Quyết định 25/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 25/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2003/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 25 /2003/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN XĂNG DẦU TRONG N ƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2003 (công văn số 83/ VPCP-KTTH ngày 14 tháng 02 năm 2003); Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại công văn số 036/TM-KHTK ngày 11 tháng 02 năm 2003, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Điều chỉnh giá bán tối đa một số loại xăng dầu như sau: 1. Giá bán lẻ xăng không chì RON 92: 5.600 đồng/lít 2. Giá bán lẻ xăng không chì RON 90: 5.400 đồng/lít 3. Giá bán lẻ xăng không chì RON 83: 5.200 đồng/lít 4. Giá bán lẻ diesel 0,5%S: 4.400 đồng/lít 5. Giá bán lẻ dầu hoả: 4.300 đồng/lít 6. Giá bán lẻ mazut: 3.200 đồng/kg Mức giá quy định trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều 2: 1. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện cụ thể.
  2. 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2003; những Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực thi hành. Điều 3: Các Bộ trưởng: Tài chính, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản