Quyết định 60/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định 60/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 60/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 60/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 60/2006/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỂ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, QUY Ế T Đ Ị NH: Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh như sau: Chuyển thành công ty lâm nghiệp các lâm trường: Lâm trường Đông Triều, Lâm trường Uông Bí, Lâm trường Hoành Bồ, Lâm trường Cẩm Phả, Lâm trường Kế Bào, Lâm trường Ba Chẽ, Lâm trường Tiên Yên, Lâm trường Bình Liêu. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: 1. Chỉ đạo việc thực hiện sắp xếp, đổi mới các lâm trường quốc doanh như quy định tại Điều 1 của Quyết định này. 2. Điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các công ty lâm nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển lâm nghiệp của địa phương và các quy định của pháp luật về đất đai và phát triển rừng. Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện Đề án này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. 2 KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng - ký
Đồng bộ tài khoản