intTypePromotion=1

Quyết định 0665/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 0665/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0665/2003/QĐ-BTM về việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0665/2003/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0665/2003/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0665/2003/QĐ-BTM NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC CẤP VISA HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 669/CP-KTTH ngày 21/5/2003 về việc triển khai Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ; Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Uỷ quyền cho các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tầu, Đồng Nai, cấp VISA cho hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Điều 2. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực và các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ 01/7/2003. Mai Văn Dâu (Đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2