intTypePromotion=1

Quyết định 223/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
122
lượt xem
7
download

Quyết định 223/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 223/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Dệt Việt Thắng thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 223/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH C Ủ A TH Ủ T Ư Ớ NG CHÍNH PH Ủ S Ố 223/2005/QĐ- TTg NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2005 V Ề VI Ệ C CHUY Ể N CÔNG TY D Ệ T VI Ệ T TH Ắ NG THU Ộ C T Ổ NG CÔNG TY D Ệ T – MAY VI Ệ T NAM THÀNH C ÔNG TY TRÁCH NHI Ệ M H Ữ U H Ạ N NHÀ N Ư Ớ C M Ộ T THÀNH VIÊN TH Ủ T Ư Ớ NG CHÍNH PH Ủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Công ty Dệt Việt Thắng - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp. - Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng - Tên giao dịch quốc tế: Viet Thang Textile one member of state responsibility limmited company. - Tên viết tắt tiếng Anh: VICOTEX. - Vốn điều lệ: 114.546.341.596 đồng (một trăm mười bốn tỷ năm trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm chín mươi sáu đồng). - Trụ sở chính: Khu phố 1, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: sản xuất kinh doanh các sản phẩm sợi, chỉ khâu, vải các loại; kinh doanh hàng may mặc, khăn bông; kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp chủng loại xơ, bông, len, tơ tằm, đay, thảm, nguyên liệu, máy móc thiết bị phụ tùng, phụ liệu, hóa chất ngành dệt may; cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; lắp đặt thiết bị công nghiệp và các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật. Điều 3. Tổ chức và hoạt động
  2. 2 1. Cơ cấu tổ chức của công ty theo mô hình: Hội đồng quản trị 2. Tổ chức và hoạt động của công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền là đại diện chủ sở hữu Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Địa chỉ: số 25 Bà Triệu- Quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty. Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty Dệt Việt Thắng. Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Đi ề u 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Dệt Việt Thắng và Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Việt Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2