Quyết định 81/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định 81/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 81/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Trường đại học Hùng Vương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 81/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 81/2003/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 719/TCCB ngày 27 tháng 01 năm 2003, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Trường Đại học Hùng Vương trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ. Điều 2. Trường Đại học Hùng Vương trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm của trường đặt tại tỉnh Phú Thọ. Điều 3. Trường Đại học Hùng Vương có nhiệm vụ: - Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và các trình độ thấp hơn đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận. - Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Điều 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, các Bộ, ngành liên quan quy định ngành nghề đào tạo; có phương án quy hoạch phát triển Đại học Hùng Vương trên cơ sở phát huy tiềm năng của cơ sở đào tạo, nghiên cứu hiện
  2. có trên địa bàn, phát triển ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản