cống nguyên tắc phối hợp quản lý liên ngành, liên ngăn triều. vùng, địa bàn giáp ranh. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện 2. Một số yêu cầu của công tác quản lý, quy cần đảm bảo xuyên suốt mục đích, ý nghĩa của hoạch và phát triển: công tác quy hoạch, phát triển hệ thống hạ tầng Sở Tư pháp nhận thấy hệ thống thể chế từ văn kè bờ sông, kênh rạch phải thực sự phục vụ cho bản quy phạm pháp luật cho đến văn bản chỉ đạo, cộng đồng dân cư đô thị, du khách tham quan, vì điều hành phải được xây dựng đồng bộ, toàn lợi ích chung của xã hội theo quy định của diện, có định hướng rõ ràng để trực tiếp điều Khoản 4 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị năm chỉnh, giải quyết những yêu cầu, định hướng của 2009; đảm bảo tính rõ ràng, công khai, minh công tác quản lý, quy hoạch và phát triển ở các bạch, đúng pháp luật trong công tác quy hoạch, khía cạnh sau: quản lý để không xảy ra các hiện tượng “bao 2.1. Hoàn thiện thể chế pháp luật và văn bản chiếm”, “phân lô” trái phép nhằm chiếm hữu, sử quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch dụng không gian chung để phục vụ cho lợi ích tổng thể và quy hoạch chi tiết việc cải tạo, phát riêng của một vài dự án “đô thị ven sông”, chung triển hệ thống kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh cư cao cấp, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự nội thành gắn với các giải pháp về chuyên môn ven sông nhất là đối với những vị trí đẹp, đắc để tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng địa, mà không phục vụ cho lợi ích chung của bộ, phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp cộng đồng dân cư (công viên ven sông, hàng luật, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chiến lược của lang đi bộ ven sông), không đảm bảo chức năng công tác quy hoạch, phát triển trên cơ sở các đề củng cố và phát triển hạ tầng xã hội như thực án quy hoạch tổng thể và chi tiết trạng xảy ra ở các bãi biển, thắng cảnh của đất Trong tổ chức triển khai thực hiện, cần chú trọng nước ta trong thời gian qua. thực hiện việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng 2.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác quy đối với khu dân cư, khu đô thị mới, chỉnh trang hoạch, phát triển gắn với công tác bảo vệ môi đô thị, phát triển nhà, dự án nâng cấp đô thị phù trường sinh thái của hệ thống sông Sài Gòn, hợp với yêu cầu quy hoạch và phát triển bờ kè thích ứng với những tác động của biến đổi khí sông Sài Gòn, công tác phòng, chống thiên tai hậu. Trong tổ chức thực hiện, các cơ quan chức gắn với phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố. năng cần chú trọng thực hiện việc nghiên cứu, Lưu ý gắn kết giữa công tác xây dựng với công quan trắc về chất lượng nước và môi trường tác quy hoạch đảm bảo cảnh quan chung, đồng sông, kênh rạch, gắn với công tác bảo vệ môi thời cũng cần lưu ý đến việc phát triển hạ tầng, trường, sinh cảnh, hệ sinh thái của hệ thống sông gắn với công tác quản lý giao thông, giải quyết Sài Gòn trong địa phận Thành phố; làm tốt công vấn đề kẹt xe, ngập nước, vì đây là vấn đề ảnh tác dự báo, phát hiện và kịp thời thông báo diễn hưởng chung. biến sạt lở, cảnh báo vùng có nguy cơ xảy ra sạt Chú trọng nghiên cứu chính sách, giải pháp tạo lở nhằm xây dựng các biện pháp thích hợp phòng vùng đệm bảo vệ hệ thống bờ kè, sông Sài Gòn tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại; tăng cường kiểm (quỹ đất giáp ranh bờ kè), các quy định, quy tra, ngăn chặn khai thác cát, sỏi, khoáng sản hoặc chuẩn cụ thể về hành lang an toàn; quy tắc an thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái toàn khi tham gia giao thông đường thủy trên phép, sai phép làm ảnh hưởng hoặc gây sạt lở bờ sông, kênh rạch. Đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng sông, bờ biển. kè bờ sông, rạch tại các vị trí có nguy cơ cao sạt Tăng cường thực hiện công tác đánh giá chất lở bờ sông, rạch và các bờ sông, rạch có chức lượng, kiểm định độ an toàn nhà ở, công trình 294
  6. Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025 công cộng trong khu vực có nguy cơ sạt lở; phối Công tác quy hoạch, quản lý kênh nội thành, bờ hợp, tổ chức quản lý đầu tư xây dựng công trình, kè sông phải gắn với công tác tuyên truyền, vận thủy lợi, bố trí dân cư phòng chống thiên tai, động nhân dân cùng biết và cùng thực hiện, cống ngăn triều cường, đê biển, bờ bao, kè chống ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra thường xuyên, sạt lở, nạo vét tiêu thoát nước sông, kênh, rạch xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố; tăng cường kiểm tra, trong công tác quản lý kè bờ sông, kênh nội ngăn chặn, xử lý hoạt động xây dựng công trình, thành nói riêng và tài nguyên môi trường, cảnh nhà cửa trái phép, sai phép làm ảnh hưởng hoặc quan đô thị của Thành phố nói chung, kiên quyết gây sạt lở bờ sông. xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; đồng thời, 2.3. Hoàn thiện thể chế công tác quản lý, quy tiếp tục kiến nghị cơ quan ở Trung ương nâng hoạch, phát triển hệ thống bờ kè sông Sài Gòn, mức xử phạt vi phạm hành chính nhằm đủ sức kênh rạch phải đáp ứng yêu cầu phát triển về mặt răn đe và phù hợp với tình hình phát triển kinh văn hóa-du lịch, xem đây là nét đặc sắc của tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh; nghiên Thành phố Hồ Chí Minh, tiến đến xác định như cứu, đề xuất quy định phân cấp cho Chính quyền là một tâm điểm thuộc lĩnh vực phát triển mũi thành phố được phép quy định xử phạt đối với nhọn của Thành phố. một số hành vi vi phạm mang tính đặc thù phát Theo đó, Chính quyền các cấp, các ngành, các sinh từ thực tiễn quản lý đô thị của Thành phố địa phương, các tổ chức, đoàn thể cần tăng Hồ Chí Minh. cường việc tuyên truyền, quảng bá các thông tin, Đồng thời, Sở Tư pháp kiến nghị Ủy ban nhân sự kiện văn hóa và du lịch nhằm thu hút khách dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp du lịch, các sự kiện liên quan đến sông Sài Gòn ở tục tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp khu vực nội đô phù hợp với chiến lược phát triển luật của Trung ương về quy hoạch, quản lý đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm để xác định các quy định, điều khoản của Luật, văn hóa lớn bên cạnh là trung tâm kinh tế-tài Nghị định giao thẩm quyền cho Chính quyền địa chính của nước ta; thực hiện tốt công tác vận phương (Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban động, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi nhân dân cấp Thành phố) trong việc ban hành trường của người dân và du khách, thực hiện nếp các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, sống đô thị văn minh, hiện đại, xanh-sạch-đẹp, quy định về quản lý, phát triển bờ kè, sông, kênh thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên rạch thuộc phạm vi của địa phương để tham mưu nhiên trong xu thế phát triển loại hình “đô thị ban hành văn bản theo đúng thẩm quyền. sinh thái” ngày nay. Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý về giao Trường hợp qua công tác rà soát văn bản nhận thông đường thủy nội địa, đề xuất, xây dựng và thấy chưa có quy định về phân cấp, đề nghị các hoàn thiện các quy chuẩn về điều kiện và quy tắc đơn vị tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án, an toàn tham gia giao thông đường thủy nội địa phương án báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, để hạn chế và kéo giảm các tai nạn giao thông ngành liên quan sớm ban hành văn bản chi tiết đường thủy, đem lại sự yên tâm cho người dân thi hành, ban hành quy định riêng có tính đặc thù Thành phố và du khách, qua đó góp phần phát hoặc phân cấp cho Thành phố ban hành hoặc có triển các loại hình du lịch đường sông gắn với thể cho phép thực hiện theo cơ chế thí điểm, như cảnh quan sông ngòi, kênh rạch của Thành phố. vậy, sẽ đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục 3. Tăng cường hoàn thiện hệ thống pháp luật pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển và đẩy mạnh công tác quản lý, thực thi pháp khai các giải pháp quản lý, điều hành trên thực tế luật về quy hoạch phát triển kênh nội thành, phù hợp với chiến lược chung. bờ kè sông Sài Gòn 295
  7. Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025 DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ HỆ THỐNG SÔNG, KÊNH RẠCH, ĐÊ ĐIỀU Tên TT văn Số ký hiệu Trích yếu văn bản bản NHÓM CÁC VĂN BẢN VỀ BẢO VỆ CẢNH QUAN TRÊN SÔNG, KÊNH RẠCH (05 văn bản) 29/2014/QĐ- Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Quyết 1 UBND Chí Minh định 29/8/2014 319/2003/QĐ- Quyết Về ban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên 2 UB định sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 26/12/2003 61/2016/QĐ- Về việc ban hành Quy chế quản lý và xử lý vật tư thu hồi từ các công trình hạ Quyết 3 UBND tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và công viên cây xanh do Thành định 10/12/2016 phố Hồ Chí Minh quản lý 22/2017/QĐ- Ban hành về Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh Quyết 4 UBND rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh định 18/4/2017 09/2010/CT- Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ Chỉ 5 UBND công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thành thị 11/3/2010 phố Hồ Chí Minh NHÓM VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (05 văn bản) 02/2013/QĐ- Quyết Về quy định điều kiện an toàn hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ 7 UBND định có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người 10/1/2013 22/2014/QĐ- Ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy Quyết 8 UBND trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh định 01/7/2014 39/2014/QĐ- Ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Quyết 9 UBND Thành phố Hồ Chí Minh định 21/11/2014 27/2015/QĐ- Về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang Quyết 10 UBND sông trên địa bàn Thành phố định 08/6/2015 33/2006/CT- Về tăng cường công tác quản lý hoạt động xếp dỡ hàng hóa rau củ quả, trái cây Chỉ 11 UBND các loại và thủy hải sản tại các cảng, bến thủy nội địa dọc 04 tuyến giao thông thị 23/10/2006 đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh NHÓM VĂN BẢN VỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG SÔNG, KÊNH RẠCH (08 văn bản) 73/2007/QĐ- Về ban hành Quy định Quản lý dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn hầm Quyết 12 UBND cầu, bùn nạo vét hệ thống thoát nước và kênh rạch trên địa bàn Thành phố Hồ định 10/05/2007 Chí Minh 107/2007/QĐ- Quyết Về ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên 13 UBND định địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 31/07/2007 16/2014/QĐ- Về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Quyết 14 UBND Chí Minh định 06/5/2014 04/2015/QĐ- Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản Quyết 15 UBND chưa khai thác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh định 15/01/2015 296
  8. Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025 44/2015/QĐ- Ban hành Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết 16 UBND định 09/9/2015 57/2015/QĐ- Về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Quyết 17 UBND Minh. định 10/12/2015 37/2018/QĐ- Quyết Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ 18 UBND ngày định liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 09/10/2018 48/2018/QĐ- Quyết Ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hệ 19 UBND ngày định thống quan trắc tự động của các nguồn thải lớn trên địa bàn Thành phố. 15/12/2018 NHÓM VĂN BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, SẠT LỞ, NGẬP NƯỚC, BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU (09 văn bản) 16/2019/QĐ- Quyết Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, 20 UBND định bờ biển trên địa bàn thành phố 01/7/2019 59/2011/QĐ- Quyết Ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả 21 UBND định thiên tai trên địa bàn thành phố 21/9/2011 52/2011/QĐ- Về việc công bố các danh mục kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC Quyết 22 UBND trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập định 29/7/2011 nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 33/2013/QĐ- năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố các định mức kinh Quyết 23 UBND tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ định 30/8/2013 kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 47/2015/QĐ- năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố các định mức kinh Quyết 24 UBND tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ định 30/9/2015 kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND công bố các định 37/2016/QĐ- Quyết mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình 25 UBND định đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông 27/9/2016 nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 14/2017/QĐ- năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố các định mức kinh Quyết 26 UBND tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng cồng trình đê bao, bờ định 14/3/2017 kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nưóc kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 28/2014/QĐ- Ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị Quyết 27 UBND trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh định 06/8/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý khai thác và bảo 35/2014/QĐ- vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết 28 UBND Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban định 04/11/2014 nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh SƠ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 297
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2