Quyết định 128/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định 128/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 128/2002/QĐ-TTg về một số chính sách ưu đãi đối với TCT xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Bộ Xây dựng) sản xuất cấu kiện, vật liệu là nhà ở cho các hộ dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 128/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 128/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 128/2002/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM (BỘ XÂY DỰNG) SẢN XUẤT CẤU KIỆN, VẬT LIỆU LÀM NHÀ Ở CHO CÁC HỘ DÂN VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ Ở CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, Căn cứ Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 2 tháng 8 năm 2002, Theo đề nghị của Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Bộ Xây dựng) tại Công văn số 1972 VC/ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2002 và Công văn số 2143A VC/ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2002, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tổng công ty xuất khẩu xây dựng Việt Nam (Bộ Xây dựng) đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên để thực hiện chính sách cho các hộ dân mua trả chậm nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư (theo Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 2/8/2002) và cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên mua trả chậm nhà ở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 144/TB-VPCP ngày 12/9/2002 của Văn phòng Chính phủ) được hưởng các chính sách sau: 1. Miễn tiền thuê đất nơi xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở. 2. Không tính thuế giá trị gia tăng đầu ra của sản phẩm, cấu kiện, vật liệu, nhà ở bán cho dân. 3. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở trong thời gian thực hiện dự án.
  2. 4. Miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (phụ thu nếu có) của máy móc thiết bị, vật tư thiết yếu nhập khẩu loại trong nước chưa sản xuất được phục vụ sản xuất các sản phẩm này. Bộ Tài chính quy định danh mục được miễn. 5. Được vay vốn với lãi suất ưu đãi 3% năm từ Quỹ Hỗ trợ phát triển để đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở. Thời hạn vay là 5 năm. Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất và phí cho Quỹ hỗ trợ phát triển. 6. Để bảo đảm ổn định giá bán nhà ở trả chậm cho dân, doanh nghiệp được tính vào giá thành sản phẩm khoản chi phí dự phòng biến động giá vật tư nguyên liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Điều 2. Tổng công ty xuất nhập khẩu xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Bộ Xây dựng) xây dựng phương án chi phí để xác định giá bán nhà ở cho dân với giá thành và giá bán hợp lý, báo cáo Bộ Tài chính biết; công khai chi phí sản xuất và giá bán nhà ở cho dân. Điều 3. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Tổng Giám đốc quỹ hỗ trợ phát triển, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ và các tỉnh: Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Tổng Giám đốc Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Bộ Xây dựng) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản