Quyết định số 04-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 04-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04-TTg về việc thành lập Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 1995 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 1995 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 23 tháng 10 năm 1993 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử lớn trong hai năm 1994-1995; Để tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm những ngày lễ lớn 1995, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban tổ chức lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 1995 gồm các đồng chí: 1. Trần Hoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin, Trưởng ban 2. Hà Học Hợi, Phó trưởng Ban Tư tưởng văn hoá Trương ương Đảng, Phó ban 3. Đặng Vũ Hiệp, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phó ban 4. Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin, Phó ban 5. Đinh Hạnh, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó ban 6. Nguyễn Tôn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 7. Phạm Tâm Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 8. Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam 9. Trịnh Tố Tâm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 10. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 11. Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  2. 12. Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 13. Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 14. Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 15. Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 16. Tổng cục phó Tổng cục Thể dục Thể thao. Điều 2. Ban Tổ chức lễ kỷ niệm có nhiệm vụ dự thảo đề án tổ chức các ngày lễ kỷ niệm năm 1995 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm này trong phạm vi toàn quốc, trực tiếp tổ chức thực hiện lễ kỷ niệm tại Thủ đô Hà Nội. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Võ Văn Kiệt (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản