Quyết định 08/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định 08/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 08/2003/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỒNG THÁP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 10564/TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2002, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trường Đại học Sư phạm đồng Tháp trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp. Điều 2. Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng; trụ sở của trường đặt tại thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điều 3. Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp có nhiệm vụ: - Đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp học cho tỉnh Đồng Tháp và vùng đồng bằng sông Cửu Long. - Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. - Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Điều 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiến hành bàn giao nguyên trạng trường cho Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành.
  2. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản