Quyết định 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở Cảng hàng không Đồng Hới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 553/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc mở Cảng hàng không Đồng Hới THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3101/BGTVT-VT ngày 13 tháng 5 năm 2008; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt việc mở Cảng hàng không Đồng Hới với những nội dung chính như sau: 1. Vị trí: Thuộc địa phận xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, cách trung tâm Thành phố 6 km về phía Bắc; Tọa độ: 17030'54''95N - 106035'26''85E (Hệ tọa độ WGS - 84). 2. Loại hình cảng hàng không: là Cảng hàng không nội địa, được phép tiếp nhận các chuyến bay thường lệ, không thường lệ. 3. Tính chất sử dụng: dùng chung dân dụng và quân sự. 4. Qui mô: Sân bay cấp 4C; tiếp nhận các loại tàu bay A321 và tương đương trở xuống. Nhà ga hành khách có năng lực thiết kế 300 hành khách/giờ cao điểm, tương đương 500.000 hành khách/năm 5. Doanh nghiệp khai thác cảng: Cụm cảng hàng không Miền Bắc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; - Văn phòng TW Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; (Đã ký) - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Hàng không Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Hoàng Trung Hải các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, KTN (5). 145

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản