intTypePromotion=3

quy định về công tác bảo hộ lao động kỹ thuật an toàn: tập 2 - ks.lê văn quân

Chia sẻ: Vy Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:206

0
33
lượt xem
6
download

quy định về công tác bảo hộ lao động kỹ thuật an toàn: tập 2 - ks.lê văn quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

quy định về công tác bảo hộ lao động kỹ thuật an toàn: tập 2 - ks.lê văn quân trình bày về những quy định về an toàn lao động cho các nghành nghề. mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy định về công tác bảo hộ lao động kỹ thuật an toàn: tập 2 - ks.lê văn quân

Quy định về công tác BHLĐ-KTAT - Những quy định về ATLĐ cho các ngành nghề<br /> <br /> QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG<br /> KỸ THUẬT AN TOÀN<br /> TẬP 2<br /> NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG<br /> CHO CÁC NGÀNH NGHỀ<br /> <br /> PHÊ DUYỆT<br /> Ngày<br /> tháng<br /> năm 2010<br /> TỔNG GIÁM ĐỐC<br /> <br /> LƯU HÀNH NỘI BỘ<br /> <br /> Đại tá Nguyễn Đức Hải<br /> <br /> THAM GIA BIÊN SOẠN:<br /> Thượng tá, KS Lê Văn Quân - Trưởng phòng An toàn<br /> Trung tá, CN Ngô Xuân Hưng - Phó Trưởng P.AT<br /> Trung tá CN, KS Nguyễn Quốc Điểm - Trợ lý P.AT<br /> KS Ông Lạng Sơn - Trợ lý OHSAS P.AT<br /> <br /> Phòng An toàn/Công ty TNHH MTV Ba Son<br /> <br /> 1<br /> <br /> Quy định về công tác BHLĐ-KTAT - Những quy định về ATLĐ cho các ngành nghề<br /> <br /> Phòng An toàn/Công ty TNHH MTV Ba Son<br /> <br /> 2<br /> <br /> Quy định về công tác BHLĐ-KTAT - Những quy định về ATLĐ cho các ngành nghề<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Mục lục .................................................................................................................. 3<br /> Các từ ngữ viết tắt .................................................................................................. 9<br /> Phần 1: Hiện trạng và giải pháp cải thiện môi trường lao động tại một số<br /> doanh nghiệp đóng và sửa chữa tàu thủy ......................................................... 11<br /> 1.1. Đặt vấn đề .................................................................................................. 11<br /> 1.2. Hiện trạng ô nhiễm MTLĐ tại doanh nghiệp đóng và sửa chữa tàu thủy .... 11<br /> 1.3. Một số giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và BVMT ............................ 12<br /> 1.3.1. Giải pháp cải thiện điều kiện làm việc ........................................................ 12<br /> 1.3.2. Giải pháp BVMT........................................................................................ 12<br /> Phần 2: Kỹ thuật an toàn lao động.................................................................... 14<br /> 2.1. Khái niệm chung về các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa ......... 14<br /> 2.1.1. Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương trong sản xuất ............................... 14<br /> 2.1.2. Các nhóm nguyên nhân gây chấn thương trong sản xuất ............................ 14<br /> 2.1.3. Các biện pháp và phương tiện KTAT cơ bản.............................................. 15<br /> 2.2. Những yêu cầu chung về an toàn khi thiết kế các cơ sở sản xuất ................ 19<br /> 2.2.1. An toàn khi thiết kế tổng mặt bằng ............................................................. 19<br /> 2.2.2. An toàn khi thiết kế các phân xưởng sản xuất............................................. 20<br /> 2.2.3. Cấp thoát nước và làm sạch nước thải ........................................................ 21<br /> 2.3. Kỹ thuật an toàn trong cơ khí và luyện kim ................................................ 21<br /> 2.3.1. Những nguyên nhân gây ra TNLĐ trong cơ khí và luyện kim .................... 21<br /> Phần 3: Quy định ATLĐ cho các ngành nghề trong Công ty Ba Son ............. 24<br /> 3.1. Quy định chung .......................................................................................... 24<br /> 3.2. An toàn lao động chống trượt ngã............................................................... 25<br /> 3.2.1. Nguy cơ gây tai nạn.................................................................................... 25<br /> 3.2.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn .......................................................................... 25<br /> 3.3. An toàn lao động trong công tác kiểm tra triền đà, đốc ụ trước khi đưa tàu<br /> vào sửa chữa ........................................................................................................ 26<br /> 3.3.1. Nguy cơ tai nạn .......................................................................................... 26<br /> 3.3.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn .......................................................................... 26<br /> 3.4. An toàn lao động khi làm việc trên cao....................................................... 29<br /> 3.4.1. Các nguy cơ ngã cao trong thi công............................................................ 29<br /> 3.4.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn .......................................................................... 29<br /> 3.5. An toàn lao động khi sử dụng giàn giáo...................................................... 33<br /> 3.5.1. Nguy cơ mất an toàn................................................................................... 34<br /> 3.5.2. Điều kiệm kỹ thuật an toàn ......................................................................... 34<br /> 3.6. An toàn lao động trong công tác chống ăn mòn và sơn ............................... 41<br /> 3.6.1. Những mối nguy tiềm ẩn gây tai nạn .......................................................... 41<br /> 3.6.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn .......................................................................... 41<br /> 3.7. An toàn lao động trong công tác làm dây, đệm tàu ..................................... 44<br /> 3.7.1. Nguy cơ gây tai nạn.................................................................................... 44<br /> 3.7.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn .......................................................................... 44<br /> 3.8. An toàn lao động khi làm việc trong hầm tàu ............................................. 46<br /> Phòng An toàn/Công ty TNHH MTV Ba Son<br /> <br /> 3<br /> <br /> Quy định về công tác BHLĐ-KTAT - Những quy định về ATLĐ cho các ngành nghề<br /> <br /> 3.8.1. Các yếu tố nguy hiểm khi làm việc trong hầm kín.................................... 47<br /> 3.8.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn khi làm việc trong hầm kín............................. 47<br /> 3.9.<br /> An toàn lao động khi cắt hàn hơi .............................................................. 50<br /> 3.9.1. Các yếu tố nguy hiểm khi sử dụng chai oxy ............................................. 50<br /> 3.9.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 51<br /> 3.10. An toàn lao động trong hàn điện............................................................... 55<br /> 3.10.1. Những nguy cơ mất an toàn...................................................................... 55<br /> 3.10.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 55<br /> 3.11. An toàn lao động khi sử dụng nồi hơi....................................................... 59<br /> 3.11.1. Những nguy cơ mất an toàn...................................................................... 59<br /> 3.11.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 59<br /> 3.12. ATLĐ trong công tác sửa chữa hệ thống đường ống, van tàu thủy ........... 62<br /> 3.12.1. Những nguy cơ mất an toàn...................................................................... 62<br /> 3.12.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 62<br /> 3.13. An toàn lao động công nhân quét sơn, vôi ................................................ 63<br /> 3.13.1. Những nguy cơ mất an toàn...................................................................... 63<br /> 3.13.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 63<br /> 3.14. An toàn lao động khi đào đất thử công ..................................................... 65<br /> 3.14.1. Các nguy cơ tai nạn lao động.................................................................... 65<br /> 3.14.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 65<br /> 3.15. An toàn lao đỘng khi lỢp mái.................................................................. 68<br /> 3.15.1. Các nguy cơ tai nạn lao động khi lợp mái................................................. 68<br /> 3.15.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 68<br /> 3.16. An toàn lao động đối với thợ xây ............................................................. 70<br /> 3.16.1. Nguy cơ mất an toàn................................................................................. 70<br /> 3.16.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 70<br /> 3.17. An toàn lao động trong công tác phá dỡ công trình................................... 73<br /> 3.17.1. Nguy cơ mất an toàn................................................................................. 73<br /> 3.17.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 73<br /> 3.18. An toàn lao động đối với thợ đúc bê tông ................................................. 75<br /> 3.18.1. Những mối nguy gây tai nạn .................................................................... 75<br /> 3.18.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 75<br /> 3.19. An toàn lao động đối với thợ mộc xây dựng............................................. 80<br /> 3.19.1. Những mối nguy gây tai nạn .................................................................... 80<br /> 3.19.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 80<br /> 3.20. An toàn lao động đối với công nhân bốc xếp thủ công ............................. 82<br /> 3.20.1. Những mối nguy gây tai nạn .................................................................... 82<br /> 3.20.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 82<br /> 3.21. An toàn lao động đối với thợ điện ............................................................ 84<br /> 3.21.1. Những mối nguy gây tai nạn .................................................................... 84<br /> 3.21.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 84<br /> 3.22. An toàn lao động khi vận hành máy phát điện .......................................... 87<br /> 3.22.1. Những mối nguy gây tai nạn .................................................................... 87<br /> 3.22.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn........................................................................ 87<br /> Phòng An toàn/Công ty TNHH MTV Ba Son<br /> <br /> 4<br /> <br /> Quy định về công tác BHLĐ-KTAT - Những quy định về ATLĐ cho các ngành nghề<br /> <br /> 3.23. An toàn lao động khi làm việc với thiết bị hàng hải, radio ........................ 91<br /> 3.23.1. Những mối nguy gây tai nạn..................................................................... 91<br /> 3.23.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ........................................................................ 91<br /> 3.24. An toàn lao động khi làm việc với acquy.................................................. 92<br /> 3.24.1. Những mối nguy gây tai nạn..................................................................... 92<br /> 3.24.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ........................................................................ 92<br /> 3.25. ATLĐ khi sửa chữa trục chân vịt (bên trong buồng máy) ......................... 93<br /> 3.25.1. Những mối nguy gây tai nạn..................................................................... 93<br /> 3.25.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ........................................................................ 93<br /> 3.26. ATLĐ khi sửa chữa trục lái, bánh lái, chân vịt (bên ngoài phía sau lái) .... 94<br /> 3.26.1. Những mối nguy gây tai nạn..................................................................... 94<br /> 3.26.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ........................................................................ 94<br /> 3.27. An toàn lao động khi sửa chữa máy .......................................................... 95<br /> 3.27.1. Nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn ..................................................................... 95<br /> 3.27.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ........................................................................ 95<br /> 3.28. An toàn lao động khi sử dụng dụng cụ cơ khí cầm tay.............................. 97<br /> 3.28.1. Nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn.............................................................. 97<br /> 3.28.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ........................................................................ 97<br /> 3.29. An toàn lao động khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay................................. 98<br /> 3.29.1. Nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn.............................................................. 98<br /> 3.29.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ........................................................................ 98<br /> 3.30. An toàn lao động khi sử dụng máy công cụ .............................................. 99<br /> 3.30.1. Những nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn .......................................................... 99<br /> 3.30.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ...................................................................... 100<br /> 3.31. An toàn lao động khi sử dụng máy nén khí............................................. 102<br /> 3.31.1. Nguy cơ mất an toàn............................................................................... 102<br /> 3.31.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ...................................................................... 102<br /> 3.32. An toàn lao động khi sử dụng máy tiện................................................... 103<br /> 3.32.1. Nguy cơ mất an toàn............................................................................... 103<br /> 3.32.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ...................................................................... 103<br /> 3.33. An toàn lao động khi sử dụng máy bào................................................... 105<br /> 3.33.1. Nguy cơ mất an toàn............................................................................... 105<br /> 3.33.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ...................................................................... 105<br /> 3.34. An toàn lao động khi sử dụng máy khoan............................................... 106<br /> 3.34.1. Nguy cơ mất an toàn............................................................................... 106<br /> 3.34.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ...................................................................... 106<br /> 3.35. An toàn lao động khi sử dụng máy mài................................................... 108<br /> 3.35.1. Nguy cơ mất an toàn............................................................................... 108<br /> 3.35.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ...................................................................... 108<br /> 3.36. An toàn lao động khi sử dụng máy phay................................................. 110<br /> 3.36.1. Nguy cơ mất an toàn............................................................................... 110<br /> 3.36.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn ...................................................................... 110<br /> 3.37. An toàn lao động khi sử dụng máy cắt đột liên hợp ................................ 111<br /> 3.37.1. Nguy cơ mất an toàn............................................................................... 111<br /> Phòng An toàn/Công ty TNHH MTV Ba Son<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản