QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
132
lượt xem
19
download

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại UBND Phường 2. UBND Phường chuyển hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho UBND Quận. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  1. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO KẾ HOẠCH CHÚ GIẢI : 1. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại UBND Phường 2. UBND Phường chuyển hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho UBND Quận. 3. UBND Quận ký giấy chứng nhận đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền và chuyển về UBND Phường. Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền ký GCN của Sở Xây dựng, sau khi UBND quận thụ lý hồ sơ, sẽ : 2a. Chuyển Sở Xây dựng thụ lý hồ sơ theo phân cấp. 2b. Sở Xây dựng ký GCN và chuyển hồ sơ về UBND Quận. UBND Quận vào sổ bộ, chuyển hồ sơ về UBND phường. 4. UBND Phường phát hành phiếu chuyển để người dân liên hệ cơ quan thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính 5. UBND Phường phát hành giấy chứng nhận sau khi đương sự đã thực hiện nghĩa vụ thuế ( hoặc ghi nợ ) theo quy định. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO NHU CẦU CHÚ GIẢI :
  2. 1. Người dân liên hệ Đơn vị đo vẽ để lập Sơ đồ nhà – đất. 2. Người dân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tại UBND Phường. 3. Người dân nhận hồ sơ từ UBND Phường, sau đó nộp tại UBND Quận để được cấp giấy chứng nhận. 4. Người dân nhận phiếu chuyển từ UBND Quận, và liên hệ cơ quan Thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính. 5. UBND Quận phát hành giấy chứng nhận sau khi đương sự đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền ký GCN của Sở Xây dựng : 3a. Người dân nhận hồ sơ từ UBND quận, sau đó nộp tại Sở Xây dựng. 5a. Sở Xây dựng phát hành phiếu chuyển để người dân liên hệ cơ quan thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính và phát hành giấy chứng nhận sau khi đương sự đã thực hiện nghĩa vụ thuế ( hoặc ghi nợ ) theo quy định. Qui trình và thủ tục hành chính hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất + Giấy tờ hợp lệ về nhà đất + Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận + Phương thức và qui trình cấp giấy chứng nhận + Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận áp dụng riêng cho một số trường hợp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản