intTypePromotion=1

Quyết định 115/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
4
download

Quyết định 115/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 115/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 115/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 115/2006/QĐ-TTg NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai như sau: 1. Sắp xếp các nông trường quốc doanh: - Xí nghiệp nông công nghiệp chè Bàu Cạn chuyển đổi thành Công ty chè Bàu Cạn; - Xí nghiệp nông công nghiệp chè Biển Hồ chuyển đổi thành Công ty chè Biển Hồ; - Nông trường chè Ayun chuyển đổi thành Công ty chè Ayun; - Củng cố nâng cao hiệu quả sản xuất Công ty cà phê tỉnh Gia Lai, Công ty cà phê Chư Pảh. 2. Chuyển thành công ty lâm nghiệp các lâm trường sau : - Lâm trường Ka Nak; - Lâm trường Lơ Ku; - Lâm trường Trạm Lập; - Lâm trường Krông Pa; - Lâm trường Đắk Roong; - Lâm trường Sơ Pai; - Lâm trường Hà Nừng; - Lâm trường Kông H’de; - Lâm trường Ia Pa;
  2. 2 - Lâm trường Kông Chiêng; - Lâm trường Kông Chro. 3. Chuyển thành ban quản lý rừng phòng hộ các lâm trường sau: - Lâm trường Đức Cơ; - Lâm trường Chư Păh 2; - Lâm trường Mang Yang II; - Lâm trường An Khê. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh như quy định tại Điều 1 Quyết định này. 2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương và các quy định của pháp luật về đất đai, về bảo vệ và phát triển rừng. Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện Đề án này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2