Quyết định 67/2002/QĐ-BKHCNMT-TĐ-C

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 67/2002/QĐ-BKHCNMT-TĐ-C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 67/2002/QĐ-BKHCNMT-TĐ-C về việc huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 67/2002/QĐ-BKHCNMT-TĐ-C

  1. BỘ KHOA HỌC, CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ VÀ MÔI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRƯỜNG ******** ******** Số: 67/2002/QĐ- Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2002 BKHCNMT-TĐ-C QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 67/2002/QP-BKHCNMT-TĐ-C NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC HUỶ BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA, HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24/12/1999; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Huỷ bỏ 3 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 3907 - 1984 "Nhà trẻ - Trường mẫu giáo. Tiêu chuẩn thiết kế"; 2. TCVN 4319 - 1986 "Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế"; 3. TCVN 4602 - 1988 "Trường trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bùi Mạnh Hải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản