Quyết định 17/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Long Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
4
download

Quyết định 17/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất và tổ chức không gian khu đất xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2005/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 17/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KHU ĐẤT XÂY DỰNG HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM - TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: Xã Phù Linh - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; - Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội; - Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý Quy hoạch đô thị; - Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2020; - Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 24/2001/QĐ-UB ngày 09/5/2001; - Căn cứ Quyết định số 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định Lập các đồ án quy hoạch đô thị; - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 2516/2004/TTr-QHKT ngày 10/12/2004. QUYẾT ĐỊNH Điều I. Phê duyệt Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất và tổ chức không gian khu đất xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 10/2004 với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Vị trí, phạm vi, ranh giới, quy mô: 1.1. Vị trí: Khu đất quy hoạch xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam nằm giáp phía Nam núi Đền, trong Khu Du lịch Văn hoá, Nghỉ ngơi cuối tuần Đền Sóc thuộc địa bàn Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 1.2. Ranh giới: - Phía Bắc: Giáp đường lên Chùa Non;
  2. - Phía Đông Bắc: Giáp đường đi Hồ Đền; - Phía Đông Nam: Giáp đường đi Hồ Đồng Quan; - Phía Nam: Giáp đường quy hoạch và Khu Du lịch Văn hoá, Nghỉ ngơi cuối tuần Đền Sóc; - Phía Tây: Giáp chân Núi Đền. 1.3. Quy mô: Diện tích đất lập quy hoạch cơ cấu sử dụng đất và tổ chức không gian khoảng: 106.750 m2. 2. Mục tiêu nhiệm vụ của đồ án: - Cụ thể hoá Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch chung Xây dựng Huyện Sóc Sơn và góp phần tạo cảnh quan khu vực để bảo tồn tôn tạo di tích Đền Gióng và khu du lịch ở phía Bắc Thành phố Hà Nội. - Tạo căn cứ để xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam đồng bộ về cơ sở vật chất, có quy mô hợp lý nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo, giáo dục và yêu cầu chuyên ngành nghiên cứu Phật học. - Quy hoạch Cơ cấu sử dụng đất và Tổ chức không gian khu đất xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam, tỷ lệ 1/500 được phê duyệt làm cơ sở để chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất xây dựng Học viện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. - Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp yêu cầu sử dụng của các hạng mục công trình trong Học viện, khai thác cảnh quan địa hình thiên nhiên, đóng góp vào đặc trưng kiến trúc của khu du lịch của Thành phố và Khu bảo tồn di tích Đền Sóc. 3. Nội dung quy hoạch chi tiết: 3.1. Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất: a. Quy hoạch sử dụng đất: * Tổng diện tích trong phạm vi nghiên cứu: 106.750 m2 Trong đó: - Đất đề nghị tạm giao quản lý làm đường quy hoạch: 5.222 m2 - Diện tích đất xây dựng Học viện: 101.528 m2 Bao gồm các khu chức năng: + Khu Bảo tàng, Thư viện: 5.783 m2 + Khu Giảng đường, Hành chính, Nghiên cứu khoa học, Nhà ăn, 23.330 m2
  3. Câu lạc bộ, Y tế: + Khu Đại giảng đường: 4.958 m2 + Khu Ký túc xá tăng ni, cán bộ; Nhà khách: 31.078 m2 + Cây xanh, tượng đài: 17.365 m2 + Khu vực bãi đỗ xe tập trung: 1.742 m2 + Đường nội bộ (mặt cắt 8,5m; lòng đường 5,5m; hè 1,5m x 2): 17.272 m2 b. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đạt được: - Diện tích xây dựng khoảng: 19.694 m2 - Diện tích sàn xây dựng khoảng: 63.236 m2 - Mật độ xây dựng khoảng: 19,4% - Hệ số sử dụng đất khoảng: 0,62 lần - Tầng cao trung bình: 3,2 tầng c. Bố cục không gian kiến trúc quy hoạch và cảnh quan: - Giải pháp bố cục mặt bằng: Chủ thể bố cục không gian là Khu Hành chính và Đào tạo (gồm các công trình: Giảng đường, Hành chính, Nghiên cứu khoa học...). Các trục không gian chính được bố trí theo các hướng Đông Nam - Tây Bắc và Đông Bắc - Tây Nam, kết hợp linh hoạt với các tuyến đường vòng và các cổng chính. Phía Đông Nam tổ chức quảng trường bán nguyệt, từ đây có thể tiếp cận với các khu chức năng một cách nhanh nhất bởi hệ thống đường nội bộ. Cổng phụ phía đường vào Đền Sóc theo trục không gian hướng về khu đồi thông với các công trình hai bên gồm: Bảo tàng, Thư viện, Đại giảng đường, Khu cây xanh, Thể dục thể thao khai thác khu đồi thông hiện có với biểu tượng của Học viện phật giáo là điểm nhấn cao nhất trong tổng thể công trình và là nơi chuyển tiếp không gian: từ khu Hành chính, Học tập, Nghiên cứu sang khu Ký túc xá, từ địa hình bằng phẳng sang đồi gò bán sơn địa. - Hình khối và chiều cao công trình: Các công trình Viện nghiên cứu, Giảng đường, Học tập, Thư viện, Bảo tàng có không gian lớn, cao 3 tầng xây dựng trên địa hình tương đối bằng phẳng, phù hợp yêu cầu sử dụng; Nhà ký túc xá được thiết kế cao 3 tầng, kích thước và hình khối linh hoạt phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, hướng dốc của địa hình. - Tổ chức cây xanh, tiểu cảnh: Các vườn hoa, cây xanh, hồ nước... phục vụ cho học tập, nghiên cứu, nghỉ ngơi của các học viên và tạo thành một hệ thống liên hoàn trên cơ sở địa hình hiện có, đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát nước. Điều II.
  4. - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm xác nhận bản vẽ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất và tổ chức không gian kèm theo Quyết định phê duyệt trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định này; - Học viện Phật giáo Việt Nam căn cứ Thông tư số 10/2000/TT-BXD ngày 08/8/2000 của Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án Học Viện Phật giáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Pháp luật. - Chủ tịch UBND Huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch được duyệt và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của Pháp luật. - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều III. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch UBND Huyện Sóc Sơn, Chủ tịch UBND Xã Phù Linh; Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản