Quyết định 138/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 138/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 138/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Răng- Hàm- Mặt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 138/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 138/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 138/2002/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC RĂNG - HÀM - MẶT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 8278/TCCB ngày 18 tháng 9 năm 2002, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Trường Đại học Răng - Hàm - Mặt trên cơ sở Khoa Răng - Hàm - Mặt của Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Răng - Hàm - Mặt Hà Nội. Điều 2. Trường Đại học Răng - Hàm - Mặt trực thuộc Bộ Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng; trụ sở của trường tại thành phố Hà Nội. Điều 3. Trường Đại học Răng - Hàm - Mặt có nhiệm vụ : - Đào tạo cán bộ có trình độ đại học thuộc lĩnh vực răng hàm mặt. - Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ xã hội thuộc lĩnh vực răng hàm mặt. Điều 4. Bộ Y tế tiến hành sắp xếp tổ chức, sớm đưa Trường Đại học Răng - Hàm - Mặt vào hoạt động. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Viện trưởng Viện Răng - Hàm - Mặt Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản