Quyết Định Số: 826/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
6
download

Quyết Định Số: 826/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH (01/7/1915 – 01/7/2010) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 826/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 826/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH (01/7/1915 – 01/7/2010) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010; Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010; Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 – 01/7/2010) với các nội dung chính sau đây: 1. Mục đích, yêu cầu - Khẳng định công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và đất nước. - Giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực học tập phẩm chất cộng sản cao quý “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”, luôn nêu cao đạo đức cách
  2. mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của đồng chí Nguyễn Văn Linh, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh cần được tổ chức chu đáo, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm tính giáo dục sâu rộng, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2. Các hoạt động kỷ niệm a) Tổ chức Hội thảo khoa học cấp nhà nước - Mục tiêu Hội thảo: khẳng định những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước; tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Nguyễn Văn Linh; những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan tổ chức Hội thảo này. Mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội thảo. b) Các hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Hưng Yên - Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại thành phố Hưng Yên. Mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. - Tổ chức Lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh. - Tổ chức Hội thảo khoa học về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. - Tổng kết cuộc thi tìm hiểu về “Thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh”. c) Hoạt động tuyên truyền - Các cơ quan báo chí, xuất bản trong cả nước xây dựng chương trình, chuyên mục tuyên truyền, xuất bản ấn phẩm về đồng chí Nguyễn Văn Linh. - Tổ chức hội thảo, trao đổi, tọa đàm, các hoạt động tuyên truyền, triển lãm ảnh, chương trình văn nghệ … về đồng chí Nguyễn Văn Linh. 3. Phân công nhiệm vụ
  3. a) Ban Tuyên giáo Trung ương - Xây dựng đề cương tuyên truyền về đồng chí Nguyễn Văn Linh. - Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí, xuất bản tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. - Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị và hoàn thiện hai bài phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội thảo khoa học cấp nhà nước và Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Hưng Yên. b) Văn phòng Trung ương Đảng - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị và hoàn thiện hai bài phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội thảo khoa học cấp nhà nước và Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Hưng Yên. - Đề xuất mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. c) Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tổ chức Hội thảo khoa học cấp nhà nước về đồng chí Nguyễn Văn Linh. - Chuẩn bị hai bài phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội thảo khoa học cấp nhà nước và Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Hưng Yên, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng thẩm định. d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức các hoạt động triển lãm, chiếu phim tài liệu, biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. đ) Bộ Thông tin và Truyền thông
  4. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản có hình thức hoạt động cụ thể tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. e) Đài Truyền hình Việt Nam - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chiếu phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Văn Linh. - Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại tỉnh Hưng Yên và các địa phương khác trong cả nước. g) Đài Tiếng nói Việt Nam Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chương trình ca nhạc kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. - Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại tỉnh Hưng Yên và các địa phương khác trong cả nước. h) Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên - Xây dựng kịch bản tổ chức Lễ dâng hương và Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. - Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh theo kế hoạch của tỉnh; chủ động phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Hưng Yên. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đồng chí Nguyễn Văn Linh – người con ưu tú của tỉnh Hưng Yên và đất nước trong toàn tỉnh. i) Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình, nhất là các địa phương, đơn vị nơi đồng chí Nguyễn Văn Linh đã từng sống, công tác hoặc đến thăm. 4. Kinh phí
  5. Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được quyết toán theo quy mô Đề án này và nằm ngoài kinh phí đã được giao theo Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên và các thành viên Ban Tổ chức cấp Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CẤP NHÀ - Ban Bí thư Trung ương Đảng; NƯỚC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; LỚN TRONG HAI NĂM 2009 - 2010 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân - Văn phòng Quốc hội; - UBTW MTTQVN; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - UBND thành phố Hồ Chí Minh; - UBND tỉnh Hưng Yên; - Các thành viên BTC cấp Nhà nước; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b)
Đồng bộ tài khoản