Quyết định số 02/2000/QĐ-HĐĐGBĐG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 02/2000/QĐ-HĐĐGBĐG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2000/QĐ-HĐĐGBĐG về việc ban hành Quy chế bán đấu giá xe ôtô du lịch tồn dọng tại Móng Cái - Quảng Ninh đã có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước do Hội đồng Định giá và Bán đáu giá tài sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2000/QĐ-HĐĐGBĐG

  1. 02/2000/QD-HDDGBDG,Quy t nh 02,H i ng nh giá và Bán u giá tài s n,Quy trình bán u giá,Xe ôtô du l ch t n d ng,T ch thu sung qu Nhà nư c,Sung qu Nhà nư c,Tài chính nhà nư c,Quyet dinh 02,Hoi dong Dinh gia va Ban dau gia tai san,Quy trinh ban dau gia,Xe oto du lich ton dong,Tich thu sung quy Nha nuoc,Sung quy Nha nuoc,Tai chinh nha nuoc Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản