intTypePromotion=1

Quyết định 298/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
115
lượt xem
1
download

Quyết định 298/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 298/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 298/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số 298 /QĐ-BXD ------------------------ Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng --------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Xét hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm của Trung tâm kiểm định xây dựng tỉnh Yên Bái ngày 2 tháng 6 năm 2009; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận Phòng thí nghiệm tổng hợp và khảo sát địa chất, địa hình thuộc Trung tâm kiểm định xây dựng tỉnh Yên Bái, mã số LAS-XD515, địa chỉ: Tổ 46-Phường Đồng Tâm-Tp. Yên Bái-Tỉnh Yên Bái, được thực hiện bổ sung các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2010. Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận TL. BỘ TRƯỞNG - Như điều 1 VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN và MT - Lưu VP, Vụ KHCN-MT-BXD. Đã ký TS. Nguyễn Trung Hoà
  2. DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ BỔ SUNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 515 (Kèm theo Quyết định số: 298 /QĐ-BXD, ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.) Tên phép thử Cơ sở pháp lý TT tiến hành thử THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG 1 - Đo điện trở đất TCXDVN 46:07 - Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT) TCXD 174:89 - Thí nghiệm xuyên động (DCP) ASTM D1586:92 - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT) TCXD 226: 99 - Cọc-PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục TCXDVN 269: 02 THỬ CƠ LÝ VL. BỘT KHOÁNG TRONG B.T. N 2 - Thành phần hạt 22 TCN 58-84 - Lượng mất khi nung 22 TCN 58-84 - Hàm lượng nước 22 TCN 58-84 - Khối lượng riêng của bột khoáng chất 22 TCN 58-84 - KL thể tích và độ rỗng của bột khoáng chất 22 TCN 58-84 - Hệ số háo nước 22 TCN 58-84 - Hàm lượng chất hoà tan trong nước 22 TCN 58-84 - Xác định KLR của bột khoáng chất và nhựa đường 22 TCN 58- 84 - Độ trương nở thể tích của hỗn hợp bột khoáng và 22 TCN 58-84 nhựa đường - Chỉ số hàm lượng nhựa của bột khoáng 22 TCN 58- 84 THỬ NGHIỆM MỐI HÀN KIM LOẠI 3 - Thử kéo mối hàn kim loại TCVN 5403-1991 THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG 4 - Xác định các chỉ tiêu của đất trên máy nén 3 trục ASTM D2850-95 (UU;CU;CD;CV) Ghi chú: Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn nước ngoài tương đương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2